Aner til Karen Kirstine Pedersen 1858 i Tuse-1939 i Frederiksberg kommune

Hent som PDF. Aner til Karen Kirstine Pedersen 1858 i Tuse-1939 i Fr.berg

Karen Kirstine Pedersen er født den 15. april 1858 i Tuse sogn. Forældre er Peder Jensen 1838 i Tuse – 1900 i Tveje Merløse og Sophie Jensdatter 1818 i Kundby-1872 i Kundby.

Christen Sørensen er født 8.5.1854 i Ny Hagested i Hagested sogn. Forældre er Søren Pedersen 1817 i Kundby-1880 i Hagested og Kirsten Jensdatter 1819 i Gislinge-1877 i Hagested.

Christen Sørensen og Karen Kirstine Pedersen blev gift den 28.12.1881 i Hagested.

Deres børn:

 1. Jens Daniel Pedersen 18.2.1880 i Butterup sogn-5.5.1887 i Søndersted. ”Ugifte Karen Kirstine Pedersen hos hmd Daniel Eriksen i Butterup sogn. Udlagt barnefader Ole Pedersen, tidligere tjenende hos gmd Morten Pedersen i Butterup.”
 2. Ane Sophie Julie Sørensen 27.5.1882 i Tveje Merløse/Ladegårdshusene -3.8. 1935 i København/Hans Egede sogn. G. 22.11.1903 i København/Sankt
  Andreas sogn med Olaf Christian Pedersen f. 17.4.1877 i København/Trinitatis sogn.
 3. Thora Hansine Kirstine Sørensen 13.3.1884 i Hagested/Ny Hagested- 1968 i Stigs Bjergby. G. i 1909 i Sønder Jernløse med Hans Peter Nielsen f. 1885 i Nr. Jernløse-1971 i Stigs Bjergby.
 4. Peter Nikolaj Sørensen 26.7.1885 i Søndersted/Kagerup –1969/1970 i Greve sogn ?. G. i 1910 i Stigs Bjergby med Ellen Helene Flora Olsen f. 7.12.1885 i Stigs Bjergby-13.7.1954 i Sønder Jernløse.
 5. Marie Amalie Jenny Sørensen 9.10.1887 i Søndersted/Kagerup – 1.11.1971 i Frederiksberg kommune/Lindevang sogn/Lauritz Sørensensvej 9.2. G. i 1914 i Sønder Jernløse med Niels Johannes Marius Hansen f. 1888 i Odense-29.9.1930 i Frederiksberg kommune.
 6. Dorothea Antoinette Sørensen 6.2.1889 i Sønder Jernløse/Knabstrup teglværk- 27.1.1897 i Søndersted/Kagerup
 7. Anna Mathilde Alma Sørensen 24.5.1890 i Sønder Jernløse/Knabstrup teglværk- 3.11.1974 i Frederiksberg kommune/Lindevang sogn/Malthe Bruunsvej 2. st. G. i 1910 i Sønder Jernløse med Carl Vilhelm Jensen f. 1884 i Gl. Køge -12.10.1925 i Frederiksberg kommune.
 8. Jens Daniel Sørensen 10.6.1892 i Søndersted/Kagerup -15.3.1968 i Sdr. Jernløse. G. i 1913 i Sønder Jernløse med Anne Marie Jensen 1895 i Nørre Jernløse-1961 i Sdr. Jernløse
 9. Klara Emilie Frederikke Sørensen 18.1.1894 i Søndersted/Kagerup-16.11.1966 i Undløse/Ulkestrup. G 20.3.1918 i Frederiksberg kommune/Mariendal sogn med Peder Hansen f. 1880 i Nørre Jernløse-1963 i Undløse.
 10. Christen Åge Thorvald Sørensen 22.9.1895 i Søndersted/Kagerup-10.8.1897 i Søndersted/Kagerup

Christen Sørensen døde den 18.2.1939 på Frederiksberg hospital, 84 år og blev begravet i Godthåb sogn i Frederiksberg kommune. Karen Kirstine Pedersen døde den 29.7.1939 på Frederiksberg Hospital, 81 år og blev begravet i Godthåb sogn i Frederiksberg kommune.

 

Tip 1 oldeforældre Peder Jensen 1838 i Tuse-1900 i Tveje Merløse- og Sophie Jensdatter 1818 i Kundby-1872 i Kundby

Peder Jensen er født 2.4.1838 i Tuse. Forældre er Jens Pedersen 1807 i Hagested- 1853 i Nørre Jernløse og Karen Kirstine Hansdatter 1797 i Butterup – 1855 i Nørre Jernløse.

Sophie Jensdatter er født 30.12.1818 i Sandby i Kundby sogn. Forældre er Jens Hansen 1797 i Kundby-1829 i Kundby og Ane Pedersdatter 1795 i Kundby-1833 i Kundby.

Peder Jensen er tjenestekarl og flytter hyppigt over sognegrænserne til et nyt tjenestested. Peder Jensen er fra 1860 indrulleret som dragon. Han er 66 tommer høj. Kilde: Tilgangsrulle Søstrup sogn i 1867.

Deres børn:

 1. Karen Kirstine Pedersdatter 17.4.1858 i Tuse-25.7.1939 i Frederiksberg kommune. Mor ugift fruentimmer Sophie Jensdatter i det 40tyvende år (39 år) hos Hans Hansen af Tuse i Kromandshuset. Barnefader: Peder Jensen, tjenende på Løvenborg.” Faddere: Husmand Christen Christoffersen, Tuse, husmand Christen Nielsen, Butterup og indsidder Torkild Larsen, Tuse.”
 2. Johanne Marie Pedersdatter 14.8.1860 i Butterup sogn- 3.3.1930 i Ågerup sogn. ”Fruentimmeret Sophie Jensdatter 37 år ( 41 år) i tjeneste på Løvenborg til huse hos indsidder Anders Pedersen i Nyhusene. Udlagt barnefader dragon Peder Jensen.” Faddere: husmand Niels Sørensen og husmand Daniel Eriksen, begge fra Butterup.” Johanne Marie Pedersen blev gift i 1883 i Nørre Jernløse sogn med Søren Andersen født 1858 i Hørby sogn -1938 i Ågerup sogn. Deres børn: 1. Ane Sofie 1883 i Nr. Jernløse-, 2. Anders Søren Andersen 1886 i Hørby sogn-1886 i Hørby, 3. Carl Peder Martin Andersen 1894 i Hørby- Søren Andersen og Johanne Marie Pedersen bor indtil ca. 1905 i Hørby sogn. Ved ft i 1906 bor de i Sdr. Jernløse by i Sdr Jernløse sogn, hvor Søren Andersen er daglejer ved agerbrug.

Sophie Jensdatter anlægger to faderskabssager (paternitetssager) mod Peder Jensen. ”Sophie Jensdatter af Løvenborg mod tjenestekarl Peder Jensen af Nørre Jernløse.” Resolution 16.4.1860.(Journalnummer 53 i i 1860 ). ”Sophie Jensdatter af Trønninge mod tjenestekarl Peder Jensen af Tuse.” Resolution 26.8.1865. (Journalnummer 106 i 1865). Kilde: Holbæk amts journal, afsnit B, 1860 og 1865. Peder Jensen bliver dømt til at betale alimentationsbidrag, men betalingerne er vanskelige at inddrive. Kilde: Merløse-Tuse herred alimentationsprotokol 1851-1871.

Ved folketællingen i 1860 i Butterup sogn er Sophie Jensdatter 41 år født i Kundby og tjenestetyende på Løvenborg Avlsgaard. Ved folketællingen i 1870 i Kundby bor Sophie Jensdatter i Trønninge sammen med børnene Karen Kirstine og Johanne Marie.

Sophie Jensdatter dør 1.7.1872 i Trønninge i Kundby sogn. ”Sophie Jensdatter, født i Sandby, ugift fattiglem i Trønninge, 53 ½ år.”

Sophie Jensdatter er 7.3.1854 i Nr. Jernløse mor til en søn f. udenfor ægteskab. ”Fruentimmeret Sophie Jensdatter hos hmd Hans Andersen af Regstrup. Udlagt Jens Johansen, tjener hos gmd Matthias Jensens enke.” Barnet blev begravet 14.3.1854 i Nr. Jernløse uden at være blevet døbt.

Peder Jensen er tjenestekarl og tjener mange steder i sognene omkring Holbæk. Han begynder at drikke og at stjæle. Fra 1875-1891 bliver han dømt 21 gange for tyveri, betleri og løsgængeri. Seks af dommene afsones i Horsens statsfængsel, de øvrige domme afsones i lokale straffeanstalter. Ved indsættelsen for første gang i Horsens statsfængsel i 1876 med en dom på et års straffearbejde i forbedringshuset for tyveri, betleri og løsgængeri, beskrives Peder Jensen sådan i stambogen: ”65 ¾ tommer høj, lemmer: middel. Øjne: blå. Ansigtsfarve: sund. Figur: (vel) proportioneret. Hår: mørkeblond, rødt skæg. Næse: lige. Særlige kendemærker: Venstre hånds pegefinger mangler det yderste led i enden af fingeren. Stort og fyldigt ansigt med en høj pande. Ugift, to børn. Født i ægteskab. To søstre lever. Ingen i familien er straffet.

Ved indsættelsen i 1889 i Horsens Statsfængsel, hvor han er idømt 1 ½ års forbedringshusarbejde for tyveri står der i stambogen: ”Han blev løsladt fra denne straffeanstalt 22. oktober 1884 og har siden opholdt sig i Tuse og omegn, når han har været på fri fod. Ernæret sig ved tilfældigt arbejde, har i øvrigt tilbragt den langt overvejende del i arrest eller tvangsarbejdsanstalt. Har siden løsladelsen herfra (i 1884) afsonet 870 dages tvangsarbejde. Har nu i et lokale, hvor adgangen var uhindret, stjålet en merskumpibe. (Værdi 10 kr.). Anfører stor beruselse som årsag til Tyveriet.”

Sidste afsoning i Horsens statsfængsel er i 1891, hvor han er dømt til to års tugthusarbejde for tyveri og betleri. I stambogen står der: ”Han blev løsladt fra herværende straffeanstalt den 13. maj 1891, strejfede derefter betlende omkring i sin hjemstavn i en tre uger og blev arresteret for tyveri. Har nu i et køkken, hvor han var gået ind for at betle, stjålet et ur med vedhængende kæde (i værdi 20 kr). Anfører drikfældighed som grund (som kronisk alkoholiker og derfor delvis utilregnelig straffet efter straffelovens par. 39).”

Efter løsladelsen fra Horsens statsfængsel i 1893 og inden år 1900, bliver Peder Jensen indlagt på Holbæk Amts Tvangs-Arbejds-og Dåreanstalt i Tveje Merløse, hvor han dør 23. oktober 1900, 62 år.

 

Tip 2 Oldeforældre Jens Pedersen 1807 i Hagested-1853 i Nørre Jernløse og Karen Kirstine Hansdatter 1797 i Butterup- 1855 i Nørre Jernløse

Jens Pedersen er døbt 30.8.1807 i Morsø i Hagested sogn. Forældre er Peder Pedersen Mogensen 1768 i Nørre Jernløse -1827 i Tuse og Else Madsdatter 1771 i Gislinge -1816 i Tuse.

Karen Kirstine Hansdatter er døbt 2 pentacostes 1797 i Butterup. Forældre er Hans Andreas Pedersen ca. 1768 i Butterup- 1847 i Butterup og Lisbeth Hansdatter 1757 i Kundby- 1812 i Butterup.

Jens Pedersen og Karen Kirstine Hansdatter blev gift 15.12.1826 i Butterup. ”Ungkarl Jens Pedersen af Butterup 21 år og Karen Kirstine Hansdatter, 28 år. Forl: Jacob Jensen Hugger og gmd Anders Hansen i Butterup. ”Jens Pedersen er hmd med jord i Regstrup mark (Kobbelhusene) i Nr. Jernløse sogn. Htk i 1843 0-2-2-2 td. (Løvenborg).

Deres børn:

 1. Lisbeth Jensdatter 4.7.1826 i Butterup – 15.2.1908 i Kirke Hyllinge sogn/Roskilde amt. ”Moderen kvindemennesket Karen Hansdatter, sognefogedens datter. Til barnefader udlagt ungkarl Jens Pedersen hos sognefogeden. Fd: Hmd Peder Pedersen, Anders Hansen, Rasmus Poulsen med kone og Birthe Pedersdatter.” G. i 1851 i Roskilde domsogn med Jørgen Frandsen f. 1830 i Kirke Hyllinge sogn- 1917 i Kirke Hyllinge. Jørgen Frandsen er i 1851 indsidder og daglejer i Nr. Jernløse/Regstrup og i 1856 er han indsidder og daglejer i Nr. Hyllinge i Kirke Hyllinge sogn. Deres børn: 1. Anne 1851 i Nr. Jernløse/Regstrup-, 2. Hans Peder 1854 i Nr. Jernløse-, 3. Frands 1856 i K. Hyllinge-, 4. Jens 1858 i K. Hyllinge-, 5 og 6. Karen Christine og Lars 1861 i K. Hyllinge-, 7. Johanne Marie1863 i K. Hyllinge-, 8. Maren Sophie 1865 i K. Hyllinge-, 9. Anders Christian 1868 i K. Hyllinge.
 2. Else Jensdatter 17.11.1828 i Butterup – 7.2.1853 i Nørre Jernløse/Regstrup
 3. Karen Jensdatter 2.6.1831 i Butterup- 20.7.1832 i Butterup
 4. Karen Kirstine Jensdatter 16.8.1834 i Tuse – ”Fd: Sognefoged Hans Pedersen, hmd Peder Hansen, og Anders Hansen og inds. Peder Hansen med kone. Båret af Maren Sophie Lisbeth Hansdatter, sognefogedens datter i Butterup.”
 5. Peder Jensen 2.4.1838 i Tuse- 23.10.1900 i Tveje Merløse. ”Indsidder Jens Pedersen og Karen Kirstine Hansdatter af Tuse. Fd: gmd Niels Larsen m: Niels Larsen, gl Lars Jensen med koner, inds. Peder Hansen og Jens Andersen i Tuse.”

Jens Pedersen døde 11.2.1853 i Nr. Jernløse sogn. ”Jens Pedersen, hmd i Regstrup, 49 år. (45 år) (10). Karen Kirstine Hansdatter døde 24.6.1855 i Regstrup i Nr. Jernløse sogn. ”Karen Hansdatter, enke efter hmd Jens Pedersen af Regstrup, 57 år.”

 

Tip 2 oldeforældre Jens Hansen 1797 i Kundby -1829 i Kundby og Ane Pedersdatter 1795 i Kundby-1833 i Kundby

Jens Hansen er døbt 4.5.1797 i Kundby. Forældre er Hans Sørensen ca. 1758 i Gislinge -1813 i Kundby og Karen Corneliusdatter 1770 i Særslev-1850 i Kundby.

Jens Hansen bliver antaget hos gårdmand Niels Thomsen (et antaget barn). Niels Thomsen er g.m. Kirsten Sørensdatter, som er søster til Hans Sørensen. Jens Hansen bliver konfirmeret i Sandby i 1813.

Ane Pedersdatter er døbt 20 P Trinitatis 1795 i Kundby sogn. Forældre er Peder Jensen ca. 1745-1825 i Kundby og Karen Nielsdatter 1751 i Udby -1814 i Kundby.

Jens og Ane bliver gift i Kundby den 6.11.1818. Forlovere Peer Ibsen og Jens Pedersen i Trønninge. (Brudens bror).

Deres børn:

 1. Sophie Jensdatter 30.12.1818 i Kundby/Sandby-1.7.1872 i Kundby/Trønninge. ”Gudmor Niels Pedersens steddatter Boel. Faddere er Peder Ibsen, N: Pedersen og Hans Pedersen, gmd”
 2. Hans Jensen 23.6.1820 i Kundby/Sandby- 1889 i Hagested. Hmd i Ny Hagested. G. 1) i 1843 i Hagested med Else Hansdatter. Deres børn: 1. Ane 1844 i Hagested/Ny Hagested-, 2. Karen 1847 i Ny Hagested-, 3. Hans 1849 i Ny Hagested-, 4. Ane Marie 1853 i Ny Hagested- Hans Jensen er g. 2) i 1855 i Hagested med Maren Johansen. Deres børn: 1. Else Kristine 1856 i Ny Hagested-, 2. Karen Marie 1859 i Ny Hagested-, 3. Ellen Kirstine 1866 i Ny Hagested-”
 3. Karen Jensdatter 13.8.1822 i Kundby/Sandby-13.1.1829 i Kundby/Sandby.
 4. Kirsten Jensdatter 3.8.1824 i Kundby/Sandby-17.3.1826 i Kundby/Sandby.
 5. Kirsten Jensdatter 15.1.1827 i Kundby/Sandby – 4.7.1890 i Nørre Jernløse/Dramstrup. G. i 1862 i Skamstrup sogn med skrædder Hans Peter Andersen f. 1834 i Svinninge sogn-1919 i Nørre Jernløse sogn. Deres børn: 1. Karen Marie 1863 i Mørkøv-1864 i Nr. Jernløse/Dramstrup, 2. Hans Peter 1865 i Nr. Jernløse/Dramstrup-
 6. Peder Jensen 23.5.1829 i Kundby/Sandby-18.7.1829 i Kundby/Sandby. Peder Jensen dør af kopper

Jens Hansen dør 29.6.1829 i Sandby. ”Jens Hansen, husmand i Sandby, 32 år. Død af kopper.”

Ane Pedersdatter dør 5.2.1833 i Sandby. ”Ane Pedersdatter, indsidder Jens Hansens enke i Sandby, 39 år.” (37 år.)

 

Tip 3 oldeforældre Peder Pedersen Mogensen 1768 i Nørre Jernløse- 1827 i Tuse og Else Madsdatter 1771 i Gislinge -1816 i Tuse

Peder Pedersen Mogensen er døbt Latare 1768 i Nørre Jernløse. Forældre er Peder Mogensen 1717 i Sdr. Jernløse-1792 i Tuse og Anne NN ca. 1730 -1771 i Nørre Jernløse. I lægdsrullen i 1793 i Tuse sogn er Peder Pedersen nr. 83, 23 år, født i Nørre Jernløse, hans far er Peder Mogensen. Opholdssted Allerup. Peder Pedersen er 63 ¾ tommer høj.

Else Madsdatter er døbt 1771 i Gislinge. Forældre er Mads Nielsen ca. 1740 i Gislinge -efter 1787 og Anne NN ca. 1745 -1787 i Udby sogn.

Peder Pedersen Mogensen og Else Madsdatter blev trolovet 19.10.1795 i Tuse. ”Trolovet ungkarl Peder Pedersen og pige Else Madsdatter af Allerup. Forl: Peder Olesen gmd og Niels Pedersen, hmd, begge af Allerup.”

Peder Pedersen Mogensen er i 1797 hmd i Audebo i Hagested sogn, i 1800 hmd med jord i Slotshusene/Ladegårdshusene i Tveje Merløse sogn, i 1807 hmd i Morsø i Hagested sogn, i 1808 hmd i Allerup i Tuse sogn og senere indsidder i Allerup.

Deres børn:

 1. Ane Sophie Pedersdatter 30.12.1796 i Tveje Merløse/Langerød- 1807 i Tveje Merløse/Ladegårdshusene. ”Båret af Captajn Coldings pige Bodil Pedersdatter. Fd: Jens Madsen, Niels Pedersen og Niels Pedersen, alle fra Allerup, Jens Jensens h: i Langerød og Niels Pedersen i Skidenledshusene.”
 2. Niels Pedersen 13.8.1797 i Hagested -inden 1799 i Hagested
 3. Niels Pedersen 6.2.1799 i Hagested/Audebo – 1799 i Audebo
 4. Anne Margrethe Pedersdatter 3.5.1800 i Tveje Merløse/De nye huse -14.3.1805 i Ladegårdshusene
 5. Bodil Pedersdatter 7 p Trin 1802 i Tveje Merløse-
 6. Jens Pedersen 27.7.1807 i Hagested/Morsø – 1853 i Nørre Jernløse/Regstrup. ”Hmd i Morsø Peder Pedersens søn Jens båret af sognepræstens kone. Fd: Anders Pedersen, gmd, Niels Madsen, Christian Jensen og Christen Christensens hustruer, alle af Morsø by.” Ved dåben er Peder Mogensens navn overstreget og erstattet med Peder Pedersen, men det er den samme person. Jens Pedersen blev konf i i 1822 i Tuse, 15 år, f. i Hagested. I lægdsrullen i 1823 i Tuse er Jens Pedersen 15 år, f. i Morsø. Hans far er Peder Mogensen.
 7. Peder Pedersen 11 trin 1811 i i Tuse/Allerup – 10.4. 1824 i Allerup. ”Båret af Mette Madsdatter hos Ole Mortensen i Tuse. ”Fd: Niels Jensen, Jørgen Hansen, Ole Pedersen og Peder Olsens kone.” (28)

Peder Mogensen blev begravet 16.3.1827 i Tuse. ”Peder Mogensen eller Pedersen. Tjenestekarl. Indsidder i Tuse i Allerup hos hmd Lars Nielsen i Tuse. 60 år.” I kontraministerialbogen står der : ”Peder Pedersen Mogensen. 60 år.” Skifte 17.3.1827 Løvenborg: ”Peder Mogensen ca. 60 år, indsidder hos Anders ( ikke Lars) Nielsen i Allerup: Barn Jens Pedersen 20 år, indsidder i Butterup.” Else Madsdatter blev begravet 1.1.1816 i Tuse, ”Hmd Peder Pedersen Mogensens kone i Allerup, 44 år.”

 

Tip 3 oldeforældre Hans Andreas Pedersen ca. 1768 i Butterup- 1847 i Butterup og Lisbeth Hansdatter 1757 i Kundby-1812 i Butterup

Hans Andreas Pedersen er født ca. 1768 i Butterup. Forældre er Peder Andreasen Roed 1715/1716 i Gislinge – 1788 i Butterup og Karen Hansdatter ca. 1737 i Nørre Jernløse- 1796 i Mørkøv. Lisbeth Hansdatter er døbt 6.5.1757 i Kundby/Torslunde. Forældre er Hans Jacobsen 1724 i Kundby – 1807 i Butterup og Birthe Larsdatter 1722 i Kundby -1759 i Kundby

Parret blev gift 20.7.1789 i Butterup. ”Enkemand Hans Andreas Pedersen af Butterup og pige Lisbeth Hansdatter fra Løvenborg.” Forl: Niels Rasmussen, Bognæs og Niels Jensen fra Butterup.

Hans Andreas Pedersen er gmd og sognefoged i Butterup by og fæster i 1788 gård i Butterup efter faderen. (Løvenborg). Deres børn:

 1. Peder Hansen 12 p tin 1790 i Butterup- 1858 i Butterup/Hyrdeledshuset. ”Båret af Sidse Pedersdatter mejerske på Løvenborg. Fd: Hans Hansen, Lars Møller, Johan Henrichsen, Søren Jørgensens kone, Jacob Sørensens kone.” Peder Hansen er hmd i Hyrdeledshuset i Butterup. G. i 1819 i Butterup med Ane Kirstne Jensdatter. Deres børn: 1. Lisbeth 1820 i Butterup-, 2. Kirsten 1822 i Butterup-, 3. Karen Kirstine 1824 i Butterup-, 4. Jens Johannes 1826 i Butterup-, 5. Hans ca. 1828 i Butterup
 2. Anders Hansen 2.5.1792 i Butterup-1792 i Butterup. ”Båret af mandens søster Anne Pedersdatter. Fd: Søren Jørgensen, Jacob Sørensen, Hans Hansen, Johan Henrichsens kone, Poul Olsens kone, alle af Butterup.”
 3. Anders Hansen 23.2.1794 i Butterup- 1878 i Butterup. ”Båret af mandens søster Anne Pedersdatter. Fd: Peder Madsen, Søren Jørgensen, Hans Hansen, Jens Jensens kone, Johan Henrichsens kone.” Anders Hansen er hmd og tækkemand i Butterup. G. i 1815 i Butterup med Charlotte Madsdatter ca. 1788 i Nr. Jernløse-1862 i Butterup. Deres børn: 1. Ingeborg 1815 i Butterup-, 2. Jens 1817 i Butterup-, 3. Lisbeth Caroline 1821 i Butterup- 4. Christen 1823 i Butterup-, 5. Kirsten 1825 i Butterup-, 6. Caroline Frederikke 1831 i Butterup-
 4. Karen Kirstine Hansdatter 2 pentacostes 1797 i Butterup- 1855 i Nørre Jernløse/Regstrup. ”Båret af mandens søster Christian Møllers kone i Holbæk. Fd: Fd: Søren Jørgensen, Peder Madsen, Jacob Sørensen, Peder Pedersens kone, Johan Henrichsens kone.”

Hans Andreas Pedersen blev begravet 28.11.1847 i Butterup. ”Hans Andreas Pedersen gmd i Butterup, 79 ½ år.” (Skifte Løvenborg 28.11.1847). Lisbeth Hansdatter blev begravet 2.7.1812 i Butterup. ”Begravet gmd Hans Pedersens kone, 55 år.” (opslag 28). Skifte Løvenborg efter Lisbeth Hansdatter. ”Ægtemand Hans Andreas Pedersen. Børn: Peder 22, Anders 17, Karen 15. Bror: Peder Hansen, hmd i Tuse.” Identisk skifte fra Vognserup gods

Hans Andreas Pedersen er g. 1) i 1788 i Butterup med Kirsten Jensdatter af Uglerup (Hørby sogn) ca. 1748-1788 i Butterup, begravet som 40 år. Forl: Jens Jensen, Uglerup og Lars Jensen, Butterup. Hans Andreas Pedersen er g. 3) ca. 1813 med Birthe Jensdatter ca. 1783 – 1862 i Butterup. Deres Børn: 1. Maren Sophie 1813 i Butterup-, 2. Karl 1814 i Butterup -1814 i Butterup, 3 Jens. 1816 i Butterup-, 4. Lisbeth 1818 i Butterup-1818 i Butterup, 5. Lisbeth Kirstine 1821 i Butterup- 1821 i Butterup, 6. Lisbeth Kirstine 1822 i Butterup- 7. Hans 1824 i Butterup -1824 i Butterup

 

Tip 3 oldeforældre Hans Sørensen ca. 1758 i Gislinge-1813 i Kundby og Karen Corneliusdatter 1770 i Særslev-1850 i Kundby

Hans Sørensen er født ca. 1758 i Gislinge. Forældre er Søren Hansen ca.1725 -1801 i Kundby og Katrine Jensdatter ca. 1731 i Gislinge-1801 i Kundby. Der er ikke kirkebog i Gislinge før 1812. Lægdsrullen i Gislinge i 1792: Nr. 15 Hans Sørensen, 32 år, 64 ½ tommer, født i Gislinge, opholdssted: Gislingegård. Fader: Søren Hansen.

Karen Corneliusdatter er døbt 3 p ep 1770 i Særslev/Faurbo. Forældre er Cornelius Pedersen 1741 i Vallekilde-1814 i Særslev og Margrethe Nielsdatter 1742 i Særslev-1818 i Særslev.

Hans Sørensen og Karen Corneliusdatter blev gift ca. 1793 i ?

Hans Sørensen er 1783-1786 gmd i Gislinge, matr. 11 Børretofte. Fra 1786- ca. 1794 er han indsidder i Gislinge. Ca. 1794-1803 er han gmd i Sandby, matr. 5 Kærgaard , gl. htk 7-6-0-1, nyt htk 7-7-3–3/4. Derefter er han hmd i Sandby.

Deres børn:

 1. Peder Hansen ca. 1794 i Kundby/Sandby-efter 1845. Hmd og daglejer i Sandby. Gift i 1824 i Kundby med Ane Nielsdatter
 2. Lars Hansen 24.1.1796 i Kundby/Sandby-1760 i Hagested/Ny Hagested. Hmd med jord i Ny Hagested. Gift i 1824 i Kundby med Anne Rasmusdatter.
 3. Jens Hansen 4.5.1797 i Kundby/Sandby-29.6.1829 i Kundby/Sandby. ”Gårdmand Hans Sørensen af Sandby en søn båret af Niels Thomsens kone. Fadderne var Rasmus Jensen, Lars Olsen, Lars Nilausen og Peder Jensen, alle af Sandby. Ifølge lægdsrullen i Kundby i 1826 er Jens Hansen, (nr. 131), 62 ¾ tommer høj
 4. Rasmus Hansen 1799 i Kundby/Sandby-1824 i Sandby. Skifte Gislingegaard
 5. Søren Hansen 24.9.1803 i Kundby/Sandby-
 6. Niels Hansen 1805 i Kundby/Sandby-
 7. Mads Hansen 1807 i Kundby/Sandby-1810 i Kundby

Hans Sørensen dør 14.2.1813. ”Aftægtsmand i Sandby, 65 år.” (ca. 55 år). Karen Corneliusddatter dør 25.8.1850 i Sandby. ”Karen Corneliusdatter født i Faurbo, enke efter aftægtsmand Hans Sørensen i Sandby, fattiglem. 86 år.” (80 år)

Hans Sørensen er gift 1) med Kirsten Andersdatter fra Udby sogn. Forlovelsen finder sted 25.2.1784 i Udby. Forlovere: Søren Hansen, Gislinge og Christen Thuesen, Udby. I 1787 bor Hans Sørensen i Gislinge og er enkemand, inderst og daglejer. Deres barn: Maren Hansdattter ca. 1784 i Gislinge-1854 i Hagested. Begravet som Maren Drewitz. Gift i 1822 i Hørby sogn med skomager Augustinus Drewitz af Gislinge. Deres barn: Martinus Augustinus Drewitz 1827 i Hagested-1887 i Hagested

 

Tip 3 oldeforældre Peder Jensen ca. 1745-1825 i Kundby og Karen Nielsdatter 1751 i Udby- 1814 i Kundby

Peder Jensen er født ca. 1745 i ? Karen Nielsdatter er døbt 26.10.1751 i Udby/Udby. Forældre er Niels Pedersen ca. 1717-1790 i Kundby og Mette Christensdatter 1719 i Udby-1791 i Kundby. Karen Nielsdatter blev konfirmeret i 1768 i Kundby som ”Karen Nielsdatter, Hans Madsens pige i Kundby.”

Peder Jensen og Karen Nielsdatter bliver trolovet 13.4.1776 i Trønninge i Kundby sogn. ”Ungkarl Peder Jensen og pigen Karen Nielsdatter, begge af Trønninge.” Forlovere er gårdmand Erich Andersen af Trønninge og Niels Pedersen, husmand i Kundby. (Karen Nielsdatters far)

Peder Jensen er husmand og daglejer i Trønninge i 1787 og 1801. I 1787 er Peder Jensen 43 år og Karen Nielsdatter 36 år. I 1801 er Peder Jensen 60 år og Karen Nielsdatter er 50 år. Peder Jensen er ikke i fæsteprotokoller og lægdsruller fra Vogneserup, Løvenborg og Universitetet, og han er ikke i hartkornsopgørelsen fra 1788

Deres børn:

 1. Mette Pedersdatter ca. 1778-1831 i Hagested/Morsø. Skifte Vognserup. Dåb ikke i kirkebogen. Gift i 1811 i Kundby med Lars Madsen, enkemand og hmd af Morsø (i Hagested sogn). Børn: 1. Thorkild 1812 i Hagested-, 2. Maren ca. 1815 i Hagested-, 3. Karen ca. 1818 i Hagested-
 2. Jens Pedersen 8.5.1780 i Kundby/Trønninge-1832 i Kundby/Trønninge. ”Båret af pigen hos gl. Niels Hansen. Fd: gmd Niels Jørgensen, hmd Lars Hansen, Hans Jensens datter Ellen, Eric Andersen gmds datter Bodil, alle af Trønninge.” Jens Pedersen er hmd i Trønninge. Gift i 1814 i Kundby med Maren Pedersdatter. Ingen børn fundet som døbt af parret i Kundby
 3. Maren Pedersdatter 1. onsdag i fasten 1782 i Kundby/Trønninge-1782/1783 i Kundby/Trønninge
 4. Maren Pedersdatter Palm 1783 i Kundby/Trønninge- 1789 i Kundby/Trønninge
 5. Sidsel Pedersdatter 27.7.1785 i Kundby/Trønninge-1847 i Kundby/Trønninge. ”Båret af Jens Philipsens kone Karen Rasmusdatter. Gift i 1812 i Udby sogn med Mads Gregersen ca. 1785-efter 1850 i Kundby. Børn: 1. Karen 1814 i Hagested-, 2. Anders 1817 i Hagested-1817, 3. Anders 1818 i Hagested-, 4. Bodil 1821 i Kundby-, 5. Ane 1824 i Kundby-
 6. Anders Pedersen 1788 i Kundby/Trønninge-? I 1832 hmd i Amager, Kbhvns amt.
 7. Niels Pedersen 25 p trin 1790 i Kundby/Trønninge-1841 i Hørby. Hmd i Hørby by. Gift i 1823 i Hørby med Karen Christensdatter. Børn: 1. Jens 1824 i Hørby-, 2. Karen Marie 1827 i Hørby- 3. Christense 1830 i Hørby-
 8. Maren Pedersdatter 14.4.1793 i Kundby/Trønninge- 1812 i Kundby/Trønninge.
 9. Ane Pedersdatter 20 p Trin 1795 i Kundby/Trønninge-5.2.1833 i Kundby/Sandby. ”Ane bæres af Lars Hansens kone. Faddere David Leebech, Christen Hansen, Christen Nielsen og Jens Pedersen, alle af Trønninge.” Ane Pedersdatter er konfirmeret i 1811 i Trønninge.

Peder Jensen dør 19.6.1825 i Kundby/Trønninge. ”Peder Jensen, fattiglem i Trønninge, 80 ¼ år.” (Skifte Vognserup). Karen Nielsdatter dør 24.11.1814 i Kundby/Trønninge, 60 år. ( 63 år).

 

Tip 4 oldeforældre Peder Mogensen 1717 i Sdr. Jernløse- 1792 i Tuse og Anne NN ca. 1730- 1771 i Nørre Jernløse

Peder Mogensen er døbt 20 trin 1717 i Sdr. Jernløse/Snevre. Forældre er Mogens Clemmensen 1672 i Undløse-1725/1732 i Sdr. Jernløse og Bodil Hansdatter 1679 i Sdr. Jernløse -1743 i Sdr. Jernløse.

Anne NN er f. ca. 1730 i ? At fornavnet er Anne bygger på, at Peder Mogensen i sit 3je ægteskab får døbt Anne 1776-1776 og Anne Sophie 1778 -1778. Tip 3 Peder Pedersen Mogensen får døbt Anne Sophie 1796 i Tveje Merløse -1807 i Tveje Merløse og Anne Margrethe 1800 i Tveje Merløse-1805 i Tveje Merløse, som som sandsynligvis er opkald af Peder Pedersen Mogensens og Else Madsdatters mødre. Også Peder Pedersen Mogensens bror Niels og hans søster Dorothea får døbt en datter Anne Dorthe 1787 i Tuse- og Anne 1798 i ?

Peder Mogensen er gmd i Nørre Jernløse by i Nørre Jernløse sogn. Htk i 1774 8-3-1-1 7/10 td. I 1782 er Peder Mogensen hmd i Allerup i Tuse sogn. Kilde: Løvenborg jordbøger 1774 og 1782.

Peder Mogensen er gift 2) i 1759 med Anne NN. Vielsen ikke registreret i kb i Nr. Jernløse/ Kvanløse/Sdr. Jernløse/Søstrup/Undløse/Mørkøv.

Deres børn: Der er kb i Nr. Jernløse fra 1743

 1. Niels Pedersen Jubilate 1760 i Nr. Jernløse- 1832 i Tveje Merløse/Ladegårdshusene. ”Hans Mortensens h: i Sdr Jernløse bar det.” (43). Niels Pedersen er i 1787 hmd og daglejer i Allerup i Tuse sogn. I 1801 er han hmd med jord i Slotshusene i Tveje Merløse sogn. G. ca. 1782 med Margrethe Sørensdatter ca. 1744-1814 i Tveje Merløse/Ladegårdshusene. Børn: 1. Niels ca. 1783-, 2. Anne Dorthe 1787 i Tuse/Allerup-
 2. Morten Pedersen 1762 i Nr. Jernløse- 1762 i Sdr. Jernløse, hvor Peder Mogensen og familie bor hos hans søster og svoger Dorthe Mogensdatter og Hans Mortensen, fordi Peder Mogensens gård i Nr. Jernløse var brændt ned. ”Båret af smedens datter i Regstrup.” (88)
 3. Johanne Marie Pedersdatter Judica 1763 i Nr. Jernløse – ”Hans Mortensens datter i Sdr Jernløse bar det.” (117). Konf. i 1778 i Nr. Jernløse
 4. Dorothea Pedersdatter Latare 1765 i Nr. Jernløse – ”Hans Christensens h: bar det. (= Karen Hansdatter, hvis forældre er Hans Mortensen og Dorthe Mogensdatter i Sdr. Jernløse). Fd: Jens Søfrensen og Mogens Pedersen fra Sdr Jernløse, Rasmus Steffensens og og Peder Hansens hustruer fra i byen.” (185). Gift i 1785 i Tuse med Christen Jensen f. ca. 1763- Christen Jensen er i 1801 jordløs hmd og daglejer i Hagested by i Hagested sogn. Deres børn: 1. Peder ca. 1794-, Karen ca. 1796-, 3. Anne ca. 1798-, 4. Johanne 1801 i Hagested-1801 i Hagested
 5. Morten Pedersen 2 p epiph 1767 i Nr. Jernløse- 1767 i Nr. Jernløse. ”Hans Frederichsens h: bar ham.” (16)
 6. Peder Pedersen Latare 1768 i Nr. Jernløse- 1727 i Tuse sogn. ”Båret af Jens Søfrenens h: i Sdr. Jernløse.” (17)
 7. Christen Pedersen reminis 1770 i Nr. Jernløse -1770 i Nr. Jernløse. ”Hans Christensens h: bar ham.” (20)
 8. Bodil Pedersdatter 8 trin 1771 i Nr. Jernløse- 13 trin 1771 i N. Jernløse. ”Hans Christensens h: bar hende.” (22)

Peder Mogensen døde 23.9.1792 i Tuse. ”Peder Mogensen, hmd i Allerup, 75 år.” Anne NN døde i 1771 i Nr. Jernløse. Begravelsen er ikke registreret i kb.

Peder Mogensen er gift 1) 15.11.1744 i Sdr. Jernløse med Bodil Pedersdatter 1725 i Sdr Jernløse-1759 i Nr. Jernløse. Deres børn: Alle børnene bæres af Hans Mortensens hustru i Sdr. Jernløse. 1. Bodil 1745- 1745 i Nr. Jernløse, (dåb ikke i kb), 2. Bodil 18 trin 1747 i Nr. Jernløse- 3. Hans Ter: novum annum 1749 i Nr. Jernløse-, 4. Jens 4 trin 1752 i Nr. Jernløse-1752 i Nr. Jernløse-, 5. Kirsten 13 trin 1753 i Nr. Jernløse-, 6. Jens 5.2. 1756 i Nr. Jernløse-, 7. Morten 4 epiph 1759 i Nr. Jernløse-

Peder Mogensen er g. 3) 24.1.1772 i Nørre Jernløse med Karen Madsdatter af Vented Mølle. Deres børn: 1. Bodil 2 Advent 1772 i Nr. Jernløse- 2. Anne 3 p epiph 1776 i Nr. Jernløse-1776 i Nr. Jernløse. 3. Anne Sophie 2 pasch 1778 i Nr. Jernløse-1778 i Nr. Jernløse

Peder Mogensen er g. 4) med Anne Marie Christensdatter f. ca. 1729. I 1787 bor parret i Tuse. ”Peder Mogensen 74 år, hmd og bisidder i retten, Anne Marie Christensdatter 58 år, Bodil Pedersdatter 15 år, af seneste ægteskab, Dorothea Pedersdatter 23 år, gift

 

Tip 4 Mads Nielsen ca. 1740 i Gislinge-efter 1787 og Anne NN ca. 1745-1787 i Udby

Mads Nielsen er født ca. 1740 i Gislinge. Forældre er Niels Jørgensen ca. 1705- efter 1771 i Gislinge og ukendt. Mads Nielsen blev konfirmeret i 1759 i Gislinge. ”Mads Nielsen fød i Gislinge af Niels Jørgensen, 18 år” Anne NN er født ca. 1745 i ? At fornavnet er Anne bygger på, at tip 3 Else Madsdatter får døbt Anne Sophie 1796 i Tveje Merløse-1807 i Tveje Merløse og Anne Margrethe 1800 i Tveje Merløse-1805 i Tveje Merløse, hvor Anne sandsynligvis er opkald af hhv Peder Pedersen Mogensens og Else Madsdatters mødre. Hendes søster Mette får døbt Anne Kirstine 1817 i Tuse.

Mads Nielsen er hmd og daglejer i Gislinge by i Gislinge sogn og i Kisserup i Udby sogn og fæster i 1777 hus i Kisserup. (Gislingegaard). I 1771 er Mads Nielsen hmd i Gislinge by 32 år (1), h: 29 år (1). Mads Nielsen og Anne NN blev gift 1765/1770 i ? Parret blev ikke gift i Udby, Hagested, Kundby, Svinninge. Butterup (vielser fra 1784), Tuse (vielser fra 1795), Hørby, (kb fra 1812), Gislinge (kb fra 1813). Mads Nielsen og hustru er 1771/1772 flyttet fra Gislinge til Kisserup. Deres børn:

 1. Else Madsdatter 1771 i Gislinge- 1.1.1816 i Tuse/Allerup. Else Madsdatter i Kisserup blev konfirmeret i 1788 i Udby. Else Madsdatter, 16 år, tjener i 1787 i Løserup i Udby sogn hos gmd Jens Christiansen.
 2. Karen Madsdatter 15.11.1772 i Udby/Kisserup-(24)
 3. Ane Madsdatter 7.8.1774-1776 i Kisserup og 4. Mette Madsdatter 7.8 1774 i Udby/Kisserup-1774 i Kisserup. (25)
 4. Jens Madsen 24.4. 1776 i Udby/Kisserup- 25.4.1802 i Hagested. ”Døbt Mads Nielsen hmds søn af Kisserup kaldet Jens. Båret af Stine Johan Skrædders i Udby. Fd: Ole Skrædder, Lars Andersens og Paaskes kvinder af Kisserup.” (26). Konf i 1795 i Tuse ”Jens Madsen 19 år hos Peder Olesen i Allerup.”
 5. Niels Madsen 4.2.1781 i Udby/Kisserup- 1781 i Kisserup. (29)
 6. Mette Madsdatter 9.6.1782 i Udby/Kisserup- 1828 i Tuse. ”Mads Nielsen hmds datter af Kisserup kaldet Mette. Båret af degnens pige Karen. Fd: Erich Nielausen, Rasmus Nielausen.” (32). Mette blev konf. i 1798 i Tuse. ”Mette Madsdatter, 16 år hos Peder Olsen i Allerup, f. i Udby sogn.” Mette Madsdatter er g. m Niels Pedersen, som er kludekræmmer i Allerup i Tuse. Deres børn: 1. Ane Kirstine 1817 i Tuse-, 2. Hansine 1818 i Tuse-, 3. Peder 1825 i Tuse-. Mette Madsdatter er i 1814 i Tuse mor til et barn f. udenfor ægteskab Niels Christian. Udlagt ? Ebbesen. Der er skifte i 1828 Vognserup gods efter Mette Madsdatter

Mads Nielsen er ikke fundet som begravet i Udby inden 1825, og han findes ikke i ft i Holbæk amt i 1801. Anne NN blev begravet 28.1.1787 i Udby. ”Mads Nielsens hustru af Kisserup, 41 år.” (108). Mads Nielsen er g. 2) i 1787 med Ane Nielsdatter f. ca. 1727. (Ikke gift i Udby sogn). Ft 1787 i Udby. ”Mads Nielsen, Kisserup, jordløs hmd og daglejer, 50 år, Ane Nielsdatter 60 år, Mette 5 år, barn af sidste ægteskab.”

Tip 4 Anne NNs navn er måske Anne Jensdatter, som blev konf. 1759 i Gislinge fød i Gislinge af Jens Møller Svendsen, 17 år. I 1771 er Jens Møller Svendsen gmd i Gislinge og 70 år. (1) Hustru er 74 år. (1). 1755 konfirmeres i Gislinge Jens Jensen 18 år og Christen Jensen 17 år fød i Gislinge af Jens Møller Svendsen.

 

Tip 4 oldeforældre Peder Andreasen Roed 1715/1716 i Gislinge-1788 i Butterup og Karen Hansdatter ca. 1737 i Nørre Jernløse – 1796 i Mørkøv

Peder Andreasen Roed er født 1715/1716 i Gislinge. Forældre er Andreas Pedersen ca. 1690-1748 i Gislinge og ukendt. (Kb i Gislinge fra 1813). Fra 1733-1743 opholder Peder Andreasen, født i Gislinge, sig hos sin far, Andreas Pedersen i Gislinge. I 1733 er han 17 år, i 1743 28 år. Kilde: Løvenborg gods: Reservelægdsruller.

Karen Hansdatter er født ca. 1737 i Nørre Jernløse. (Kb i Nr. Jernløse fra 1743). Forældre er Hans Christensen Møller ca. 1690-1766 i Nørre Jernløse og Ane Andreasdatter ca. 1698-1755 i Nørre Jernløse.

Peder Andreasen og Karen Hansdatter blev gift ca. 1767 i ? Peder Andreasen Roed er gmd og sognefoged i Butterup by i Butterup sogn. Htk i 1751 5-1-1-4/5 td. (Løvenborg). I 1771 er Peder Andreasen 57 år, h: 34 år. I 1787 er Peder Andreasen 80 år, Karen Hansdatter er 50 år. Deres børn: Dåb er ikke registret i Butterup kb 1765-1784

 1. Hans Andreas Pedersen ca. 1768 i Butterup- 1847 i Butterup. Gmd og sognefoged i Butterup
 2. Peder Pedersen (Spillemand) ca. 1771 i Butterup-1841 i Butterup. Hmd med jord i Butterup. G. 1) i 1792 i Tuse med enken Birthe Pedersdatter ?-1793 i Butterup. G. 2) i 1793 i Nr. Jernløse med Karen Jørgensdatter ca. 1768-1830 i Butterup. G. 3) i 1834 i Butterup med Karen Jørgensdatter f. ca. 1797
 3. Anne Pedersdatter ca. 1773 i Butterup- 1847 i Holbæk. G. 1) i 1795 i Tveje Merløse med Christian Anthonisen ca. 1766- 1804 i Holbæk, som er møller i Holbæk Strandmølle. G. 2) i 1804 i Holbæk med Christian Mørch Møller, der overtager strandmøllen efter Christian Anthonisen.

Peder Andreasen blev begravet nytårsdag 1788 i Butterup. ”Peder Andreasen, gmd fra i Butterup, gl. circ: 70 år.” (Skifte Løvenborg i 1788). Karen Hansdatter døde i 1796 i Vented i Mørkøv sogn. Skifte Knabstrupgaard i 1796. ”Karen Hansdatter i Vented. 1. ægtemand Peder Andreasen, gmd i Butterup. Børn: Hans Pedersen, gmd i Butterup, Peder Pedersen, hmd i Butterup, Ane Pedersdatter g.m Christian Antoni, tømmermand i Sct. Thomashuset. 2. ægtemand: Peder Jensen, gmd i Vented.”

I et skifte efter Sidse Marie Hansdatter, Karen Hansdatters søster, i 1809 under Holbæk Byfoged nævnes alle hendes søskende, deres børn og børnebørn.

Peder Andreasen er g. 1) med Ane Jørgensdatter ?-1766 i Butterup. Skifte Løvenborg. Ingen børn nævnt i skiftet. Karen Hansdatter er gift 2) 15 trin 1789 i Butterup ”Enkemand Peder Jensen af Vented (i Mørkøv sogn) og enken Karen Hansdatter.”

Tip 5 Andreas Pedersen ca. 1690-1748 er gmd i Gislinge. Andreas Pedersen af Svinninge fæster i 1723 gård i Gislinge efter Søren Jensen. (Løvenborg fæsteprotokol). Htk i 1725 8-5-3-2 td. (Løvenborg jordbog). Skifte Løvenborg 1748 efter Andreas Pedersen i Gislinge by. Hustru 2) Margrethe Larsdatter. Børn: 1. Rasmus Andreasen 26 i Universitetsgods, 2. Mette Andreasdatter, 20. Hustru 1) (død). Børn: Peder Andreasen 32 år. Andreas Pedersen er g. 2) i 1721 i Ågerup sogn. ”Andreas Pedersen af Svinninge og Margrethe Marie Larsdatter af Aggerup.”

 

Tip 4 Hans Jacobsen 1724 i Kundby – 1807 i Butterup og Birthe Larsdatter 1722 i Kundby – 1759 i Kundby

Hans Jacobsen er døbt 3.9.1724 i Kundby/Sandby. Forældre er Jacob Sørensen ca. 1700 -? og Lucie Hansdatter 1700 i Kundby/Sandby – ?. Birthe Larsdatter er døbt 2.3.1722 i Kundby/Kundby by. Forældre er Lars Olsen Svanberg ca. 1681 i Sverige- 1751 i Kundby og Maren Svendsdatter ca. 1687 – 1761 i Kundby

Hans Jacobsen er hmd i Kundby/Torslunde og i Gislinge

Hans Jacobsen og Birthe Larsdatter er g. i 1753 i Kundby og forlovet 26.1.1753 i Kundby. “Hans Jacobsen af Sandby og Birthe Larsdatter af Kundby. Forl: Lars Hansen i Kundby og Peder Olsen i Sandby.” (237)

Deres børn:

 1. Karen Hansdatter 2.6.1753 i Kundby/Sandby (82)- 1754 i Sandby
 2. Karen Hansdatter 16.3.1755 i Kundby/Sandby – (88)
 3. Lisbeth Hansdatter 6.5.1757 i Kundby/Torslunde – 20.7.1812 i Butterup. “Båret af Jomfru Øllegaard Hvas. Fd: Niels Jensen, Lars Christensen, Jacob Jensen, Ole Larsen og Peder Pedersens h: ” (95). Lisbeth Hansdatter er konf i 1776 i Kundby/Torslunde som Niels Madsens pige Lisbeth Hansdatter. (173)

Hans Jacobsen er begravet 2 advent 1807 i Butterup. “Hans Jacobsen, hospitalslem, 84 år.” (27). Birthe Larsdatter er begravet 21 trin  1759 i Kundby. “Hans Jacobsens h: i Torslunde Birthe Larsdatter 37 1/2 år.”

Hans Jacobsen er g. 2) i 1760 i Kundby med Birthe Jensdatter ca. 1729 – 1761 i Torslunde. “Enkemand Hans Jacobsen i Torslunde og Birthe Jensdatter. Forl. Ole Larsen i Trønninge og Jens Christensen Smed.” (136). Deres barn: Birthe 1761 i Torslunde -1761 i Torslunde. Hans Jacobsen er g. 3) med Ellen Larsdatter ca. 1703 -1778 i Kundby/Sandby. Oeders 1771 i Kundby sogn. Hans Jacobsen 47 år. (3). H: 70 år. (2). Hans Jacobsen er g. 4) ca. 1778 i Gislinge med Mette Nielsdatter ca. 1743 i Gislinge – 1824 i Butterup i Hospitalet. Begravet som 87 år. Konf. i 1760 i Gislinge som “Mette Nielsdatter, fød i Gislinge af Niels Jørgensen, gmd, 16 år.” Ft 1787 i Gislinge: Hans Jacobsen 64 år, hmd. Mette Nielsdatter 44 år. Peder Hansen 8 år, søn af seneste ægteskab. Deres børn: 1. Maren Hansdatter ca. 1778 i Gislinge – 1779 i Kundby/Sandby. (153). 2.  Peder Hansen 1 p trin 1779 i Kundby/Sandby –

Peder Hansen 20 år tjener i 1801 i Butterup hos tip 3 Hans Andreas Pedersen og Lisbeth Hansdatter. (Hans 1/2 søster). I lægdsrullen i 1801 i Butterup er Peder Hansen 21 år, f. i Sandby. Far Hans Jacobsen. Tjener i Butterup. Peder Hansen er g. i 1810 i Tuse med Karen Nielsdatter. Tip 3 Hans Pedersen, gmd i Butterup er en af forloverne. I skiftet i 1812 efter tip 3 Lisbeth Hansdatter (Løvenborg skifteprotokol opslag 214-216) er Peder Hansen, hmd i Tuse og morbror formynder og curator for de mindreårige børn.

I et skifte i 1828 (Løvenborg) efter Mette Madsdatter er Peder Hansen, inds i Tuse hendes søskendebarn. Mette Madsdatters far er tip 4 Mads Nielsen ca. 1740 i Gislinge, hmd i Kisserup i Udby sogn. Dvs at tip 4 Mads Nielsen og Peder Hansens mor Mette Nielsdatter er søskende

 

Tip 4 oldeforældre Søren Hansen ca. 1725-1801 i Kundby og Catrine Jensdatter ca. 1731 i Gislinge-1801 i Kundby

Søren Hansen er født ca. 1725 i ?

Catrine Jensdatter er født ca. 1731 i Gislinge. Forældre er Jens Larsen Smed ca. 1704 -efter 1771 i Gislinge og ukendt ca. 1706-ca. 1758 i Gislinge

Søren Hansen er gmd i Gislinge (Gislingegaard). Fra 1759-1787 fæster af matr 10a i Gislinge by. 8-1-3-1/18 td. htk. (Kilde: Gislingegaard jordbog i 1759)

Søren Hansen og Catrine Jensdatter bliver gift ca. 1754, sandsynligvis i Gislinge, hvor der er kirkebog fra 1813

Deres børn: (Fødselsår er udledt af folketællinger og en konfirmationsliste for Gislinge og Hagested sogne i Hagested kirkebog)

 1. Kirsten Sørensdatter ca. 1755 i Gislinge- 1823 i Kundby/Sandby. Konf. i 1771 i Gislinge. Gift ca. 1783 i Gislinge med Mads Thomsen, gmd i Sandby i Kundby sogn. Børn: 1. Thomas 1785 i Kundby/Sandby-1786 i Sandby, 2. Sophie 1797 i Kundby-, 3. Thomas 1791 i Kundby/Sandby-1792 i Sandby-, 4. Maren 1793 i Kundby/Sandby-1796 i Sandby
 2. Hans Sørensen ca. 1758 i Gislinge-1813 i Kundby/Sandby. Konf. i Hagested i 1777. Gået to år til præst.
 3. Ellen Sørensdatter ca. 1762 i Gislinge- 1834 i Kundby/Sandby. Konf. i 1780 i Gislinge. Gift i 1789 i Kundby med Ole Nielsen, enkemand og hmd i Sandby. Børn: 1. Else Kirstine 1790 i Kundby/Sandby-1792 i Sandby-, 2 og 3. Else Kirstine og Søren 1793 i Kundby/Sandby (tvillinger)-1793 i Sandby, 4. Else Kirstine 1796 i Kundby/Sandby-1796 i Sandby, 5. Lars 1797 i Kundby/Sandby-, 6. Else Kirstine 1800 i Kundby/Sandby- 7. Maren 1804 i Kundby/Sandby-
 4. Morten Sørensen ca. 1765 i Gislinge- 1831 i Hørby. Konf. i 1782 i Gislinge. Hmd i Hørby by i Hørby sogn. Gift ca. 1792 i Hørby med Ane Catrine Nielsdatter. Børn: 1. Ane Catrine ca. 1794 i Hørby-, 2. Niels ca. 1797 i Hørby- 3. Thomas ca. 1799 i Hørby-

Søren Hansen blev begravet i Kundby 11.10.1801. ”Indsidder Søren Hansen i Sandby, 70 år.” (ca. 76 år) (opslag 163)

Catrine Jensdatter blev begravet i Kundby 22.2.1801. ”Indsidder Søren Hansens kone i Sandby Catrine Jensdatter, 69 år.”

Søren og Catrine har boet som indsiddere i Sandby hos sønnen Hans Sørensen og svigerdatteren Karen Corneliusdatter

 

Tip 4 oldeforældre Cornelius Pedersen 1741 i Vallekilde-1814 i Særslev og Margrethe Nielsdatter 1742 i Særslev-1818 i Særslev

Cornelius Pedersen er døbt 13 post Trinitatis 1741 i Vallekilde/Skippinge. Forældre er Peder Corneliussen ca. 1709 i Fårevejle -1753 i Vallekilde og ukendt ca. 1704-efter 1771 (i Særslev?).

Margrethe Nielsdatter er døbt 3 adv 1742 i Særslev. Forældre er Niels Andersen ca. 1714-1798 i Særslev/Faurbo og Dorthe Pedersdatter ca. 1721-1789 i Særslev/Faurbo.

Cornelius Pedersen er jordløs hmd og daglejer i Faurbo i Særslev sogn. ( Algestrup).

Deres børn:

 1. Knud Corneliussen 7 trin 1763 i Særslev/Faurbo-1804 i Faurbo. ”Margrethe Nielsdatters uægte Knud udlagt til barnefader Cornelius Pedersen båret af Henrich Andersens hustru. Fd: Ole Andersen, Niels Pedersens hustru, Peder Knudsens hustru.” Margrethe Nielsdatter absolveres i 1762 (ingen dato) i Særslev for lejermål med Cornelius Pedersen. Knud Corneliussen er hmd med jord i Faurbo. Gift ca. 1788 med Maren Nielsdatter. Børn: 1. Niels 1788 i Særslev/Faurbo-, 2. Peder 1790 i Særslev/Faurbo-, 3. Mads 1794 i Faurbo-, 4.. Jens 1800 i Faurbo-
 2. Hartvig Frederic Corneliussen 1 onsdag i fasten 1766 i Særslev/Faurbo-1772 i Særslev
 3. Peder Corneliussen 1 epiph 1768 i Særslev/Faurbo-1822 i Særslev/Faurbo. ”Cornelius Pedersens Peder af Simon Jensens datter i Særslev. Fd: Henrich Andersen, Ole Andersen, Simon Jensen, Niels Andersens hustru.” Peder Corneliussen er hmd i Faurbo. Gift i 1800 i Særslev med Ellen Povelsdatter. Børn: 1. Jørgen 1804 i Særslev/Faurbo-1804, 2. og 3. Peder og Jens 1807 i Faurbo- (konf i 1821 i Særslev som Jens og Jørgen)
 4. Karen Corneliusdatter 3 p epiph 1770 i Særslev/Faurbo-1850 i Kundby/Sandby. Cornelius Pedersens Karen af Jens Jørgensens hustru, ibid. Fd: Jens Pedersen, Hans Andersen, Simon Jensen, Niels Jørgensen, alle af Faurbo.”
 5. Jens Corneliussen 1773 i Særslev/Faurbo-1846 i Stigs Bjergby sogn. ”Peder Cornelius (det står der) Jens af Bødker Hansens hustru, ibid. Fd: Ole Hansen, Niels Pedersen, Niels Pedersens kone.” Jens Corneliussen er hmd uden jord i Tornved i Jyderup sogn og i Gl. Bjergby i Stigs Bjerby sogn. Gift i 1804 i Kundby med Karen Olesdatter. Børn: 1. Niels 1804 i Særslev/Faurbo-, 2. Else Kirstine 1806 i Jyderup/Tornved. 3. Ole 1808 i Jyderup/Tornved
 6. Johanne Corneliusdatter 2 p epiph 1776 i Særslev/Faurbo- 1842 i Særslev/Faurbo. Gift i 1800 i Kundby med enkemand Christopher Jensen, som er hmd og daglejer i Faurbo i Særslev sogn. Børn: 1. Kirsten 1800 i Særslev/Faurbo, 2. Dorthe 1804 i Særslev/Faurbo, 3. Jens 1810 i Faurbo-, 4. Anne 1812 i Faurbo-, 5. Niels 1817 i Faurbo-
 7. Anne Corneliusdatter Quasimodo 1778 i Særslev/Faurbo-1829 i Kundby/Sandby. (Skifte 1829 Merløse-Tuse herred). Gift 1) i 1805 i Særslev med Mads Andersen. Børn: 1. Marie 1805 i Særslev- (dåb ikke i kb), konf i 1820 i Kundby. Gift 2) i 1809 i Særslev med Jens Sørensen ca. 1769-1825 i Kundby/Sandby. Jens Sørensen er hmd uden jord i Sandby i Kundby sogn. Børn: 1. Kirsten 1816 i Kundby/Sandby-1820 i Sandby
 8. Hartvig Corneliussen 16 trin 1780 i Særslev/Faurbo -1843 i Hjembæk sogn. Hmd med jord og daglejer i Faurbo i Særslev sogn og i Hjembæk by i Hjembæk sogn . G. 1) i 1815 i Kundby med Maren Larsdatter. Børn: 1. Else 1816 i Særslev/Faurbo. 2. Lars 1821 i Særslev/Faurbo-, 3. Peder 1824 i Særslev/ Faurbo-. Hartvig Corneliussen er g. 2) i 1830 i Hjembæk med Anne Jensdatter
 9. Kirsten Corneliusdatter sept 1782 i Særslev/Faurbo-1848 i Kundby/Sandby. Gift i 1815 i Kundby med Niels Olsen, hmd i Sandby i Kundby sogn. Børn: 1. Else Kirstine 1816 i Kundby/Sandby-1816, 2. Ole 1818 i Sandby-, 3. Niels 1820 i Sandby- 1824 i Sandby. Kirsten Corneliusdatter er skræderske i Sandby.

Cornelius Pedersen bliver begravet i Særslev sogn den 24.11.1814. ”Cornelius Pedersen, husmand i Faurbo, 74 år”. (73 år). Margrethe Nielsdatter bliver begravet i Særslev den 24.11.1818. ”Enke efter husmand Cornelius i Faurbo, 81 år” (75 år)

 

Tip 4 Niels Pedersen ca. 1720-1790 i Kundby og Mette Christensdatter 1719 i Udby- 1791 i Kundby

Niels Pedersen er født ca. 1720 i ?

Mette Christensdatter er døbt 11.6.1719 i Udby/Udby. Forældre er Christen Nielsen ca. 1677-1742 i Udby og Anne Andersdatter ca. 1677-1756 i Udby. Mette Christensdatter blev konfirmeret i Udby i 1737.

Niels Pedersen og Mette Christensdatter blev trolovet 25.6.1747 i Udby. ”Niels Pedersen af Udby og Mette Cristensdatter af Kidserup.” Forlovere: Joen Erichsen Scarp, Kidserup og Christen Sørensen, Løserup.

Niels Pedersen er jordløs hmd i hhv Udby og Kundby sogn. Hartkornsopgørelsen i 1788: Niels Pedersen, Kundby by, jordløs hmd, Vognserup. Ft 1787: Niels Pedersen 70 år, hmd i Kundby by, Mette Christensdatter 71 år. (=den eneste Niels Pedersen, som i 1787 er hmd i Kundby by). Niels Pedersen og Mette Christensdatter flytter fra Udby by til Kundby by mellem 1758 og 1762, hvilket fremgår af en fortegnelse fra 1762 over drenge under 4 år på Vognserup gods, hvor der i Kundby sogn findes Peder Nielsen, 4 år, født i Udby, far hmd Niels Pedersen.

Børn døbt i Udby by i Udby sogn 1748-1760, hvor faderens navn er Niels Pedersen. Se kommentar nederst på siden. Desuden døbes i Udby sogn 1748-1760 børn af Niels Pedersen i Bognæs, Niels Pedersen i Kidserup. (Jacob i 1760), Niels Ladefoged, Udby, Hagestedgaard. (Karen i 1749) og Niels Peitersen i Udby by (Anne 2 p epiph 1759)

 1. Karen Nielsdatter 18.8.1748 i Udby/Udby-19.11.1750 i Udby
 2. Anders Nielsen 3 Advent 1749 i Udby/Udby-
 3. Karen Nielsdatter 26.10.1751 i Udby/Udby-24.11.1814 i Kundby/Trønninge. ”Niels Pedersen den ældres barn Karen af Udby båret af Lars Hemmingsens kone. (Den eneste dåb, hvor faderen benævnes som ”Niels Pedersen den ældre”) Fd: Jens Christensen, Johan Olsen, Lars Olsen, Thomas Nielsen og Anders Jacobsens kvinde, alle af Udby.” Karen Nielsdatter blev konfirmeret i 1768 i Kundby sogn som ”Karen Nielsdatter, Hans Madsens pige i Kundby.”
 4. Mette Nielsdatter 7.10.1755 i i Udby/Udby-
 5. Peder Nielsen 30.4.1758 i Udby/Udby- ”Niels Pedersen i Udbys Peder båret af Hans Larsens kone. Fd: Søren Jensen, Lars Rasmussens kone, Hans Nielsens kone, Niels Hansens kone.” Konf i 1776 i Kundby ”Peder Nielsen, Niels Nielsens dreng.”

Niels Pedersen blev begravet 6.6.1790 i Kundby. ”Hmd Niels Pedersen, Kundby, 70 år.” Der er ikke skifte efter Niels Pedersen fra Vognserup

Mette Christensdatter blev begravet 16.11.1791 i Kundby. ”Gl. Niels Pedersens enke i Kundby, 74 år.” (72)

I Udby sogn begraves i 1757 ”Unge Niels Pedersen, 34 år, gmd fra af byen.” (ca 1723-1757). Denne Niels Pedersen er ikke fundet som viet i Udby sogn. Unge Niels Pedersen er måske far til Anders Nielsen 1749- og Mette Nielsdatter 1755- Hørbygård fæsteprotokol 26.7.1757. ”Jørgen Larsen landsoldat af Hørbygd (fæster) gård i Udby efter Niels Pedersen, død.”

 

Tip 5 Mogens Clemmensen 1672 i Undløse-1725/1732 i Sdr. Jernløse og Bodil Hansdatter 1679 i Sdr. Jernløse-1743 i Sdr. Jernløse

Mogens Clemmensen er døbt 7.1.1672 i Ulkestrup i Undløse sogn. Forældre er Clemen Olsen ca. 1620 -1676 i Undløse og Dorthe Andersdatter ca. 1635-efter 1688

Bodil Hansdatter er døbt 20.4.1679 i Sdr. Jernløse/Mogenstrup. Forældre er Hans Pedersen Hvidhoved ca. 1631-1686 i Sdr. Jernløse og Mette Knudsdatter ca. 1635-1693 i Sdr. Jernløse

Mogens Clemmensen og Bodil Hansdatter blev gift jubilate 1703 i Undløse. ”Mogens Clemmensen af Snevre og Boel Hansdatter.” (41) Mogens Clemmensen er gmd i Snevre i Sdr. Jernløse sogn. Htk i 1724: 4-4-1-0 tillagt i Søstrup sogn og 1-4-3-0 tillagt i Sdr. Jernløse sogn. (Aggersvold gods)

Deres børn:

 1. Anders Mogensen 2 Nativi 1703 i Sdr. Jernløse/Snevre-1705 i Snevre. ”Ane Anders Michelsens fra Sibberup bar barnet. Fd: Lauritz Nielsen i Lille Knapstrup, Peder Hansen, Birrethe Ole Sørensens, Mette Niels Michelsens, Maren Jep Lauritzsens, alle i Snevre.” (opslag 158)
 2. Anders Mogensen 2 paascha 1706 i Sdr Jernløse/Snevre- 1706 i Snevre. ”Ane Anders Michelsens i Sibberup bar barnet.” (161)
 3. Mette Mogensdatter 4 trin 1707 i Sdr. Jernløse/Snevre-1769 i Tølløse/Nr. Vallenderød. ”Bodil Skomagers i Snevre bar barnet. ”
 4. Bodil Mogensdatter 1 epiph 1711 i Sdr Jernløse/Snevre -1758 i Sdr Jernløse. ”Bodil Mogenses en huskone i Sdr. Jernløse, omtrent 48 år.” ”Båret af Kirsten Jeppes i Knapstrup.”
 5. Dorthe Mogensdatterr 17 trin 1714 i Sdr. Jernløse/Snevre- 1762 i Sdr. Jernløse by. G. m Hans Mortensen ca. 1714- 1764 i Sdr. Jernløse, gmd i Sdr. Jernløse by. ”Kirsten Jep Lauritsens i Lille Knapstrup bar barnet.” (167)
 6. Peder Mogensen 20 trin 1717 i Sdr Jernløse/Snevre-1792 i Tuse. ”Båret af Bodil Hans Bertelsens i Snevre.” (170)

Mogens Clemmensen er ikke fundet som begravet i Sdr Jernløse, men er sandsynligvis død mellem 1725 og 1732, hvor begravelser ikke er ført i kb. Bodil Hansdatter blev begravet 3 p trin 1743 i Sdr Jernløse ” Bodil salig Mogenses fra Sdr. Jernløse.” Uden alder. 64 år. (opslag 66)

 

Tip 5 Niels Jørgensen ca. 1705 – efter 1771 i Gislinge og Ukendt ca. 1701 -efter 1771 i Gislinge

Niels Jørgensen er f. ca. 1705 i ? Ukendt er f. ca. 1701 i ? Parret blev g. ca. 1733 i ?

Niels Jørgensen er gmd i Gislinge. Htk i 1759 8-5-1-1 2/9 td. Kilde: Jordbog Gislingegaard  1759

Deres børn. Fundne. Kb i Gislinge fra 1813

 1. Lars Nielsen ca. 1736 i Gislinge -1801 i Gislinge. Konf. i 1755 i Gislinge som søn af Niels Jørgensen, fød i Gislinge, 18 år. Lars Nielsen er i 1771 gmd i Gislinge, 35 år, enkemand i et år med 6 uforsørgede børn. I 1787 er Lars Nielsen hmd i Gislinge og g. m. Else Frandsdatter. Børn: Jens 8 år, Lars 6 år, Kirsten 4 år, Niels 2 år. I 1801 er Lars Nielsen 67 år, jordløs hmd og daglejer i Gislinge. Else Frandsdatter er 49 år. Der er skifte i 1801 efter Lars Nielsen. (Gislingegaard)
 2. Jørgen Nielsen ca. 1738 i Gislinge – 1815 i Kundby, begravet som 80 år. Konf i 1757 i Gislinge som fød i Gislinge og søn af Niels Jørgensen, 18 år. Jørgen Nielsen er i 1771 gmd i Sandby i Kundby sogn. I 1787 er han hmd i Sandby. G. ca. 1760 i ? med Mette Hansdatter ca. 1733 -1813 i Kundby, begravet som 84 år. (ca. 80 år). Deres børn: 1. Kirsten 1763 i Kundby/Sandby- Båret af Lars Nielsens hustru i Gislinge, 2. Anne 1766 i Sandby- (124), 3. Hans 1768 i Sandby-(152), 4. Jens 1770 i Sandby- (52), 5. Niels 1775 i Sandby-(64), 6. Peder 1777 i Sandby-
 3. Mads Nielsen ca. 1740 i Gislinge -efter 1787. Konf. i 1759 i Gislinge som Mads Nielsen fød i Gislinge af Niels Jørgensen, 18 år. (297)
 4. Mette Nielsdatter ca. 1743 i Gislinge – 1824 i Butterup. Konf. i 1760 i Gislinge som fød af Niels Jørgensen, gmd i Gislinge, 16 år. G. 1) med ukendt. G. 2) ca. 1778 i Gislinge med Hans Jacobsen 1724 i Kundby/Sandby -1807 i Butterup, som er tip 4  i ægteskab nr. 4.  Børn: 1. Maren ca. 1778 i Gislinge-1779 i Kundby/Sandby, 2. Peder 1779 i Kundby/Sandby -efter 1751. G. i 1810 i Tuse med Karen Nielsdatter ca. 1778 i Tuse -1851 i Tuse. I et skifte efter Mette Madsdatter 1782 i Udby-1828 i Tuse (Vognserup, opslag 169) er Peder Hansen inds. i Tuse hendes søskendebarn. Mette Madsdatters far er tip 4 Mads Nielsen
 5. Ane Nielsdatter ca. 1746 i Gislinge- 1813 i Gislinge. Konf i 1762 i Gislinge som fød i Gislinge af Niels Jørgensen, 15 år. G.m John/Joen Pedersen som i 1787 er gmd i Gislinge og i 1801 jordløs hmd og daglejer i Gislinge. Joen Pedersen g. m en søster til afdøde er til stede ved skiftet i 1801 efter Lars Nielsen. (Gislingegaard)

Niels Jørgensen og hustru døde efter 1771. I 1771 (Oeders) er Niels Jørgensen 66 år og gmd i Gislinge. (1). Hustru er 70 år. (1). I 1771 er der to Niels Jørgensen i Gislinge. Den anden er Niels Jørgensen, 70 år hmd og enkemand. (1)

 

Tip 5 oldeforældre Hans Christensen Møller ca. 1690-1766 i Nørre Jernløse og Ane Andreasdatter ca. 1698-1755 i Nørre Jernløse

Hans Christensen Møller er født ca. 1690 i ? Ane Andreasdatter er født ca. 1698 i ? Parret er gift ca. 1717 i ?

Hans Christensen Møller er møller og gårdmand i Regstrup i Nørre Jernløse sogn. ”Hans Christensen boende i Regstrup fæster i 1719 gård i Regstrup.” (Birkholm/Løvenborg fæsteprotokol). Hartkorn ifølge landlægdsrullen i 1724 for Hans Møllers ødegård i Reistrup 6-0-0-0 td. htk. (Birkholm gods).

Birkholm jordbog i 1731: ”Reistrup Mølle, som bebos af Hans Christensen mølleskyld 13-2-0-0 td htk.” Desuden i 1731: Hans Møllers ødegaard, som benyttes af tre andre fæstere, som betaler afgifterne 6-0-0-0 td htk.

Deres børn: Navnene fremgår af et skifte efter Hans Christensen Møller 15.12.1766 under Løvenborg. Der er kirkebog i Nr. Jernløse fra 1743.

 1. Kirsten Hansdatter ca. 1718 i Nr. Jernløse/Regstrup-1793 i Kirke Sonnerup. Tip 4 i en anden linie. Gift ca. 1746 med Henrich Hansen 1717 i Søstrup sogn- 1779 i Kirke Sonnerup sogn. Gmd i Sasserup i Søstrup sogn og senere hmd med jord i Ordrup i Kirke Sonnerup sogn
 2. Bodil Hansdatter ca. 1721 i Nr. Jernløse/Regstrup- 1788 i Uggerløse. Skifte 1788 Løvenborg efter Bodil Hansdatter G.m Niels Olsen, skovfoged i Fledskov huset i Uggerløse sogn.
 3. Elisabeth Hansdatter ca. 1725 i Nørre Jernløse/Regstrup- 1766/1771 i Sdr Asmindrup G.m. Jens Larsen Lind, gmd i Alkestrup i Sønder Asmindrup sogn
 4. Andreas Hansen ca. 1730 i Nr. Jernløse/Regstrup-1756 i Butterup sogn. Hmd i Butterup. G.m Ane Sophie Pedersdatter, datter af gmd Peder Aagesen i Tuse
 5. Sidse Marie Hansdatter ca. 1734 i Nr. Jernløse/Regstrup-1809 i Holbæk. Gift med Niels Hansen Møller i Taastrup mølle i Tveje Merløse sogn. I et skifte efter Sidse Marie Hansdatter den 23.7.1809 under Holbæk byfoged, nævnes alle søskende, deres børn og arveberettigede børnebørn.
 6. Karen Hansdatter ca. 1737 i Nr. Jernløse/Regstrup-1796 i Mørkøv.
 7. Anders Hansen ca. 1740 i Nr. Jernløse/Regstrup- I 1809 arbejdsmand i København

Hans Møller bliver begravet 3. adv. 1766 i Nr. Jernløse. ”Hans Møller i Reistrup, 76 år, Hans hustru, 45 år, samt deres lidet drengebarn 1/2 år, alle 3 i en grav.” (opslag 66). Ane Andreasdatter bliver begravet i Nr. Jernløse 2 adv. 1755 som ”Hans Møllers hustru i Reistrup, 51 år.” (ca. 57 år)

Hans Møller er gift 2) i 1756 med Kirsten Andersdatter af Trønninge. De blev trolovede 8.3. 1756 i Kundby. Deres barn: Andreas Hansen 3 Advent 1756 i Nr. Jernløse- (34). I 1809 hmd i Butterup sogn

Ane Andreasdatters navn er fundet i et skifte efter Christen Sørensen, hmd i Vented (Mørkøv sogn) i 1751 under Knabstrupgaard. Christen Sørensen, hmd i Vented. Kone: Bodil Sørensdatter. Søsters datter: Karen Sørensdatter g.m Steen Kieldsen i Dramstrup. Faders broders børn: Niels Andersen, hmd i Østrup, Birkholm gods, Ane Andreasdatter g.m Hans Møller i Reistrup, Maren Andreasdatter g.m Christen Møller i Reistrup

 

Tip 5 Jacob Sørensen ca. 1700 – ? og Lucie Hansdatter 1700 i Kundby -?

Jacob Sørensen er f. ca. 1700 i ?.  Lucie Hansdatter er døbt 5 p trin 1700 i Kundby/Sandby. Forældre er Hans Nielsen ca. 1662 -1711 i Kundby/Sandby og Karen Jensdatter ca. 1670 -1706 i Kundby/Sandby

Jacob Sørensen er i 1724 landsoldat i Sandby i Kundby sogn hos gmd Mads Jensen

Deres barn: Kb i Kundby fra 1645

 1. Hans Jacobsen 3.9.1724 i Kundby/Sandby – 2 advent 1807 i Butterup. “Lucie Hansdatters uægte Hans. ? Oluf Huggers bar det. Fd: Jens Nielsen, Dorthe Jens Nielsens. Udlagt Jacob Sørensen ved oberstløjtnant Wolles Co. Barnet er avlet til Henrich Pedersen på Mørkegaard gods.” (17). Hans Jacobsen er konfirmeret i 1743 i Kundby, tjener præsten,

I 1724 stod Lucie Hansdatter, Niels Madsens steddatter i Sandby, i åbenbar skrifte for lejermål med en soldat Jacob Sørensen. (239). I 1724 stod Jacob Sørensen i åbenbar skrifte for lejermål med Lucie Hansdatter, som tjente til Henrich Pedersen, Mørkegaard gods. Karlen tjente til Mads Jensen i Sandby.” (239)

Lucie Hansdatter er ikke fundet som begravet i Kundby

Lucie Hansdatter er g. 1) enten i 1729 i Kundby med Jens Larsen. “Jens Larsen i Sandby og Lucie Hansdatter.” Forl: Mads Nielsen og Oluf Hugger.” (218). Jens Larsen er begravet i 1744 i Kundby. “Jens Larsen i Sandby, 45 år.” (177). Deres børn: 1. Lars 1732 i Sandby- (32), 2. Lars 1740 i Sandby-, 3. Niels 1742 i Sandby- (51). Eller Lucie Hansdatter er g. 1) i 1737 i Kundby med Rasmus Pedersen. “Rasmus Pedersen af Gislinge og Lucie Hansdatter af Sandby. Forl. Mads Nielsen og Mads Jensen.” (223)

Hvis Lucie Hansdatter er g 1) med Lars Jensen, er hun g. 2) i 1745 i Kundby med Anders Sørensen. “Anders Sørensen i Kundby og Lucie Hansdatter i Sandby. Forl: Knud Andersen og Jens Larsen, begge af Kundby.” (230)

Hvis tip 5 Jacob Sørensen er døbt i Kundby, er han døbt latare 1698 i Kundby/Marke. Forældre er Søren Pedersen ca. 1642 -1730 i Kundby/Marke og ukendt, måske Dorthe NN, begravet i 1726 i Kundby/Marke, uden navn og alder. Søren Pedersen arbejder på Aggersvold gods

 

Tip 5 oldeforældre Lars Olsen Svanberg ca. 1681 i Sverige- 1751 i Kundby og Maren Svendsdatter ca. 1687 – 1761 i Kundby

Lars Olsen Svanberg er f. ca. 1681 i Sverige. Maren Svendsdatter er f. ca. 1687 i ?

Lars Svanberg er hmd med jord i Kundby/Kundby by. Htk i 1724 0-0-0-2 td. Lars Olsen Svanberg f. i Sverige fæster i 1719 hus i Kundby efter Jens Nielsens enke. (Vognserup fæsteprotokol, s. 41, opslag 4)

Lars Svanberg og Maren Svendsdatter er trolovet  14.6.1716 i Kundby og gift 2.8.1716 i Kundby. “Lars Svanberg trolovet til Maren Svendsdatter af Trønninge.” (121). Lars Svanbergs fornavn er fejlagtigt skrevet som Anders.

Deres børn. Fundne.

 1. Elisabeth Larsdatter 4.10.1716 i Kundby/Kundby by (101)- 1751 i Kundby/Sandby.  G. ca. 1736 med Peder Svendsen, gmd i Sandby. Børn: 1. Anne ca. 1737-, 2. Mette ca. 1740-, 3. Hans 1743 i Kundby/Sandby- (52), 4. Hans 1747 i Sandby-(65)
 2. Birthe Larsdatter 22.3.1722 i Kundby/Kundby by – 1759 i Kundby/Torslunde. “Båret af Kirsten Sindings. Fd: Jens Larsen, Jørgen Hansen, Jens H…borg, Anne Møllers, Jens Hendrichs, alle af Kundby.” (11)
 3. Oluf Larsen 23.12.1725 i Kundby/Kundby by – 1773 i Kundby/Trønninge. Oluf Larsen er gmd i Trønninge i Kundby sogn. G. 1) i 1750 i Kundby med Bodil Olufsdatter. (235). G. 2) med Inger Nielsdatter

Lars Svanberg er begravet 14.1.1751 i Kundby. “Lars Svanberg i Kundby, 70 år.” (187). Skifte 16.3.1751 efter Lars Svanberg, hmd i Kundby. (Vognserup skifteprotokol s. 211, opslag 215)

Maren Svendsdatter er begravet 8.3.1761 i Kundby som “Maren Svanbergs i Kundby, 74 år.” (201)

 

Tip 5 oldeforældre Jens Larsen Smed ca. 1704-1771/1787 i Gislinge og ukendt ca. 1706 – ca. 1758 i Gislinge

Jens Larsen er født ca. 1704 i ? Ukendt er født ca. 1706 i ? Fornavnet kan være Ellen. Ca. 1762 i Gislinge bliver tip 4 Søren Hansens og Catrine Jensdatters datter nr. 2 døbt Ellen, som kan være et opkald af Catrine Jensdatters mor, som døde ca. 1758 i Gislinge

Jens Larsen og NN bliver viet ca. 1730 i ?

Jens Larsen er smed i Gislinge og benævnes også Jens Smed. Jens Larsen er fæster under Gislingegård. Hartkorn ifølge jordbog fra Gislingegård i 1759 3-0-0-0

Jens Larsens og NNs børn: (fundne). Oplysningerne bygger på konfirmationslisten fra Hagested/ Gislinge og på folketællinger. Der er kb i Gislinge fra 1812

 1. Catrine Jensdatter ca. 1731-1801 i Kundby/Sandby
 2. Bodil Jensdatter ca. 1738-efter 1801 i Gislinge. Konf. i 1755 i Gislinge som datter af Jens Smed i Gislinge, 17 år. G.m. enkemand Mads Larsen ca. 1711-1791 i Gislinge. (Skifte Universitetet), gmd i Gislinge. Børn: 1. Lars ca. 1765 i Gislinge -1794 i Gislinge. (Skifte Universitetet), 2. Peder ca. 1767 i Gislinge-, 3. Anne ca. 1771 i Gislinge -1823 i Kundby/Sandby. Bodil Jensdatter er g. 2) med Franz Olesen og bor i 1801 i Gislinge
 3. Karen Jensdatter ca. 1744- Konf i 1762 i Gislinge som datter af Jens Larsen Smed i Gislinge, 18 år.

Jens Larsen Smed er i 1771 67 år (2), hans  hustru er 69 år (2). Jens Larsen bliver gift 2) i 1759 i Svinninge med med Lucie NN. Parret bliver trolovet i 1759 i Svinninge ”Jens Larsen Smed i Gislinge og Anders Bødkers enke Lucie”

 

Tip 5 oldeforældre Peder Corneliussen ca. 1709 i Fårevejle-1753 i Vallekilde og ukendt ca. 1704-efter 1771 i Særslev

Peder Corneliussen er født ca. 1709 i Stubberup i Fårevejle sogn. Forældre er Cornelius Pedersen 1680 i Tolsager i Asnæs sogn – ? i Stubberup i Fårevejle sogn og ukendt. Peder Corneliussen, 15 år, født i Stubberup, tjener i 1724 i Faurbo i Særslev sogn hos Ole Haagensen. Kilde: Kalundborg amtsstue: Lægdsjordbøger og ruller 1701- 1785: ”Lægdsjordbog i 1724 over Dragsholm og Egemarke underliggende bøndergods udi Draxholm og Callundborg amt og Arts og Skippinge herreder.”,

Peder Corneliussen er først jordløs husmand i Faurbo i Særslev sogn og senere gmd Skippinge i Vallekilde sogn. Htk i 1746 7-2-0-2 1/3. (Algestrup-Egemarke)

Deres børn:

 1. Christen Pedersen 2 epiph 1735 i Særslev/Fauerbo-1735 i Faurbo. ”Båret af Anders Nielsens hustru, ibid. Fd: Anders Jensen, Ole Andersen, Jens Andersen og Chr. Hansens hustru, alle ibid”
 2. Christen Pedersen 14 p trin 1736 i Særslev/Fauerbo- 1739 i Vallekilde/Skippinge. ”Båret af Peder Søfrensens hustru i Fauerbo. Fd: Jens Andersen, Jens Peder Madsen, Jens Kromand, Hans Jensens og Niels ? hustru.”
 3. Cornelius Pedersen 13 post Trin 1741 i Vallekilde/Skippinge-1814 i Særslev/Faurbo. ”Peder Corneliesens Cornelius af Skippinge båret til dåben af L. Svadals hustru i Vallekilde. Fd: Hans Jensen, Jens Nielsen, Niels Christensen, ? Hansen, Peder Hansens hustru, Jens Olsens hustru, alle af Skippinge.” Cornelius Pedersen blev konfirmeret i Føllenslev i 1764, 22 år gl.
 4. Margrethe Pedersdatter 1744 i Vallekilde/Skippinge-1746 i Vallekilde

Peder Corneliussen blev begravet i 1753 i Vallekilde, 50 år. (ca. 45 år)

I 1771 bor Peder Cornelii enke i Faurbo i Særslev sogn. Hun er 80 år gl. enke 1. gang, huskone og spinder (alderen kan ikke passe, hun er sandsynligvis ca. 70 år gl. i 1771). Hun er ikke fundet som begravet i Særslev eller i Vallekilde.

 

Tip 5 oldeforældre Niels Andersen ca. 1714 i Særslev -1798 i Særslev og Dorthe Pedersdatter ca. 1721 i Særslev -1789 i Særslev

Niels Andersen er født ca. 1714 i Særslev/Faurbo. Forældre er Anders Nielsen ca. 1680 -1766 i Særslev/Faurbo og Anne NN ca. 1679 -1757 i Særslev/Faurbo. Kirkebog i Særslev fra 1735. Konfirmationer mangler 1736-1738. Niels Andersen blev konf. i 1735 i Faurbo. (Uden aldersangivelse).

Dorthe Pedersdatter er født ca. 1721 i ? Forældre er Peder Jensen ca. 1691- 1764 i Særslev og ukendt ca. 1698 – 1762 i Særslev. Dorthe Pedersdatter er ikke registreret som konfirmeret i Særslev.

Niels Andersen og Dorthe Pedersdatter blev trolovede i Særslev 13 trin 1741. Forlovere er Anders Nielsen i Faurbo og Peder Jensen i Særslev. Niels Andersen er i 1746 gmd i Faurbo 6-4-1-1 td. htk. (Egemarke) og i 1771 jordløs husmand og daglejer i Faurbo. I 1771 er Niels Andersen 56 år, hustru er 49 år. I 1787 er Niels Andersen 79 år og Dorthe Pedersdatter er 77 år.

Deres børn:

 1. Margrethe Nielsdatter 3 advent 1742 i Særslev/Faurbo-29.9.1818 i Særslev/Faurbo. ”Båret af Jørgen Nielsens hustru, ibid. Fd: Knud Andersen, Peder Pedersen, Anders Olsen, Mads Nielsens hustru, Ellen Andersdatter”
 2. Knud Nielsen 22 trin 1744 i Særslev/Faurbo-1744 i Faurbo. ”Båret af Anders Nielsens hustru ibid. Fd: Rasmus Jensen i Føllenslev, Anders Olsen, Peder Pedersen, Niels Pedersen og Nilaus Erichsens hustru, alle i Faurbo.”
 3. Knud Nielsen 26 trin 1745 i Særslev/Faurbo-1745 i Faurbo. ”Båret af Anders Jensens hustru, ibid. Fd: Ole Andersen, Jens Andersen, Jens Søfrensen, Jens Peder Madsens hustru, Maren Jensdatter, alle i Faurbo.” (155)
 4. Kirsten Nielsdatter 1. Advent 1746 i Særslev/Faurbo-1760 i Faurbo. ”Båret af Anders Nielsen hustru. Fd: Anders Nielsen, Jørgen Nielsen, Niels Pedersen, Anders Olsen, Hans Nielsens h: i Faurbo.”
 5. Johanne Nielsdatter 3 trin 1749 i Særslev/Faurbo-1751 i Faurbo. ”Båret af Peder Jensens hustru i Særslev. Fd: Henrich Andersen, U Andersen, Jens Laursen hos Jørgen Nielsen, Karen Pedersdatter, Ellen Pedersdatter, alle af Faurbo.“ (158)
 6. Anders Nielsen 4 Advent 1751 i Særslev/Faurbo-1815 i Hjembæk. Skifte Merløse-Tuse herred i 1821. G. ca. 1785 i Føllenslev med Gertrud Hansdatter. “Båret af Anders Jensens hustru i Skippinge. Fd: Niels Pedersen, Jørgen Nielsen, Hans Nielsen, Anders Jensens hustru.“ (159). Anders Nielsen er i 1787 gmd i Faurbo by og i 1801 jordløs hmd og bødker i Gislinge by i Gislinge sogn.
 7. Henrich Nielsen Sexages 1754 i Særslev/Faurbo-1755 i Faurbo.”
 8. Henrich Nielsen est: M 1757 i Særslev/Faurbo-1827 i Havnsø i Føllenslev sogn. Skifte 1827 Dragsholm Birk. G. i 1792 i Føllenslev med Anne Olesdatter. Henrich Nielsen er jordløs hmd og daglejer i Havnsø.

Niels Andersen er begravet Quasimodo 1798 i Særslev ”Niels Andersen i Faurbo, 87 år.” (ca. 84 år). Dorthe Pedersdatter er begravet 3.3.1789 i Særslev som ”Niels Andersen, husmands hustru, uden navn og landsby, 63 år.” (ca. 68 år)

 

Tip 5 Christen Nielsen ca. 1677-1742 i Udby og Anne Andersdatter ca. 1677-1756 i Udby

Christen Nielsen er født ca. 1677 i ?

Anne Andersdatter er født ca. 1677 i ?

Parret blev trolovet 26.6.1701 i Udby sogn. ”Christen Nielsen og Anne Andersdatter.”

Christen Nielsen er hmd i Udby by. Anne Andersdatter er jordmoder

Deres børn:

 1. Peder Christensen 18.3.1703 i Udby- ”Degnens hustru Helvig bar det. Fd: Jep Nielausen i Lindebjerg, Niels Larsen i Uglerup, Hans Skrædder, Christen Hansen i Udby, Hendrich Smeds hustru…(født) på Ryttergodset.”
 2. Nilaus Christensen 13.9.1705 i Udby-1765/1771 i Gislinge. ”Degnens hustru Helvig bar ham. Fd: Anders Jacobsen og hans søn Anders i Udby, Christen Hansen, ibm, Jep Nielausens kvinde og datter i Lindebjerg. Gift i 1742 i Udby med Karen Olesdatter
 3. Kirsten Christensdatter 13.11.1707 i Udby- Gift i 1742 i Udby med Niels Jensen fra Hagested
 4. Anne Christensdatter 9.5.1709 i Udby- Gift i 1737 i Udby med Joen Erichsen Scarp fra Kidserup
 5. Jens Christensen 14.9.1710 i Udby-10.11.1710 i Udby. Helvig, Anders Degns bar ham. Fd: Anders Jacobsen i Udby, Morten Madsen i Bognæs, Lars Andersen i Kidserup, Olle Skræders og Anne, Jens ?. Født på Ryttergodset.”
 6. Anders Christensen 21.8.1712 i Udby-1748 i Udby/Løserup. Gift i 1742 i Udby med Ane Nielsdatter fra Bognæs.
 7. Maren Christensdatter 3.10.1715 i Udby-2.6.1716 i Udby
 8. Karen Christensdatter 21.3.1717 i Udby-
 9. Mette Christensdatter 11.6.1719 i Udby-16.11.1791 i Kundby. ”? bar hende. Fd: Hans Jacobsen, Hans Skrædder, Hans Hansen, Søren Sørensen og Jens Peitersens kvinde, alle af Udby.”

Christen Nielsen blev begravet 1.2.1742 i Udby. ”Christen Nielsen af Udby.” (ingen alder)

Anne Andersdatter blev begravet 7.7.1756 i Udby. ”Ane Christens fra Kidserup. 79 år.”

 

Tip 6 Clemen Olufsen ca. 1620 -1676 i Undløse og Dorthe Andersdatter ca. 1635- efter 1688

Clemen Olufsen er født ca. 1620 i ? Dorthe Andersdatter er født ca. 1635 i ?

Clemen Olufsen og Dorthe Andersdatter blev gift Trin 1661 i Undløse. ” Viede tilsammen Clemen Olufsen og Dorthe Andersdatter.” (44/1).

Clemen Olufsen er gmd i Ulkestrup i Undløse sogn. Htk i 1664 4-2-0-0 td. (Kongsdal)

Deres børn:

 1. Anders Clemensen 31.3 1660 i Undløse/Ulkestrup- 1681 i Ulkestrup. ”Døbt Dorthe Andersdatters slegfredsbarn Anders f. i Ulkestrup på Tygestrupgaarden. Barnefader: Clemen Olufsen. Fd: Anders Mogensen, Hans Nielsen, Niels Pedersen, Kirsten Andersdatter. Maren Jens Justesens bar barnet.” ( 42/1)
 2. Inger Clemensdatter 17 trin 1661 i Undløse/Ulkestrup- (44/2). G. i 1684 i Undløse med Christen Jensen. (102)
 3. Kirsten Clemensdatter Die Pentecostes 1663 i Undløse/Ulkestrup- (45/4). G. i 1687 i Undløse med Christen Jensen i Simmenfeldt. (109)
 4. Anne Clemensdatter 1 p trin 1664 i Undløse/Ulkestrup- (48/1)
 5. Oluf Clemensen Sexagissimo 1666 i Undløse/Ulkestrup-  (50/1). Oluf Clemmensen er gmd i Tømmerup i Undløse sogn
 6. Jens Clemensen Quasimodo 1668 i Undløse/Ulkestrup- (53/1)
 7. Niels Clemensen 20 trin 1669 i Undløse/Ulkestrup- (56/1)
 8. Mogens Clemensen 1 p epiph 1672 i Undløse/Ulkestrup -1725 /1732 i Sdr. Jernløse/Snevre. “Fd: Jens Justesen, Niels Pedersen, Maren Johannes Andersens k:, Anders Matzen i Skovmøllen, Maren Jens Justesen bar barnet. ” (56/1)
 9. Peder Clemensen 26 trin 1673 i Undløse/Ulkestrup- (65/1)
 10. Karen Clemensdatter 9.10.1676 i Undløse/Ulkestrup- (73/3) G. i 1708 i Undløse med Henrich Jensen, gmd i Tømmerup i Undløse sogn

Clemen Olufsen blev begravet 9.10. 1676 Undløse. ”Begravet Clemen Olufsen i Ulkestrup”. Uden alder. Ca. 56 år. (73/3). Dorthe Andersdatter er ikke fundet som begravet i Undløse.

Clemen Olufsen er g. 1) med ukendt. I 1657 blev døbt i Undløse Anne Marcusdatter, Clemen Olufsens steddatters barn i Ulkestrup, (intet navn). (38). I 1648 er Clemen Olufsen fd. ved dåben af Jens Justesens Just i Ulkestrup. (10). Ingen børn døbt af Clemen Olufsen i Undløse efter 1645, hvor kb begynder.

Dorthe Andersdatter er g. 2) Dom Jubilate 1677 i Undløse med Niels Jensen (76). Deres barn: Jens Nielsen 1679 i Ulkestrup-(109)

 

Tip 6 Hans Pedersen Hvidhoved ca. 1631- 1686 i Sdr. Jernløse og Mette Knudsdatter ca. 1633-1693 i Sdr. Jernløse

Hans Pedersen Hvidhoved er født ca. 1631 i ? Mette Knudsdatter er født ca. 1633 i ? Forældre er Knud Hemmingsen ca. 1610-1666 i Sdr. Jernløse og Maren NN ca. 1610- 1675 i Sdr. Jernløse. Knud Hemmingsens datter Mette er fd ved dåb i Sdr Jernløse i 1648 og 1650

Hans Pedersen Hvidhoved og Mette Knudsdatter blev trolovet 15.7 1661 i Sdr. Jernløse og gift 22.9.1661. ”Hans Pedersen Hvidhoved forlovet med Mette Knudsdatter af Snevre.” (23)

Hens Pedersen Hvidhoved er gmd i Mogenstrup. Htk i 1688 7-7-3-1 td. (Hr. Christian Scheel)

Deres børn: Der er kb i Sdr. Jernløse fra 1645

 1. Peder Hansen Trin 1662 i Sdr. Jernløse/Snevre- ”Maren Knud Hemmingsens stod med barnet. Fd: Niels Madsen i Krogerup, Knud Hemmingsen, Laurids Smed og hans pige Margrethe, Christen Jensen, Søfren Smeds datter, alle hjemme i Snevre, Eske og Anders Jørgensens søn Jørgen i Nørre Jernløse, Ide Degns på Knapstrupgaard, og Peder ?, Jens Degns pige i Nørre Jernløse.” (97)
 2. Johanne Hansdatter misericord 1664 i Sdr. Jernløse/Snevre- ”Bodil Laurids af byen stod med barnet.” (100)
 3. Knud Hansen 23 trin 1666 i Sdr. Jernløse/Snevre-. ”Karen Søfren Nielsens af Søndersted stod med barnet” (104)
 4. Bodil Hansdatter 11 trin 1669 i Sdr. Jernløse/Snevre-29.3.1674 i Sdr. Jernløse/Mogenstrup. ”Maren Knuds af Snevre stod med barnet.”
 5. Karen Hansdatter 1672 i Sdr Jernløse/Snevre- ”Maren salig Knud Hemmingsens af Snevre stod med barnet. (113)
 6. Jens Hansen 4.9. 1674 i Sdr. Jernløse/Mogenstrup- ”Maren Knuds stod med barnet.” (118)
 7. Bodil Hansdatter 20.4.1679 i Sdr. Jernløse/Mogenstrup- 3 p trin 1743 i Sdr. Jernløse. ”Karen Søfrens fra af byen stod med barnet. Fd: Peder Jensen, Oluf Nielsens hustru og Christen Tømmermand, alle af Mogenstrup.” (129)

Hans Pedersen Hvidhoved blev begravet 9.5.1686 i Sdr. Jernløse. ”Hans Pedersen Hvidhoved begravet. Var 55 år gl.” Mette Knudsdatter blev begravet 21.5.1693 i Sdr Jernløse. ”Mette Hvidhoveds af Snevre udi sin alders 65 år.” (ca. 60 år) (216)

Tip 7 Knud Hemmingsen ca. 1610-1666 blev begravet 27.3.1666 i Sdr. Jernløse. ”Knud Hemmingsen af Snevre begravet. Uden alder. Ca. 56 år.

Tip 7 Maren NN ca. 1610-1675 blev begravet 8.11.1675 i Sdr. Jernløse.” Maren sl Knud Hemmingsens af Snevre begravet.” Uden alder. Ca. 65 år. (206)

Knud Hemmingsens og Maren NNs børn efter 1645, hvor kb i Sdr. Jernløse begynder: 1. Christen Knudsen 1647 i Snevre- (opslag 9). 2. Johanne Knudsdatter 1651 i Snevre-1652 i Snevre. I 1657 blev Rasmus Knud Hemmingsens barn i Snevre begravet. (197)

 

Tip 6 Hans Nielsen ca. 1662 -1711 i Kundby og Karen Jensdatter ca. 1670 – 1706 i Kundby

Hans Nielsen er f. ca. 1662 i ? Karen Jensdatter er f. ca. 1670 i ?

Hans Nielsen er gmd i Sandby i Kundby sogn. (Sandsynligvis Mørkegaard)

Hans Nielsen og Karen Jensdatter er forl. 8.7.1698 i Kundby og g. 16 trin 1698. “Hans Nielsen og Karen Jensdatter af Sandby.” (110)

Deres børn: Kb i Kundby fra 1665

 1. Niels Hansen Trinitatis 1699 i Kundby/Sandby-1699 i Sandby. “Båret af Anne Christen Knudsens. Fd: Hans Jensen, Peder Skaaning, Christen Lauritzen, Helvig Niels Jensens, Bodil Jens Madsens.” (26)
 2. Lucie Hansdatter 5 trin 1700 i Kundby/Sandby -?. “Båret af Anne Christens. Fd: Christen Knudsen, Jens Andersen, Hans Jensen, Peder Skaanings kvinde Mette, og Jens Madsens kvinde Boel.” (28)
 3. Morten Hansen 3.8.1702 i Sandby- (36)
 4. Niels Hansen Dom mellem jul og nytår 1704 i Sandby-(45) -1705 i Sandby. (88)
 5. Niels Hansen 3 advent 1705 i Sandby-(47) -1706 i Sandby. (89)

Hans Nielsen er begravet 24.4.1711 i Kundby. “Hans Nielsen i Sandby i hans 49 år.” (94)

Karen Jensdatter er begravet 25.2.1706 i Kundby. “Hans Nielsens kvinde Karen Jensdatter.” Uden alder

Hans Nielsen er g. 2) i 1706 i Kundby med Anne Jørgensdatter. (117). Børn: 1. Karen 1707 i Sandby- (dåb ikke i kb)- 1707 i Sandby. (90)

Ane Jørgensdatter er g. 2) i 1711 i Kundby med Niels Madsen, Mads Nielsens søn af Marke. (120). Niels Madsen er gmd i Sandby. Htk i 1724 7-4-3-1 td. (Mørkegaard). Deres børn: 1. Kirsten 1712 i Sandby- (65), 2. Peder 1714 i Sandby-(69), 3. Bodil 1715 i Sandby-(71), 4. Kirsten 1718 i Sandby-(105), 5. Mads 1721 i Sandby-(9), 6. Peder 1724 i Sandby- (18)

 

Tip 6 Cornelius Pedersen 1680 i Asnæs- ? i Fårevejle og Ukendt

Cornelius Pedersen er døbt 25.1.1680 i Asnæs /Tolsager. Forældre er Peder Jensen 1648 i i Asnæs-? og Ane Olesdatter 1656 i Asnæs -?

Cornelius Pedersen er gmd i Stubberup i Fårevejle sogn. Cornelius Pedersen født i Tolsager, fæster i 1707 gård i Stubberup. (Dragholm gods). Kilde: Herlev Kildehøj B-028. Cornelius Pedersen, nr 8, betaler i 1710 kopskat af 1 pige. Kilde: Holbæk amt: amtsregnskaber, skattemandtal. Cornelius Pedersen findes ikke i jordbøger fra Dragsholm gods.

Cornelius Pedersen er gift ca. 1705 med ukendt, sandsynligvis i Fårevejle sogn. Kb fra 1738, trolovelser og begravelser fra 1741

Deres børn: (fundne)

 1. Peder Corneliussen ca. 1709 i Fårevejle/Stubberup- 1753 i Vallekilde/Skippinge

Cornelius Pedersen er ikke fundet som begravet i Fårevejle

Cornelius Pedersens og Kirsten Sørensdatters barn: Giertrud Corneliusdatter 18 trin 1701 i Asnæs – 1704 i Tolsager. ”Kirsten Sørensdatters uægte barn døbt og kaldet Giertrud. Inger Lauritzses af Åstofte bar barnet og blev udlagt som barnefader Cornelius Pedersen, som tjente i gården med hende.” Ingen faddere noteret. (175). Reminisc 1701 blev Cornelius Pedersen og Kirsten Sørensdatter absolverede for lejermål begået med hverandre. (369)

 

Tip 6 Anders Nielsen ca. 1680-1766 i Særslev og Anne NN ca. 1679-1757 i Særslev

Anders Nielsen er født ca. 1680 i ? Anne NN er født ca. 1679 i ?

Anders Nielsen er gmd i Faurbo i Særslev sogn. (Dragsholm/Egemarke). Hartkorn ifølge landlægdsrullen i 1724 7-6-1-1 1/5 td Deres børn: (fundne). Der er kirkebog i Særslev fra 1735. Konfirmationer mangler 1736-1738

 1. Jens Andersen 1700/1710 i Særslev/Faurbo-1769 i Særslev/Særslev. (begravet som 70 år). Gift i 1740 i Særslev med Karen Jensdatter. Gmd i Særslev by. Børn: 1. Jens 1742 i Særslev by-, 2. Peder 1745 i Særslev by-
 2. Ole Andersen 1706/1712 i Særslev/Faurbo-1782 i Særslev/Faur bo. (begravet som 76 år). I 1771 61 år. Hmd i Faurbo. Gift i 1751 i Føllenslev med Kirsten Guddmandsdatter. Børn: 1. Jens 1752 i Faurbo-1752 i Faurbo. 2. Karen 1753 i Faurbo- I 1735 udlagt som barnefader til Maren Sørensdatters Anne.
 3. Niels Andersen ca. 1714 i Særslev/Faurbo-1798 i Særslev/Faurbo
 4. Johanne Andersdatter ca. 1717 i Særslev/Faurbo- 1747 i Føllenslev. (Begravet som 30 år). Konf. i 1735 i Særslev. Gift i 1739 i Særslev med Rasmus Jensen af Føllenslev. Deres børn: 1. Jens 1740 i Føllenslev-, 2. Karen 1743 i Føllenslev-, 3. Knud 1747 i Føllenslev-
 5. Knud Andersen ca. 1720 i Særslev/Faurbo-1743 i Faurbo. Konf. i 1739 i Faurbo
 6. Ellen Andersdatter ca. 1722 i Særslev/Faurbo -1790 i Vallekilde/Skippinge. (Begravet som 76 år). Konf i 1739 i Faurbo. Gift i 1745 i Særslev/Faurbo med Anders Jensen ca. 1713-1795 i Vallekilde/Skippinge. Anders Jensen er i 1771 gmd i Skippinge. Børn: 1. Jens 1747 i Skippinge -1751 i Skippinge, 2. Niels 1749 i Skippinge-1799 i Skippinge, 3. Anne 1752 i Skippinge-1760 i Skippinge, 4. Jens 1755 i Skippinge-, 5. Jens 1757 i Skippinge-, 6. Jens 1760 i Skippinge-1772 i Skippinge, 7. Anne 1764 i Skippinge-, 8. Giertrud 1768 i Skippinge-1769 i Skippinge
 7.  Henrich Andersen ca. 1723-1797 i Faurbo (80 år). Konf. i 1741 i Faurbo, 18 år. I 1787, 67 år. Gift 1) i 1753 i Særslev med Maren Jensdatter og 2) i 1754 i Særslev med Karen Jensdatter. Gmd i Faurbo. Børn: 1. Ukendt 1755 i Faurbo,- 2. Jens 1756 i Faurbo-, 3. Knud 1758 i Faurbo- Niels 1760 i Faurbo-1806 i Faurbo, 5. Anders 1764 i Faurbo -1764, 6. Alhed 1765 i Faurbo-, Anders 1768 i Faurbo-1768, 8. Anne 1769 i Faurbo -1769, 9. Anders 1771 i Faurbo-1771, 10. Anders 1772 i Faurbo-1772

Anders Nielsen blev begravet i Særslev sogn 1. søndag i fasten 1766.” Anders Nielsen i Faurbo, 86 år.” Anne NN blev begravet i 1757 i Særslev sogn som ” Anders Nielsens hustru, 78 år.” (uden landsbynavn)

Anders Nielsens far er måske Niels Andersen ca 1650-efter 1709, gmd i Faurbo. Htk i 1688 ifølge matriklen 7-7-0-2 td. Htk i 1709 7-7-0-2 td. Kilde: ”Jordbog over Dragsholm slots tilhørende jordegods i Kalundborg og Dragsholm amter”, 1709.

 

Tip 6 Peder Jensen ca. 1691 -1764 i Særslev og ukendt ca. 1698 – 1762 i Særslev

Peder Jensen er født ca. 1691 i ?

Peder Jensen er gmd i Særslev by i Særslev sogn. Htk i 1743 6-0-0-0 td. (Birkendegaard).

Børn: (fundne): Der er kirkebog i Særslev fra 1735. Konf. mangler i 1736-1738.

 1. Dorthe Pedersdatter ca. 1721-1789 i Særslev/Faurbo
 2. Ellen Pedersdatter ca. 1724-1802 i Hørve, 78 år. Konf. i 1742 i Særslev: ”Ellen Pedersdatter hos sin fader Peder Jensen, 17 år.” Gift i 1749 i Særslev sogn med Niels Mogensen ca. 1719-1794 i Hørve, gmd i Hørve by i Hørve sogn. (317). Børn: 1. Anders 1751 i Hørve-1751 båret af Peder Jensens hustru i Særslev, 2. Peder 1753 i Hørve-1753, 3. Karen 1755 i Hørve-, 4. Mogens 1758 i Hørve-, 5. Kirsten 1760 i Hørve-, 6. Peder 1765 i Hørve-
 3. Karen Pedersdatter ca. 1730- Konf i 1747 i Særslev: ”Karen Pedersdatter, 17 år, hos sin fader Peder Jensen i Særslev.” I 1759 begraves i Særslev ”Peder Jensens datter, 28 år ”, som kan være Karen Pedersdatter.
 4. Niels Pedersen sexages 1736 i Særslev/Særslev- Niels Pedersen er gmd i Særslev og overtager fæstet efter faderen. (Birkendegaard). G. i 1762 i Særslev med Mette Jensdatter. Deres børn: 1. Jens 1763 i Særslev- (169), 2. Karen 1766 i Særslev- (172), 3. Anne 1769 i Særslev-(177)

Peder Jensen er begravet sexages 1764 i Særslev. ”Peder Jensen i Særslev, 73 år.”

Ukendt er begravet 2 p epiph 1762 i Særslev som ”Peder Jensens hustru i Særslev, 63 år.”

At Peder Jensen er far til Dorthe Pedersdatter bygger på 1) at han i 1741 er forlover for tip 5 Niels Andersen og Dorthe Pedersdatter, 2) at Peder Jensens hustru i Særslev i 1749 bærer Niels Andersens og Dorthe Pedersdatters Johanne. Ved denne dåb er er Karen Pedersdatter og Ellen Pedersdatter faddere og kan være Dorthe Pedersdatters søskende, selv om der står, at de er fra Faurbo.

 

Tip 7 Peder Jensen 1648 i Asnæs-? og Anne Olesdatter 1656 i Asnæs-?

Peder Jensen er døbt latare 1648 i Asnæs. Forældre er Jens Ibsen ca. 1618 i Asnæs -1684 i Asnæs og Maren Pedersdatter ca. 1625-1681 i Asnæs/Tolsager.

Anne Olesdatter er døbt 23 trin 1656 i Asnæs/Tolsager. Forældre er Oluf Jensen ca. 1615-1657 i Asnæs/Tolsager og Maren Rasmusdatter ca. 1625- 1681 i Asnæs/Tolsager.

Deres barn:

Cornelius Pedersen 25.1.1680 i Asnæs/Tolsager – ? i Fårevejle/Stubberup. ”Ane Olesdatters uægte barn af Tolsager kaldet Cornelius og udlagde som barnefader Peder Jensen. Båret af Karen Jens Jydes. Fd: Niels Pedersen, Erich Michelsen, Jens Christensen Jyde, Dorthe Laurs Olsens, Elline Jørgen Madsens, Else Olesdatter.” (65)

Ane Olesdatter blev absolveret latare 1680 i Asnæs. ”Absolveret Ane Olesdatter, Mads Pedersens steddatter i Tolsager og udlagde som barnefader Peder Jensen soldat-Jens Ibsens søn.” (366). Peder Jensen blev absolveret 2 trin 1680. ”Absolveret Peder Jensen soldat.”

Peder Jensen blev begravet i ? Ane Olesdatter er ikke fundet som gift eller begravet i Asnæs 1680-1690

Peder Jensen er gmd i Asnæs by i Asnæs sogn. Htk i 1688 4-5-3-0 td. (Texera)

Peder Jensen er gift 2 Advent 1680 i Asnæs med med Else Jensdatter. ”Peder Jensen i Asnæs og Else Jensdatter.” (308). Deres børn: 1. Jens 1681 i Asnæs-, 2. Hans 1683 i Asnæs-, 3. Mogens 1685 i Asnæs-1685, 4. Maren 1686 i Asnæs-, 5. Karen 1688 i Asnæs-1688, 6. Bodil 1690 i Asnæs-, 7. Karen 1695 i Asnæs-.

Oplysning om Peder Jensen i 1682. Peder Jensen betaler kopskat af sig selv og sin hustru samt af 4 heste og hopper, 2 ungenød (ungkreaturer) og 7 får. Kilde: Kalundborg amt: Ekstraskatter 1664 -1682, opslag 383

 

 

Tip 8 Jens Ibsen ca. 1618 i Asnæs -1684 i Asnæs og Maren Pedersdatter ca. 1625-1681 i Asnæs

Jens Ibsen er født ca. 1618 i Asnæs by i Asnæs sogn. Forældre er Jep Jensen ca. 1585-1653 i Asnæs/Tolsager og Margrethe NN ca. 1590-1653 i Asnæs. Maren Pedersdatter er født ca. 1625 i ?

Jens Ibsen er gmd i Asnæs by og i Tolsager. Jens Ibsen i Asnæs fæster i 1641 Mogens Larsens halve gård ibid og fæster i 1658 den gård i Tolsager, som Laurids Ibsen (hans bror) sidst iboede og var øde. Kilde: Dragsholm len: Regnskaber 1640 -1643, opslag 202 og 1658 – 1661, opslag 225 i Salldata.dk. I matriklen i 1664 findes Jens Ibsen som gmd i Asnæs by, htk 1- 2 ½ -1- 0 td. Jens Ibsen findes ikke i 1664 som gmd i Tolsager

Jens Ibsen og Maren Pedersdatter blev gift i 22 p trin 1645 i Asnæs. (300)

Deres børn:

 1. Citzel Jensdatter 7 p trin1646 i Asnæs- ”Jens Ibsens barn døbt og kaldet Citzel båret af Giertrud Smeds. Fd: Søren Olsen, Oluf Lauritzen, ? Ibsen Skrædder, Mads Lauritzen, Oluf Mogensen begge Oluf Jørgensens sønner, Lauritz Nielsen, Jens Iffursen, Margrethe Mads Jensens datter, Karen Lauritz Ingvorsens datter. (opslag 8)
 2. Peder Jensen latare 1648 i Asnæs– ?. (tip 7) ”Jens Ibsens barn og kaldet Peder. Båret af Boel Rasmus Olsens. Fd: Oluf Mogensen, Rasmus, Lauritz Rasmussens søn i Tolsager, ? Bertelsdatter, og Boel Peder Eskesens datter i Tolsager.” (10)
 3. Anne Jensdatter 13 trin 1651 i Asnæs-1651 i Asnæs ”Jens Ibsens barn i Asnæs Anne båret af Giertrud Smeds. Fd: Oluf Poulsen, Rasmus Jens Ipsens søn, Mads Mads Skrædders søn, Niels Madsens dreng, Mads Poelsens h: Sidsel Lauritzdatter, Johanne Monsdatter”
 4. Anne Jensdatter 1652 i Asnæs-1706 i Asnæs ”Jens Ibsens barn i Asnæs og kaldet Anne båret af Giertrud Smeds. Fd: Peder Skrædder i Høve, Lauritz Christensen Skrædder, Rasmus Søren Olsens søn, Jens Lauritzen, Citzel Rasmus Olsens datter.” (opslag 19). gift i 1677 med Jens Christensen gmd i Asnæs by
 5. Rasmus Jensen 18 trin 1655 i Asnæs/Asnæs ”Jens Ibsens barn af Asnæs båret at Gertrud Degns. Fd: Niels Ibsen, Niels Smed, Hans Christensen, Anders Rasmussen, Lucie Hans Ibsens, Kirsten Jensdatter.” (23)
 6. Margrethe Jensdatter 1657 i Asnæs/Asnæs-? (Tip 7 i en anden linie). G. i 1680 i Asnæs med Jep Eskesen 1655 i Asnæs -1739 i Asnæs, gmd i Høve i Asnæs sogn og senere i Asnæs by. ”Jens Ibsens barn Margrethe båret af Giertrud Smeds. Fd: Mads Poelsen, Lauritz Skrædder og Lauritz Ibsen, Mads Poelsens karl, Gertrud Degns, Boel Rasmus Ipsens i Tolsager, Berthe Christensdatter” (26)
 7. Mogens Jensen Cantate 1660 i Asnæs/Tolsager- ”Jens Ibsens barn af Tolsager Mogens båret af Boeld Daniels i Torrendrup.” Ingen faddere noteret. (31).
 8. Jeppe Jensen 21 trinitatis 1665 i Asnæs-1736 i Asnæs. ”Jens Ibsens barn af Asnæs Jeppe båret af Birgitte H Hanses. Fd: Lars Ibsen, Rasmus Ibsen, Mads Pedersen, Dorthe Christensdatter, Inger Hans Laursens datter, Karen Søfren Smeds datter.” (40). Gift i Asnæs i 1697 med Karen Jensdatter 1664 i Høve-1733 i Asnæs. Jep Jensen er gmd i Høve i Asnæs sogn

Jens Ibsen blev begravet 2 pentacostes 1684 i Asnæs. ”Jens Ibsen i Asnæs” (uden aldersangivelse, ca. 66 år) (99). Maren Pedersdatter blev begravet i 1681 i Asnæs som ”Jens Ibsens hustru i Asnæs ved navn Maren Pedersdatter.” (uden aldersangivelse, ca. 56 år) (97)

 

Tip 8 Oluf Jensen ca. 1615-1657 i Asnæs og Maren Rasmusdatter ca. 1625-ca. 1681 i Asnæs

Oluf Jensen er født ca. 1615 i ? Maren Rasmusdatter er født ca. 1625 i ?

Oluf Jensen og Maren Rasmusdatter blev gift fastelavnssøndag 1647 i Asnæs. ”Oluf Jensen i Tolsager og Maren Rasmusdatter.” (301)

Oluf Jensen er gmd i Tolsager

Deres børn:

 1. Jens Olufsen 25 p trin 1646 i Asnæs/Tolsager- 1657 i Tolsager. ”Båret af Eline Madses. Fd: Oluf Pedersen, Rasmus Jensen i Høve, Anders Madsen af Ordrup, Rasmus Sørensens søn Niels, Boeld Pedersdatter, Boel Lauritzses, Rasmus Sørensens datter Eline”( 12)
 2. Jørgen Olufsen Magnissimo mandato1650 i Asnæs/Tolsager- 1657 i Tolsager. ”Båret af Elline Mads Povelsens. Fd: Lauritz Rasmussen i Tolsager og hans søn Oluf, Jens Lauritzsen i Asnæs, Søfren Madsen, Ludse Mads Jensens, Kirsten Eskesens, Maren Oluffsens, ? datter.” (15)
 3. Niels Olufsen Piscature Peters 1652 i Asnæs/Tolsager- 1657 i Tolsager. ”Båret af Karen Hr Christens. Fd: Oluf Pedersen, Rasmus Jep Jensens søn, Lauritz Rasmussen af Fårevejle, Margrethe Jens ?, Margrethe, Rasmus Søfrensens kone.” (19)
 4. Anne Olufsdatter 23 trin 1656 i Asnæs/Tolsager– ”Båret af ? Oluffs. Fd: Oluf Pedersen og Peder Nielsen i Tolsager, Christen Peder Eskesens søn, Boel Lauritz Rasmussens, ? Smeds og Boel Rasmus Ipsens.”. (23)

Oluf Jensen blev begravet 24 sept. 1657 i Asnæs. ”Oluf Jensen og hans søn Jens.” (80)

Maren Rasmusdatter blev begravet i Asnæs i 1681. Begravelsen er ikke registreret i kirkebogen.

Oluf Jensen er gift 1) inden 1645 med Anne Pedersdatter ?-8 trin 1647 i Asnæs/Tolsager begravet som ”Anne Pedersdatter, Oluf Jensens hustru i Tolsager. ” Børn fundne: 1. Maren 13 trin 1646 i Asnæs/Tolsager-1646 i Tolsager. (7)

Maren Rasmusdatter er g. 2) Nytårsdag 1658 i Asnæs med Mads Pedersen. ”Mads Pedersen i Tolsager og Maren Rasmusdatter.”

Deres børn: 1. Oluf Madsen 1 Advent 1658 i Asnæs/Tolsager. ”Båret af Gertrud Degns. Fd var af Høje: Mads Madsen, Lauritz Lauritzsen, Cidse Madses, Anne Jens Børgesens, af Asnæs: Hans Lauritzsen, Ludse Hans Ibsens, Boeld Bertelsdatter, af Åstofte: Oluf Jørgensens Kirsten? og hans datter.” (28). 2. Rasmus Madsen 11 trin 1661. Båret af Kirsten Oluf Jørgensens. Fd: Oluf Jørgensens søn Niels, Hans Laursens kvinde, Boel Hanses i Asnæs, Maren Ole Pedersens i Tolsager, Karen Povel Nielsens i Veddinge, Merthe Bertelsdatter.” (33)

Mads Pedersen blev gift 2) 23 trin 1681 i Asnæs med Karen Olesdatter. ”Mads Pedersen i Tolsager og Karen Olesdatter.” (308)

 

Tip 9 Jep Jensen ca. 1585-1653 i Asnæs og og Margrethe NN ca. 1590-1653 i Asnæs

Jep Jensen er født ca. 1585 i ?  Margrethe NN er født ca. 1590 i ?

Jep Jensen er først gmd i Asnæs by og fæster i 1612 Jens Smeds gård i Asnæs og fæster i 1619 Lars Rasmussens gård i Asnæs. Kilde: Dragsholm len: Regnskaber 1591 -1613, opslag 482 og 1619 -1623, opslag 36 i Salldata.dk. Ca. 1640- 1645 er han hmd i Asnæs by. 1645 fæster Jep Jensen, hmd i Asnæs og hans søn Rasmus Ipsen den gård i Tolsager, som Niels Madsen påbeboede. Kilde. Dragsholm lens regnskaber 1643 -1648, opslag 471 i Salldata.dk.

Børn: (fundne). Der er kirkebog i Asnæs fra 1645.

 1. Jens Ibsen ca. 1618 i Asnæs/Asnæs by-1684 i Asnæs/Asnæs
 2. Lars Ibsen ca. 1620 i Asnæs/Asnæs by- 1696 i Tolsager. Gmd i Tolsager. Lauritz Ibsen i Tolsager fæster i 1657 den ødegård, som Peder Nielsen og hans kvinde og hans børn ganske fradøde (pga pest) og fæster desuden i 1658 den gård, som sognefoged Mads Povelsen havde haft fra 1645. De to gårde blev sammenlagt i 1660. (Kilde Herlev Kildehøj B-021, s.32 ff). Lars Ibsen er g 1) ca. 1645 med Kirsten NN ?-1657 i Tolsager. Børn 1. Karen ?-1657 i Tolsager. 2. Kirsten 1650 -1657 i Tolsager. Lauritz Ibsen er g. 2) ca. 1657 med Ellen Andersdatter ?- 1681 i Tolsager, enke efter Mads Povelsen i Tolsager. Ellen Andersdatter blev begravet som ”en ældgammel, gudfrygtig og from dannekvinde. ” Lars Ibsen er g. 3) ca. 1681 med Ellen Michelsdatter ?-?. Børn: 1. Ellen 1682-, 2. Kirsten 1684-, 3. Michel 1687-, 4. Jeppe 1688-
 3. Rasmus Ibsen ca. 1624 i Asnæs/Asnæs by- ?. Gmd i Tolsager og Asnæs. Rasmus Ibsen er g. 1) i 1654 med Bodel Pedersdatter ca. 1634-1657 i Tolsager, datter af tip 9 Peder Eskesen i Tolsager. Børn: 1. Karen 1655-, 2. Margrethe 1656- Rasmus Ibsen er g. 2) ca. 1657 med Kirsten Rasmusdatter ?-1678 i Tolsager. Børn: 1. Maren 1658-, 2. Bodil 1660-, 3. Maren 1664-, 4. Peder 1667-. Rasmus Ibsen er g. 3) ca. 1678 med Anne Pedersdatter ?- 1694 i Asnæs/Asnæs

Jep Jensen blev begravet 7.3. 1653 i Asnæs. ”Jep Jensen af Tolsager.” (uden alder)

Margrethe NN blev begravet 1653 i Asnæs som ”Gl. Margrethe”, uden alder og landsbynavn. I 1656 blev Rasmus Ibsens datter nr. 2 døbt Margrethe og i 1657 blev tip 8 Jens Ibsens datter nr. 3 døbt Margrethe

 

Tip til søgning: Tryk Ctrl + F for at søge efter bestemte navne

This is default text for notification bar