Aner til Anne Marie Pedersen 1858 i Jerslev -1927 i Albæk

Hent som PDF. Aner til Anne Marie Pedersen 1858 i Jerslev – 1927 i Albæk

Anne Marie Pedersdatter er født 26.2.1858 i i Jerslev/Træholthede. Forældre er Peder Kristian Nielsen 1825 i Råbjerg sogn – efter 1894 og Karen Marie Christensdatter 1827 i Jerslev- 1894 i Jerslev

Niels Christensen er født 31.1.1853 i Nøbbølle i Horslunde sogn. Forældre er Anders Christensen 1819 i Horslunde – 1900 i Sæby i Hjørring amt og Maren Stine Pedersdatter 1822 i Herredskirke – 1880/1890 i Hørby i Hjørring amt

Parret blev gift 26.3. 1878 i Jerslev sogn. ”Niels Kristensen, 25 år, født i Nøbbebølle i Horslunde sogn og Ane Marie Pedersen, 20 år f. Træholt Hede. Forl: Hmd Peder Kristian Nielsen og gmd Julius Madsen Træholt Hede.”

Niels Kristensen er hmd i Toftlund i Volstrup sogn.

Deres børn: (Fundne). I ft i 1901 står der, at ni af parrets børn er levende og to er døde. Oplysningerne bygger på kirkebøger og på et skifte efter Anne Marie Pedersen 14.12.1927 fra Retten i Sæby, Skifteretten. Sager til skiftesagslister, Dronninglund herred 1927-1928

 1. Martine Karoline Kristensen 10.5.1879 i Torslev sogn/Pedersholt- Fd: ”Huskone Johanne Christensen, Brohus, Skæve sogn, pige Ane Marie Pedersen ibid, hmd Niels Christensen, ibidem, hmd Peder Christian Nielsen, Jerslev sogn.” Bor i 1901 og i 1927 i Sæby og er g.m bryggeriarbejder Niels Peter Christensen. I husstanden bor i 1901 også Nicoline Pedersen f. 1860 i Jerslev sogn, som er Martine Karoline Kristensens moster.
 2. Anton Peter Kristensen 18.12.1880 i Torslev/St. Nedergaard -27.11.1957 i Hjallerup. Faderens navn i kb er fejlagtigt angivet som Niels Christian Christensen, skal være Niels Christensen. Fd: ”Forældrene, huskone Karen Marie Larsen, Skarpholt, hmd Ole Sørensen do.” Anton Peter Kristensen er banearbejder og senere pantefoged i Hjallerup. Medlem af Dronninglund sogneråd. (A). Konf i 1895 i Volstrup/Toftlund hus. G. 6.3.1906 i Voer med Agnes Marie Kristensen. ”Ungkarl og fragtmand Anton Peter Kristensen af Flavenskjold og pigen Agnes Marie Kristensen af Flavenskjold.” Forl: Andreas Kristensen af Sdr. Gårdsholt og Hans Kristian Kristensen. (Brudens far)
 3. Andrea Kristensen 2.11 1882 i Jerslev/Ulvmose- Bor i 1927 i Lyngsaa Mølle (Albæk sogn) og er g. m Peder Christian Christensen
 4. Georg Kristensen 4.4.1885 i Volstrup/Toftlund – 25.1.1970 i Gærum sogn. Bor i 1927 i Frederikshavn og er enkemand
 5. Peder Johan Kristensen juni 1887 i Volstrup/Toftlund – Bor i 1927 i Sæby
 6. Frederikke Kristensen 13.6.1890 i Volstrup/Toftlund – Bor i 1927 i Flade og er g.m Theodor Jensen
 7. Kristine Kristensen 8.10. 1893 i Volstrup/Toftlund- Bor i 1927 i Sæby og er g.m Jens Thorup Iversen. Døbt i 1912 i Volstrup ugifte Kristine Kristensens Holger Engelkær Larsen i Toftlund, som i 1925 er plejebarn hos Niels Kristensen og Anne Marie Pedersen i Toftlund
 8. Christian Martinus Kristensen 23.6.1896 i Volstrup/Toftlund – 1.6.1978 i Volstrup sogn. Bor i 1927 i Frederikshavn
 9. Carl Marinus Kristensen 12.9.1897 i Volstrup/Toftlund- Bor i 1927 i Sæby på Sæbygård

Niels Christensen døde 24.4.1931 i Lyngsaa i Albæk sogn. 78 år. Anne Marie Pedersen døde 12.12.1927 i Lyngsaa i Albæk sogn. 69 år

 

Tip 1 Peder Kristian Nielsen 1825 i Raabjerg – efter 1894 i ? og Karen Marie Christensdatter 1827 i Jerslev – 1894 i Jerslev

Peder Kristan Nielsen er f. 31.5.1825 i Råbjerg/Heden. Forældre er Niels Christian Pedersen 1774 i Vrejlev – 1830 i Råbjerg og Mariane Christensdatter 1795 i Rakkeby – 1828 i Raabjerg

Karen Marie Christensdatter er f. 24.6.1827 i Jerslev/Schungerbakken. Forældre er Christian Christensen 1795 i Albæk sogn -1834 i Jerslev og Maren Christensdatter 1793 i Torslev sogn -1858 i Jerslev

Peder Kristian Nielsen og Karen Marie Christensdatter er forlovede 3.11.1849 i Jerslev. ”Peder Christian Nielsen døbt i Raabjerg 1.6.1825 og Karen Marie Christensdatter døbt 26.7. 1827 i Jerslev. Forl: Gmd Niels Christensen i Træholt og hmd Christen Poulsen i Pølens hus”

Peder Kristian Nielsen er hmd i Træholt Hede i Jerslev sogn. I ft i 1880 er Peder Kristian Nielsen hmd og stenarbejder

Deres børn:

 1. Christine Martine Pedersdatter 1.8.1849 i Jerslev/Træholt Hede- 1855 i Jerslev/Træholt Hede. ”Moderen Karen Marie Christensdatter til Huse hos Christian Poulsen på Træholt Hede, udlagt som barnefader karl Peder Christian Nielsen i sin tid gang gd i Riis i Torslev sogn.”
 2. Mariane Pedersdatter 12.3.1852 i Jerslev/Nordre Skolehus ved Mylund- Bor i 1890 i Husstand med forældrene i Ulvmose i Jerslev sogn
 3. Martin Christian Pedersen 15.11.1855 i Jerslev/Træholt Hede- I 1901 landmand og kurvemager i i Daarbak Mark i Jerslev sogn. G. i 1881 i Torslev sogn med Kirstine Elise Eliasen
 4. Ane Marie Pedersdatter 26.2.1858 i Jerslev/Træholt Hede – 12.12.1927 i Albæk/Lyngsaa
 5. Nicoline Pedersdatter 29.7.1860 i Jerslev/Norgeshuset- 16.11.1902 i Jerslev/Ulvmosemark. I 1901 i Sæby i husstand sammen med sin niece Martine Caroline Christensen f. 1879 i Torslev, som er g.m Niels Peter Christensen, bryggeriarbejder.
 6. Anders Kristian Pedersen 18.12.1862 i Jerslev/Træholt Hede- 1.7.1901 i Rævbakhus i Torslev sogn. Begravet i Jerslev. I 1901 landbruger i Daarbak Mark i Jerslev sogn. G. i 1884 med Petrine Thomsen ca. 1860 i Hørmested sogn – 1900 i Daarbak Mark i Jerslev sogn
 7. Maren Pedersdatter 17.7.1865 i i Jerslev/Ulvmose –
 8. Christiane Pedersdatter 5.12.1868 i Jerslev/Ulvmose -1868 i Ulvmose
 9. Kristen Kristian Pedersen 27.6. 1870 i Jerslev/Ulvmose Mark- 1922 i Torslev sogn. I 1901 Hmd og daglejer i Bakhuset i Jerslev. G. i 1894 i Volstrup sogn med Ane Martine Hansen

Peder Kristian Nielsen døde efter 1894 og er ikke begravet i Jerslev inden 1914. Findes ikke i ft i 1901 i Hjørring amt.

Karen Marie Christensdatter døde 7.1.1894 i i Jerslev. ”Karen Marie Christensdatter g.m hmd Peder Christian Nielsen, Ulvmose, datter af indsidder Kristian Kristensen og Maren Christensdatter i Skungerbak, f. 24.1.1827, 66 år.”

 

Tip 2 Niels Christian Pedersen 1774 i Vrejlev -1830 i Raabjerg og Mariane Christensdatter 1795 i Rakkeby – 1828 i Raabjerg

Niels Christian Pedersen er døbt 13.3.1774 i Rønneberg i Vrejlev sogn. Forældre er Peder Nielsen 1725 i Vrejlev – 1785 i Vrejlev og Sophie Marie Arildsdatter 1741 i Hellum -1794 i Vrejlev

Mariane Christensdatter er født 16.3.1795 i Rakkeby. Forældre er Christen Jensen 1765 i Sejlstrup – 1842 i Rakkeby og Maren Andersdatter 1751 i Hæstrup- 1832 i Rakkeby

Niels Christian Pedersen er hmd og fisker i Raabjerg i Heden

Niels Christian Pedersen og Mariane Christensdatter blev gift 24.11.1820 i Rakkeby. ”Enkemand Niels Christian Pedersen af Raabjerg sogn, 46 år og pige Mariane Christensdatter af Snarup, 24 år.” Forl: Niels Laursen af Snarup og Christian Jensen af Rakkeby sogn.

Deres børn:

 1. Maren Sophie Nielsdatter 17.10.1821 i Raabjerg/Heden – 1858 i Jerslev/Ulvmose Mark. G. i 1849 i Jerslev sogn med Anders Christensen, som i 1850 er hmd og daglejer i Glimmersholt i Jerslev sogn
 2. Peder Kristian Nielsen 31.5.1825 i Raabjerg/Heden – efter 1894 i ?
 3. Juliane Nielsdatter 25.12.1826 i Raabjerg/Heden – 12.2.1904 i Råbjerg/Ålbæk. G. i 1853 i Råbjerg med Christen Christensen f. 1828 i Råbjerg- 1912 i Ålbæk i Råbjerg. Christen Christensen er hmd og fisker i Ålbæk

Niels Christian Pedersen døde 15.1.1830 i Raabjerg. ”Niels Christian Pedersen af Heden, 55 år.”

Mariane Christensdatter døde 28.12.1828 i Raabjerg. ” Mariane Christensdatter af Heden, 35 år.” (33 år)

De tre børn er i 1834 plejebørn hos smed Christian Baltersen i Heden i Raabjerg

Niels Christian Pedersen er g. 1) med Maren Andersdatter 1778 i Svenstrup i Tårs sogn -1820 i Råbjerg/Heden. Deres barn: Anders Nielsen 1799 i Tårs/Svenstrup. ”Maren Andersdatters uægte barn i Svenstrup udlagt til barnefader Niels Christian Pedersen tjenende i Svenstrup.” (6/2). Anders Nielsen findes i lægdsrullen i 1815 i Råbjerg, 16 år, f. i Svenstrup, opholder sig i Heden, 64 ½ tommer høj, mor Maren Andersdatter. Der er skifte i 1820 Horns- Vennebjerg herred s. 575 efter Maren Andersdatter.

 

Tip 2 Christian Christensen 1795 i Albæk – 1834 i Jerslev og Maren Christensdatter 1793 i Torslev – 1858 i Jerslev

Christian Christensen er født 13.7.1795 i Albæk/Holdensgaard. Forældre er Christen Christensen 1753 i Albæk – efter 1811 og Kirsten Pedersdatter 1756 i Albæk -? Maren Christensdatter er født 1793 i Torslev sogn. Forældre er Christen Madsen 1765 i Tårs -1839 i Tårs og Karen Larsdatter 1767 i Torslev -1824 i Tårs

Parret blev g. 16.9.1817 i Jerslev sogn. ”Christen Christensen f. i Holdensgaard i Albæk sogn, tjener på Myrlund, 23 år og pigen Maren Christensdatter, tjener i Træholt, 26 år. Forl: Jens Pedersen, gmd i Træholt og Jens Jensen i St. Myrelund.”

Christian Christensen er indsidder og daglejer i i Lille Willestrup i Jerslev sogn

Deres børn:

 1. Peder Christian Christensen 25.1.1819 i Jerslev/Træholt – 1819 i Jerslev/Træholt. ”Fd. Birthe Jensdatter, Jens Christensens h. i Oust Mølle, pige Birthe Christensdatter i Krachou, Jens Pedersen i Træholt, Hans Christensen i Pinnen (=Christen Christensens bror), Xten Xtensen i Lille Willerstrup.” (=Christen Christensens bror)
 2. Kirsten Marie Christensdatter 27.1.1821 i Jerslev/Lille Willestrup- 1888 i Jerslev/Rævbakhus. Christen Madsen (tip 3) til huse i Lille Willestrup er blandt fadderne. G. i 1845 i Jerslev med Peder Thomsen, som i 1850 er inderst og daglejer i Pølen, skolen, i 1860 hmd og stenarbejder i Søheden i Jerslev sogn. Kirsten Marie Christensdatter er i 1844 mor til et barn f. udenfor ægteskab Karen Marie Pedersdatter. ”Kirsten Marie Christensdatter hos sin stiffader Christen Poulsen, hmd i Træholts Mark. Udlagt som barnefader karlen Peder Thomsen fra Holmen i Torslev sogn.”
 3. Karen Marie Christensdatter 24.6.1827 i Jerslev/Schungerbakken – 1894 i Jerslev/Ulvmose. ”Fd: Enken Birthe Jensdatter af Outrup Mølle, Pigen Maren Madsdatter i i Hoult, hmd Peder Frederiksen i Boller skov i Tårs sogn, Christian Christensen Holdensgaard i Mylund hus, Niels Christensen i Outrup.”
 4. Christine Christensdatter 24.6.1833 i Jerslev/Lille Hulvejen- Konf i 1848 i Jerslev. ”Fd: Kirstine Marie Christensdatter, Niels Christensens kone i Aaholm, pigen Birthe Marie Christensdatter tjener i Præstbo, hmd Hans Christensen i Pinnen og Niels Christensen i Aaholm, karl Niels Christensen, tjener i Hoult.”

Christian Christensen døde 8.4.1834 i Jerslev. ”Christian Christensen indsidder i Lille Hulvejen f. i Holdensgaard i Albæk sogn i 1794 (1795), 39 år.” (38 år).

Maren Christensdatter døde 21.1.1858 i Jerslev. ”Maren Christensdatter, hmd Christen Poulsens kone i Træholt Hede, 64 ½ år.”

Maren Christensdatter er g. 2) i 1841 i Jerslev med Christian Poulsen, 30 år, f. i Vrejlev sogn i 1811

 

Tip 3 Peder Nielsen Nørgaard 1725 i Vrejlev – 1785 i Vrejlev og Sophie Marie Arildsdatter 1741 i Hellum – 1794 i Vrejlev

Peder Nielsen er døbt 7.10.1725 i Rønneberg i Vrejlev sogn. Forældre er Niels Michelsen ca. 1672- 1747 i Vrejlev og Johanne Pedersdatter 1685 i Vrejlev – 1737 i Vrejlev.

Sophie Marie Arildsdatter er døbt 14.6.1741 i Hellum. Forældre er Arild Pedersen ca. 1705 – inden 1763 og Anne Jensdatter 1708 i Hellum- inden 1765

Peder Nielsen er gmd i Nørgaard i Rønneberg i Vrejlev sogn. Der er ikke fæste eller skifte efter Peder Nielsen fra Vrejlev Kloster.

Peder Nielsen og Sophie Marie Arildsdatter blev trolovet 4.4.1760 i Hellum og gift 4.5. 1760 i Hellum ”Peder Nielsen af Vrejlev sogn, enkemand og Sophie Arildsdatter af Hellum.” (72/2). Ingen forlovere.

Deres børn:

 1. Johanne Pedersdatter ca. 1761 i Vrejlev/Rønneberg- (Dåb ikke i kb)
 2. Arild Pedersen 3 pascha 1763 i Vrejlev/Rønneberg- (104/2)
 3. Anne Marie Pedersen 24.11.1765 i Vrejlev/Rønneberg- (112/1)
 4. Kirsten Pedersdatter 27.11.1768 i Vrejlev/Rønneberg- (125/2)
 5. Anne Marie Pedersdatter 1.3.1772 i Vrejlev/Rønneberg-(136/2)
 6. Niels Christian Pedersen latare 1774 i Vrejlev/Rønneberg- 15.1.1830 i Heden i Råbjerg sogn. Fd: Jens Nielsen i Rønneberg, Anders Sørensen af Høgsted, Christen Thomsen af Poulstrup, Johanne Nielsdatter af Rønneberg, Maren Sørensdatter af Høgsted.” (143/1)
 7. Anne Marie Pedersen Kristi Himmelfartsdag 1777 i Vrejlev/Rønneberg- (12/2)
 8. Jens Pedersen 4.6.1780 i Vrejlev/Rønneberg-

Peder Nielsen er begravet 22.5.1785 i Vrejlev. ”Peder Nielsen Nørgaard af Poulstrup, var 61 år gl.” (263/2). Vrejlev Kloster fæsteprotokol 1783: ”Peder Nielsen som pga armod er fraflyttet et sted i Rønneberg fæster hus med tillæggende jord på 1 albue, som Hans Svendsen i Plet har haft.” Vrejlev Kloster fæsteprotokol 1783: ”Laurs Nielsen fæster Nørgaard i Rønneberg, som Peder Nielsen frakom pga alderdom.”

Sophie Marie Arildsdatter er begravet 10.8.1794 i Vrejlev. ” Peder Nørgaards enke af Poulstrup Sophie, 53 år gl.” (144/1)

Skifte 4.8.1794 Vrejlev Kloster efter Sophie Arildsdatter, enke efter Peder Nielsen Nørgaard i Poulstrup, død hos sin svigersøn Mads i Rønneberg. Børn: 1. Arild Pedersen 31 år, tjener i Holte, 2. Niels Pedersen 20, tjener i Rønneberg hos svoger Mads i Rønneberg, 3. Jens Pedersen 14 tjener på Vrejlev Kloster, 4. Johanne Pedersdatter g. m Mads Thomsen i Rønneberg, 5. Kirsten Pedersdatter 26 tjener hos Anders Thomsen i Poulstrup, 6. Anne Marie Pedersdatter 16 tjener hos Christen Laursen i Rønneberg.”

Peder Nielsen er g. 1) 20 trin 1756 i Vrejlev med Johanne Laursdatter ca. 1723 – 1759 i Vrejlev. ”6.7. 1756 trolovet Peder Nielsen fra Rønneberg og Johanne Laursdatter. Forl: Christen Christensen fra Poulstrup og Palle Nielsen fra Rønneberg.”

 

Tip 3 Christen Jensen Kraas 1765 i Sejlstrup -1842 i Rakkeby og Johanne Andersdatter 1751 i Hæstrup -1832 i Rakkeby

Christen Jensen er døbt i maj 1765 i Sejlstrup/Smidstrup. Forældre er Jens Nielsen Kraas ca. 1699 – 1768 i Sejlstrup og Anne Christensdatter ca. 1732 – 1801 i Sejlstrup. I lægdsrullen i 1798 i Rakkeby er Christen Jensen 32 år f. i Smidstrup, far Jens Nielsen Kraas, opholder sig i Snarup og er 64 ½ tommer høj. (Opslag 239)

Johanne Andersdatter er døbt Dom Exauds 1751 i Hæstrup. Forældre er Anders Nielsen ca. 1718 -1795 i Rakkeby og Maren Thomasdatter 1716 i Rakkeby – 1794 i Rakkeby

Christen Jensen og Johanne Andersdater er trolovede 22.11.1793 i Rakkeby. ”Ungkarl Christen Jensen og pige Johanne Andersdatter begge af Snarup. Forl: Jacob Nielsen i Smidstrup og Lars Pedersen i Snarup

Christen Jensen er hmd med jord i Snarup i Rakkeby sogn. I ft i Rakkeby i 1801 er Christen Jensen 34 år, Johanne Andersdatter er 47 år

Deres barn:

Mariane Christensdatter 16.3.1795 i Rakkeby/Snarup- 1828 i Raabjerg sogn. ”Fd: Maren Christensdatter, Karen Laursdatter, Christen Michelsen, Niels Andersens kone og Anders Laursens hustru” (6)

Christen Jensen døde 13.4.1842 i Rakkeby. ”Christen Jensen, almisselem i Snarup, 82 år.” ( 76 år.)

Johanne Andersdatter døde 14.2.1832 i Rakkeby. ”Johanne Andersdatter, husfæster Christen Jensens kone af Snarup, 84 år.” ( 80 år)

Christen Jensen er g. 2) ca. 1833 med Sophie Povelsdatter f. ca. 1804 i ? Deres børn: 1. Ane Johanne 1835 i Snarup-, 2. Ane Marie 1837 i Snarup-, 3. Maren ca. 1839 i Snarup

 

Tip 3 Christen Christensen 1753 i Albæk –efter 1811 og Kirsten Pedersdatter 1756 i Albæk -?

Christen Christensen er f. i April 1753 i Albæk/Fauerholt. Forældre er Christen Povelsen ca. 1714  i Albæk- 1785 i Albæk og Anne Hansdatter ca. 1715 i Hørby- 1784 i Albæk. Kirsten Pedersdatter er født 19.9.1756 i Albæk/Holdensgaard. Forældre er Peder Laursen 1724 i Albæk -1789 i Albæk og Anne Jørgensdatter 1730 i Albæk – 1795 i Albæk

Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter er trolovede 1.1.1778 i Albæk. ”Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter i Holdensgaard. Forl: Christen Jacobsen i Favrholt og Lars Rasmussen i Lyngsaa.”

Christen Christensen er gmd i Holdensgaard i Albæk sogn. (Voergaard). Voergaard Fæsteprotokol 16.9.1796: ”Christen Christensen af Holdensgaard i Albæk, først fæster af en gård under Asdal gods, som siden af os er købt til Voergaard, efter aftale med Jørgen Christensen af Holdensgaard ombytter de deres vaanings -eller stuehuse, også ejendommens jord blev fordelt, så Jørgen Christensen fremover havde 1 td htk, og Christen Christensen, der forud vist havde 2-3-1-0 td, nu fik 4-4-0-3 td.”

Deres børn:

 1. Lars Christensen 23.4.1778 i Albæk/Holdensgaard- efter 1834, hvor han findes ft i Nybro i Albæk. Først gmd i Faldt i Albæk (1807 -1811) og senere hmd i Nybro i Albæk. G.m Birthe Christensdatter. ”Fd: Lars Rasmussens h: Maren Pedersdatter i Lyngsaa (= Kirsten Pedersdatters søster), Maren Christensdatter ved Broen, Jens Kolbro, Jørgen i Holdensgaard, Jens Hansen i Folstedet.” (69)
 2. Chresten Christensen 20.9.1779 i Albæk/Holdensgaard- 1829 i Jerslev/Lille Mylund. Hmd i Lille Mylund. G. i 1818 i Albæk med Ane Christensdatter. (74)
 3. Hans Christensen 14.4.1781 i Albæk/Holdensgaard (81) – 1871 i i Jerslev/Pinden. Først gmd i Holdensgaard, som han fæster i 1811 og som hans fader Christen Christensen har frasagt sig. Fra 1818 hmd med jord i Søheden/Pinden i Jerslev sogn. Gift 1) i 1810 i Albæk med Karen Rasmusdatter ca. 1782- 1831 i Jerslev. G. 2) i 1831 i Hellum med pigen Bodil Marie Christensdatter.
 4. Peder Christensen 28.3.1784 i Albæk/Holdensgaard (94)- 1849 i Skæve/Stagsted. Gmd i Stagsted i Skæve sogn. G. i 1814 i Hellevad med enken Anne Margrethe Christensdatter
 5. Jørgen Christensen 6.11.1786 i Albæk/Holdensgaard (105) – 1861 i Albæk/Porsemose. Gmd i Holdensgaard, som han fæster i 1818 efter broderen Hans Christensen. G.m Maren Laursdatter
 6. Jens Christensen 25. ? 1789 i Albæk/Holdensgaard- (118)
 7. Niels Christensen 1.1.1793 i Albæk/Holdensgaard (135) – 1840 i Jerslev sogn, begravet som Niels Christensen Holdensgaard, almisselem til huse i Ulvmose.
 8. Christen Christensen 13.7.1795 i Albæk/Holdensgaard- 1834 i Jerslev/Lille Halvvejen. ”Fd: Laurs Rasmussen i Togaarde, Sophie Andersdatter på Bakken, Laurs Michelsen i Favrholt, Jens Christensen, ibid, Jørgen Christensen i Holdensgd.” (148)
 9. Anne Christensdatter 9.3.1798 i Albæk/Holdensgaard – 1798 i Holdensgaard. (162)
 10. Anders Christensen 3.12.1800 i Albæk/Holdensgaard- 1801 i Holdensgaard- (176)

Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter er ikke fundet som begravet i Albæk, Voer, Jerslev eller Skæve. Kirsten Pedersdatter døde måske 15.10.1832 i Skæve. ”Kirsten Pedersdatter, aftægtskone i Stagsted, 80 år.” (76 år). Kirsten Pedersdatter har måske boet hos sin søn Peder Christensen i Stagsted i Skæve sogn.

 

Tip 3 Christen Madsen 1765 i Tårs – 1839 i Tårs og Karen Larsdatter 1767 i Torslev -1824 i Tårs

Christen Madsen er døbt 15.9.1765 i Tårs. Forældre er Mads Thomsen ca. 1705 – 1777 i Tårs og Ane Christensdattter ca. 1725- ?. Xten Madsen, 21 år, tjener i 1787 i i Ll Krogen i Torslev sogn hos gmd Mads Thomsen. (Ft 1787 i Torslev). Denne Mads Thomsen er ikke Christen Madsens far.

Karen Larsdatter er døbt 1.2.1767 i Fælmose i Torslev sogn. Forældre er Lars Thomsen ca. 1735 – 1811 i Torslev og Kirsten Pedersdatter ca. 1733 i Torslev -1795 i Torslev

Christen Madsen, 36 år, er i ft i 1801 hmd med jord i Kane i Torslev sogn. Karen Larsdatter er 36 år

Christen Madsen og Karen Larsdatter blev g. 2.10.1791 i Torslev. ”Ungkarl Christen Madsen og pigen Karen Larsdatter i Fælmose, begge tjener i Krogens Mølle.” Forlovere: Lars Thomsen i Langholt og Hans Sørensen i Vangkier. (22)

Deres børn: Kb i Torslev fra 1750

 1. Anne Marie Christensdatter oktober 1791 i Torslev/Fælmose- ”Fd: Lars Thomsen, Fælmose, Jens Nielsen i Skavange, Ane Larsdatter i Langholt, Ane Larsdatter i Fælmose.” (81)
 2. Maren Christensdatter 18.8.1793 i Torslev/Fælmose – 21.1.1858 i Jerslev/Træholt Hede. ”Fd: Niels Christensen Dahl, Jens Hansen i Vangkier, Anne Pedersdatter i Michelstrup, Sophie Pedersdatter, ibid.” (82). Maren Christensdatter blev konf i 1810 i Jerslev sogn. ”Maren Christensdatter, Christen Madsens datter af Torslev sogn, tjener i Træholt. f. august 1793.” (52)
 3. Kirstine Marie Christensdatter 8.5.1796 i Torslev/Fælmose- 1886 i Jerslev/Langthjem. Kirsten Marie Christensdatter er g. 1) med Niels Christensen, f. ca. 1795, som i 1834 er hmd og træskomand i Svennum by, Aaholm i Jerslev sogn. Kirstine Marie Christensdatter er g. 2) i 1844 i Jerslev med Jens Christophersen f. 1805 i Volstrup sogn -1866 i Jerslev, som i 1845 er hmd og daglejer i Aaholm i Jerslev.
 4. Karen Christensdatter 2.10.1798 i Torslev/Kane – 28.12.1875 i Tårs/Tranget- (85). Karen Christensdatter er g. 1822 i Tårs med Peder Frederiksen, hmd med jord i Podehuset i Tranget i Tårs sogn
 5. Birthe Marie Christensdatter 5.10.1800 i Torslev/Kane- (87). Birthe Marie Christensdatter er g. i 1834 i Jerslev med Peder Hansen i Langthjem, f. ca. 1799 i Øster Brønderslev sogn, som i 1845 er hmd og daglejer i Langthjem i Jerslev

Christen Madsen døde 19.3.1839 i Tranget i Tårs. ”Christen Nielsen (skal være Christen Madsen), aftægtsmand i Tranget, 75 år.” I 1834 bor Christen Madsen, 70 år, almisselem i Podehuset i Tranget hos Peder Frederiksen og Karen Christensdatter og er konens far.

Karen Larsdatter døde 9.11.1824 i Tårs. ”Karen Laursdatter indsidder Christen Madsens hustru i Tranget, 60 år.” (57 år)

 

Tip 4 Niels Michelsen ca. 1672 – 1747 i Vrejlev og Johanne Pedersdatter 1685 i Vrejlev – 1737 i Vrejlev

Niels Michelsen er født ca. 1672 i ?

Johanne Pedersdatter er døbt Rogate 1685 i Høgsted i Vrejlev sogn. Forældre er Peder Pedersen ca. 1640 -1709 i Vrejlev og Kirsten Andersdatter ca. 1644 – 1718 i Vrejlev

Niels Michelsen er gmd i Rønneberg i Vrejlev sogn (Vrejlev Kloster) og ”fæster 7.3.1719 nr. 10 i Rønneberg, som han bebor. Htk 1-0-2-2 td.”

Niels Michelsen og Johanne Pedersdatter er trolovede i 1724 i Vrejlev. ”Niels Michelsen af Rønneberg og Johanne Pedersdatter af Høgsted.” (opslag 81/1)

Deres børn:

 1. Peder Nielsen 7.10.1725 i Vrejlev/Rønneberg -22.5.1785 i Vrejlev/Rønneberg
 2. Kirsten Nielsdatter 29.9.1728 i Vrejlev/Rønneberg- (opslag 88) – 1809 i Vrejlev/Poulstrup. (160). Kirsten Nielsdatter er g.m Christen Thomsen ca. 1726 – 1787 i Vrejlev, gmd i Poulstrup

Niels Michelsen er begravet 8.3.1747 i Vrejlev ”Niels Michelsen fra Rønneberg, 75 år.” (207/2)

Johanne Pedersdatter er begravet Festo Purificato 1737 i Vrejlev ”Johanne Pedersdatter, Niels Michelsens kone fra Rønneberg, 52 år.” (154/2)

Niels Michelsen er gift 1) i 1703 i Vrejlev med Mette Hansdatter. ”Niels Michelsen og Mette Hansdatter af Rønneberg.” (28/1) . Deres børn: (fundne): 1. Søren Nielsen 31.8. 1704 i Vrejlev/Rønneberg- (75/3). Søren Nielsen er hmd med jord i Høgsted i Vrejlev sogn (Vrejlev Kloster). 2. Michel Nielsen 29.5.1707 i Vrejlev/Rønneberg (79/3) – 1748 i Rønneberg. Michel Nielsen ”fæster i 1737 hjemmet i Rønneberg 1-1-0-0 td htk, som hans gamle og svage far har afstået.” (Vrejlev Kloster fæsteprotokol)

 

Tip 4 Arild Pedersen ca. 1705 – inden 1763 og Anne Jensdatter 1708 i Hellum -inden 1765

Arild Pedersen er f. ca. 1705 i ?

Anne Jensdatter er døbt Dom septuag: 1708 i Hellum/Hellum by. Forældre er Jens Jensen ca. 1670 -inden 1744 i Hellum og Maren Andersdatter ca. 1672 – 1751 i Hellum

Arild Pedersen og Anne Jensdatter er forlovede 16.2.1735 i Hellum og gift 17 trinitatis. ”Trolovet Arild Pedersen Skytte fra Sneumgaard i Riber stift (Ribe amt) og Anne Jensdatter af Kirkegaard. Forl: Christen Simonsen i Allerup og Niels Svendsen i ? …holm mølle.

Arild Pedersen er sandsynligvis gmd i Kirkegaard i Hellum sogn. I en periode også skoleholder. Kirkegaard er en anneksgård til præstegården i Hellevad

Deres børn: Kb i Hellum fra 1646

 1. Sophie Arildsdatter Pascha 1736 i Hellum/Kirkegaard – 1736 i Hellum. ”Fd: Min søster Elisabeth Obenhausen, min ? Ane Alhede Obenhausen, Christen Simonsen af Allerup, Christen Tiener og Christen Kusk af Bredkier.” (49/1)
 2. Peder Arildsen 19.2.1737 i Hellum/Kirkegaard (49/1) – 1737 i Hellum. Peder Arildsen døde inden dåben blev publiceret i kirken. Den anden tvilling var dødfødt.
 3. Peder Arildsen 7.6.1738 i Hellum/Kirkegaard – 1745 i Hellum/Kirkegaard. ”Fd: Seign Peder Steenfeldt fra Roeslund, Christen Sørensen Ladefoged i Clausholm, Anders Larsen i Roeslund huse, Madame Peder Steenfeld og Jens Nielsens h: Maren Erichsdatter i Bredkier.” (49/2)
 4. Sophie Marie Arildsdatter 14.6.1741 i Hellum/Kirkegaard – 4.8.1794 i Poulstrup i Vrejlev sogn. (144). ”Fd: Degnen i Hellevad Thomas Mou…, A… Jensen i Allerup, Laurs Pedersen i ? Mølle, Mads(elle) Lisbeth Catrine Steenfeldt af Bredkier, Maren Pedersdatter i Slettingen” (51/1). Sophie Marie Arildsdatter er konf. i 1755 i Hellum. ”Sophie Marie Arildsdatter af Kirkegaard.” (58/1)
 5. Jens Arildsen april 1744 i Hellum/Kirkegaard -1744 i Hellum. ”Båret af Velbårne frue Paludans fra Roeslund. Fd: Margrethe Lauritzdatter fra Røgelhede, Anders Larsen, Roeslund, Niels Smed i Hallund, Niels Michelsen i Slettingen.” (52/2)

Arild Pedersen og Anne Jensdatter er ikke fundet som begravet i Hellum, Hellevad og Ørum sogn 1745 -1775 eller i Vrejlev sogn 1760-1775. Arild Pedersen døde sandsynligvis inden 1763, hvor han opkaldes ved dåben i Vrejlev sogn af Peder Nielsens og Sophie Marie Arilddatters Arild. Anne Jensdatter døde sandsynligvis inden 1765, hvor hun opkaldes ved dåben af Peder Nielsens og Sophie Marie Arilddatters Anne Marie

 

Tip 4 Jens Nielsen Kraas ca. 1699 – 1768 i Sejlstrup og Anne Christensdatter ca. 1732 – 1801 i Sejlstrup

Jens Nielsen Kraas er f. ca. 1699 i ? Anne Christensdatter er f. ca. 1732 i ?

Jens Nielsen Kraas og Anne Christensdatter er forlovede 15.12.1758 i Sejlstrup og g. 11.2.1759 i Sejlstrup. ”Jens Nielsen og Anne Christensdatter i Smidstrup. Forl: Niels Nielsen og Hans Jensen i Smidstrup.” (92/4)

Deres børn: Kb i Sejlstrup fra 1717.

 1. Mariane Jensdatter 2.12.1759 i Sejlstrup/Smidstrup- 1822 i Rakkeby. G. i 1792 i Sejlstrup med Christen Michelsen, hmd med jord i Rakkeby. Deres børn: 1. Jens 1792 i Sejlstrup- (4), 2. Christen 1794 i Sejlstrup-, 3. Jørgen 1799 i Rakkeby- (34). ”Båret af Madame Biering. Fd: Mons Iver ?, Niels Nielsen, Christen Pedersen, Anne Holm, Kirsten Christensdatter.” (104/3).
 2. Dorthe Jensdatter 8.11.1761 i Sejlstrup/Smidstrup- 1837 i Sejlstrup Mark i Sejlstrup sogn. G. i 1790 i Sejlstrup med Christen Jensen ca. 1760 i Vrå sogn – efter 1845 i Harridslev sogn, hmd med jord i Sejlstrup sogns markhuse. Deres børn: 1. Jens 1790 i Sejlstrup-, 2. Johan 1792 i Sejlstrup-, 3. Else 1795 i Sejlstrup-, 4. Christen 1799 i Sejlstrup.
 3. Maren Jensdatter 28.3.1764 i Sejlstrup/Smidstrup – 23.4.1764 i Smidstrup. (105/2)
 4. Christen Jensen Kraas 12.5.1765 i Sejlstrup/Smidstrup -13.4.1842 i Snarup i Rakkeby sogn. ”Båret af Madselle Johanne Marie Rodskov. Fd: Anders Kiærs, Johan Christensen, Peder Christensen, Kirsten Christensdatter.” (105/3)
 5. Jens Jensen Kraas 8.6.1768 i Sejlstrup/Smidstrup- 1835 i Rakkeby sogn. Hmd i Rakkeby. G.m Maren Larsdatter ca. 1768 i Tornby sogn – 1856 i Vrejlev/Guldager. Børn: 1. Christen 1800 i Sejlstrup sogn-, 2. Ane Marie 1802 i Rakkeby sogn-, 3. Else Marie 1806 i Rakkeby sogn-, 4. Niels 1810 i Rakkeby sogn- ”Salig Jens Nielsen Kraas og Anne Christensdatters Jens. Båret af Jomfru Christiane Marie Biering. Fd: Johan Christensen, Berthel Nielsen og Jacob Willumsen i Sejlstrup, Madselle Johanne Marie Rodskov.” (106/4)

Jens Nielsen Kraas er begravet 13.4.1768 i Sejlstrup. ”Jens Nielsen Kraas 69 år og 2 mdr.” (112/4). Jens Nielsen Kraas findes ikke i fæste eller skifteprotokoller fra Sejlstrup gods, Børglum kloster, Vrejlev kloster, Rønnovholm eller Boller gods.

Anne Christensdatter er begravet 11.3.1801 i Sejlstrup. ”Anne Christensdatter 70 år.” Uden bynavn.

Anne Christensdatter er g. 2) 15.11.1786 i Sejlstrup med Jens Jensen. ”Enkemand Jens Jensen af Skølstrup og enken Ane Christensdatter Kras fra Sejlstrup.” Forl: Jacob Nielsen og Thomas Larsen. (11). Ft 1801 i Sejlstrup/Smidstrup: Jens Jensen 45 år, hmd uden jord og daglejer, Anne Christensdatter 69, begge i deres andet ægteskab, Maren Larsdatter 35, mandens søster, (= gift med Jens Jensen Kraas), Christen Jensen 1, hendes barn

3 maj 1772 døbt i Sejlstrup “Anne Christendatter Krases uægte barn Maren. Udlagt til barnefader Christen Jensen tjenende i Skibsby. (Sct Olai sogn). Båret af Johanne Olesdatter. Fd: Johan Christensen, Christen Staxsted, Anders Christensen, Else Jensdatter.” (107/3)

 

Tip 4 Anders Nielsen ca. 1718 -1795 i Rakkeby og Maren Thomasdatter 1716 i Rakkeby -1794 i Rakkeby

Anders Nielsen er f. ca. 1718 i ? Maren Thomasdatter er f. 1716 i Rakkeby. Forældre er Thomas Henrichsen ca. 1681 -1740 i Rakkeby og Johanne Larsdatter ca. 1681 -1752 i Rakkeby.

Anders Nielsen og Maren Thomasdatter er forlovet i august 1748 i Rakkeby og gift 27.10. 1748 i Rakkeby. (38). Forlovere er Oluf Madsen (G.m Margrethe Thomasdatter, Maren Thomasdatters søster) og Christen Nielsen. ( =Anders Nielsens bror ca. 1721- 1796 i Hæstrup).

Anders Nielsen er gmd i Snarup i Rakkeby sogn. (Hæstrupgaard). Der er ikke fæste eller skifteprotokol fra Hæstrupgaard

Deres børn: Kb i Vrejlev-Hæstrup fra 1665. Kb i Rakkeby fra 1717.

 1. Anne Andersdatter 1 advent 1748 i Hæstrup- 1796 i Hæstrup. ”Båret af Margrethe Thomasdatter fra Racheby. Fd: Jens Andersen, Thomas Sørensen, Jens Larsen, Anders Christensen, alle fra Hæstrup.” (32). Gift i 1770 i Rakkeby med Jens Pedersen, som er hmd med jord i Hæstrup. Deres børn: 1. Anne 1772 i Hæstrup-, 2. Peder 1776 i Hæstrup-, 3. Maren 1779 i Hæstrup-, 4. Kirsten 1781 i Hæstrup-, 5. Anders 1785 i Hæstrup-, 6. Inger 1788 i Hæstrup-, 7. Mette 1790 i Hæstrup-, 8. Maren 1793 i Hæstrup-
 2. Johanne Andersdatter Exauds 1751 i Hæstrup -14.2.1832 i Rakkeby/Snarup. ”Båret af Margrethe Thomasdatter fra Racheby. Fd: Jens Andersen, Hæstrup, Simon Christensen Debel, Per Thomsen, Racheby, Else Nielsdatter, Hæstrup.” (42)
 3. Niels Andersen Quasimodo 1755 i Hæstrup- 1824 i Rakkeby/Snarup. ”Båret af Karen Nielsdatter fra Harschend. Fd: Christen Nielsen, Per Persen, Hans Christensen, alle fra Hæstrup, Anne Nielsdatter fra Harschind”.” (75). Niels Andersen er gmd i Snarup i Rakkeby sogn. G.m Anne Jacobsdatter ca. 1760 – 1835 i Rakkeby/Snarup. Børn: 1. Maren 1786 i Rakkeby/Snarup-, 2. Jacob 1789 i Snarup-, 3. Johanne 1793 i Snarup-, 4. Anne 1794 i Snarup-, 5. Anders 1796 i Snarup-

Anders Nielsen er begravet 3.10.1795 i Rakkeby. ”Anders Nielsen i Snarup, 77 år.” Maren Thomasdatter er begravet 7.12.1794 i Rakkeby. ”Anders Nielsen hustru Maren Thomasdatter i Snarup, 80 år.” (78 år)

Oplysninger om Anders Nielsens søskende: Christen Nielsen 1721/1725- 1796 i Hæstrup, begravet som 75 år. (146). I ft i 1787, 70 år. Hmd med jord i Hæstrup. G. ca. 1750 med Johanne Jensdatter ca. 1715- efter 1787. Deres børn: 1. Anne Marie 1752 i Hæstrup- , 2. Maren 1754 i Hæstrup-, 3. og 4. Christen og Ellen 1758 i Hæstrup-. Else Nielsdatter ca. 1728 – 1780 i Rakkeby, begravet som 52 år. Skifte Sejlstrup gods. G. 1759 i Rakkeby med Bertel Nielsen ?- 1778 i Rakkeby, hmd i Rakkeby. Børn: 1. Kirsten 1760 i Rakkeby- , 2. Maren 1761 i Rakkeby- , 3. Niels 1763 i Rakkeby, 4. Hans 1766 i Rakkeby. Else Nielsdatter er g. 2) i 1778 i Rakkeby med Niels Andersen fra Nr. Vraa. Dåb af Anders Nielsen og hans søskende er søgt i adskillige sogne, men uden resultat. De kan være døbt i Jelstrup sogn, kb fra 1814.

 

Tip 4 Christen Povelsen ca. 1714 i Albæk-1785 i Albæk og Anne Hansdatter ca. 1715 i Hørby – 1784 i Albæk

Christen Povelsen er født ca. 1714 i Albæk. Forældre er Povel Jørgensen ca. 1677 i Albæk- 1741 i Albæk og ukendt. Anne Hansdatter er f. ca. 1715 i Hørby. Forældre er Jens Hansen ca. 1674 -1735 i Hørby og Ane Ipsdatter ca. 1675 -1740 i Hørby

Christen Povelsen og Anne Hansdatter er forlovede 22.6.1737 i Hørby sogn. “Christen Povelsen af Albæk  og Anne Hansdatter.” Ingen forlovere. (392) og g. 6.10.1737

Christen Povelsen er gmd i Fauerholt i Albæk sogn. (Asdahl)

Deres børn:

 1.  Hans Christensen 28.7.1739 i Albæk/Fauerholt – “Fd: Ole Rasmussen i Faldt, Christen Nielsen i Langeland, Jens Larsen i Fauerholt, Helle Nielsdatter, Lars Rasmussens h. i Elkær, Anne Pedersdatter, Povels h: i Fauerholt.” (56)
 2. Anne Chrstensdatter 18.4.1741 i Fauerholt -(64) – 1774 i Albæk/Over Holbæk. G. i 1772 i Albæk med Søren Laursen, gmd i Over Holbæk. Skifte Voergaard i 1774 efter Anne Christensdatter
 3. Maren Christensdatter 17.1.1744 i Faurholt (71) – 1803 i Rom i Albæk sogn. G. i 1783 i Albæk med Lars Rasmussen af Togaarde, gmd i Togaarde i Voer sogn
 4. Povel Christensen 28.9.1746 i Faurholt (76) – 1752 i Fauerholt, begravet som 5 1/2 år
 5. Ulæseligt navn 28.7.1749 i Fauerholt-(81)
 6. Christen Christensen April 1753 i Fauerholt -efter 1811 (10). Dåb nr. 11. Teksten er stort set ulæselig
 7. Niels Christensen 22.10.1758 i Fauerholt (22) – 1758 i Fauerholt

Christen Povelsen døde 6.5.1785 i Albæk. “Christen Povelsen i Holdensgaard, 71 år.” (253)

Anne Hansdatter døde 13.12.1784 i Albæk. “Christen Povelsens h: Anne Hansdatter i Faldt, 76 år.” (Ca. 69 år.) (252)

Der er ikke skifte fra Asdahl efter Christen Povelsen og Anne Hansdatter

 

Tip 4 Peder Laursen 1724 i Albæk -1789 i Albæk og Anne Jørgensdatter 1730 i Albæk -1795 i Albæk

Peder Laursen er døbt 20.5.1724 i Albæk/Faldt. Forældre er Lars Jensen Kolbro ca. 1661 – 1737 i Albæk og Maren Jørgensdatter ca. 1680 – 1765 i Albæk

Anne Jørgensdatter er f. 17.1.1730 i Albæk/Holdensgaard. Forældre er Jørgen Christensen ca. 1669 -1749 i Albæk og Kirsten Jensdatter ca. 1690 -1766 i Albæk

Peder Laursen og Anne Jørgensdatter blev trolovede 22.9.1751 i Albæk. ”Peder Lauritzen i Holdensgaard og Anne Jørgensdatter ibid. Forl: Peder Christensen i Faldt og Christen Povelsen i Faurholt.”

Peder Laursen er gmd i Holdensgaard i Albæk sogn. (Asdahl gods)

Deres børn:

 1. Jørgen Pedersen 18 trin 1752 i Albæk/Holdensgaard -1754 i Holdensgaard. ”Fd: Laurs Jørgensen og Jens Jørgensen ibid, Jens Kolbro i Faldt, Johanne Laursdatter, Christen Jørgensens h: i Holdensgaard, Morten Jensen i Faldt.” (8)
 2. Maren Pedersdatter Feb 1754 i Albæk/Holdensgaard – 1814 i Albæk. ”Fd: Christen Jørgensen i Holdensgaard, Niels Kolbro og Jens Kolbro i Faldt, Birgitte Laursdatter, Lars Jørgensens h: i Holdensgaard, Birgitte Jacobsdatter: Peders i Albæk.” (12)
 3. Kirsten Pedersdatter 19.9.1756 i Albæk/Holdensgaard?. ”Fd: Christen Jørgensen i Holdensgaard, Mette Pedersdatter i Faldt, Birgitte Iversdatter, Christen Jacobsens h: i Holte, Birgitte Jacobsdatter, Peders i Albæk….” (18)
 4. Laurits Pedersen 3.9.1759 i Albæk/Holdensgaard -1773 i Holdensgaard- (25)
 5. Birgitte Pedersdatter 6.7.1764 i Albæk/Holdensgaard – ”Fd: Jens Laursen i Faldt, Christen Jacobsen i Holdt, Laurs Christensen og Johanne Laursdatter, Christen Jørgensens h: begge i Holdensgaard, Inger Christensdatter i Langeland.” (35)
 6. Jørgen Pedersen 8.10.1767 i Albæk/Holdensgaard- ”Fd: Jens Laursen og Jens Mortensen i Faldet, Christen Jacobsen og Anne ? i Faurholt, Johanne Laursdatter, Christen Jørgensens h: i Holdensgaard (41)

Peder Laursen døde 15.5.1789 i Albæk. ”Peder Laursen i Holdensgaard, 66 år.” (64 år). (260). Der er ikke skifte fra Asdahl gods efter Peder Laursen og Anne Jørgensdatter. Der er skifteprotokol fra Asdahl fra 1790-1799

Anne Jørgensdatter døde 3.9.1795 i Albæk. “I Holdensgaard hos Christen Christensen (svigersøn) enken Anne Jørgensdatter 68 år.” (65 år). (269)

 

Tip 4 Mads Thomsen ca. 1705 – 1777 i Tårs og Ane Christensdatter ca. 1725- ?

Mads Thomsen er f. ca. 1705 i ? Forældre er Thomas Steffensen ca. 1663 – 1733 i Tårs og Karen Laursdatter ca. 1675 – ?. Ane Christensdatter er f. ca. 1725 i ? Forældre er Christen Nielsen ca. 1700 -1765 i Tårs i Skovhusene og Maren Jensdatter ca. 1695 – efter 1765 i ?

Mads Thomsen er hmd med jord i Tårs by i Tårs sogn. Htk i 1771 0-0-3-1 td. (Kilde: Jordbog fra Tidemandsholm, 1771). Der er ikke skifte eller fæsteprotokol fra Tidemandsholm

Mads Thomsen og Anne Christensdatter er g. ca. 1764 i ? Parret er ikke fundet som gift i Tårs eller i en række andre sogne i Børglum, Dronninglund, Horns og Vennebjerg herred

Deres barn: Kb i Tårs fra 1715

 1. Christen Madsen 15.9.1765 i Tårs by- 19.3.1839 i Tårs/Tranget. ”Mads Thomsens og Ane Christensdatters barn af Tårs, Christen. Fd: Peder Hansen, Niels Jensen, Karen Jensdatter og Ane Olesdatter, alle af Tårs.” (82). Ingen andre børn døbt i Tårs af Mads Thomsen og Ane Christensdatter før og efter 1765.

Mads Thomsen er begravet 13.7.1777 i Tårs. ”Mads Thomsen af Taars, 72 år.” (57/3)

Ane Christensdatter er måske begravet 24.9.1775 i Tårs. ”Ane Christensdatter i Taars, 51 år.” (101)

Mads Thomsen er gift 1) 26.3. 1733 i Tårs med Kirsten Thomasdatter ca. 1703 – 1763 i Tårs. ”Mads Thomsen skrædder af Taars og Kirsten Thomasdatter af Carmisholt.” (113). Deres børn: 1. Maren 1736 i Tårs- (46), 2. Thomas 1739 i Tårs- (46), 3. Thomas 1741 i Tårs- (49), 4. Karen 1744 i Tårs- (53), 5. Ane 1748 i Tårs- (58)

Ane Christensdatter er g. 1) i 1763 i Tårs med Ole Christensen ca. 1695 -13.5 1764 i Tårs, begravet som 69 år. 22.3.1763 trolovet i Tårs Ole Christensen og Ane Christensdatter i Tårs. Forlovere: Christen Nielsen af Skoven (Ane Christensdatters far) og Mads Jensen. (Opslag 122). Gift 9.11.1763 Ole Christensen og Maren Christensdatter. (Skal være Ane Christensdatter). (123)

 

Tip 4 Lars Thomsen ca. 1735 – 1811 i Torslev og Kirsten Pedersdatter ca. 1733 i Torslev – 1795 i Torslev

Lars Thomsen er født ca. 1735 i ? Lars Thomsen er konf i 1755 i Lendum sogn. ”Lars Thomsen hos Degnen”, uden alder

Kirsten Pedersdatter er f. ca. 1733 i Torslev. Forældre er Peder Christensen ca. 1695 i Torslev – 1760 i Torslev og Maren Madsdatter 1693 i Lendum – 1761 i Torslev. Kirsten Pedersdatter er konf i 1751 i Torslev. ”Kirstine Pedersdatter, Mosen, Højstrup” uden alder.

Lars Thomsen og Kirsten Pedersdatter er gift. 14.9.1762 i Torslev. ”Degnens karl og pige Laurs Thomasen, Bremose og Kirsten Pedersdatter, Mosen Højstrup.” Forl: Niels Nielsen, Bremose og Morten Christensen, Heden.

Lars Thomsen er i ft i 1787 i Torslev 53 år, husbeboer og daglønner. I 1801 er Lars Thomsen 67 år, enkemand og hmd med jord i Fælmose i Torslev sogn

Deres børn: Kb i Torslev fra 1748

 1. Ane Marie Larsdatter 28.11.1762 i Torslev/Højstrup Bieren – 1769 i Fælmosen. ”Fd: Niels Nielsen, Bieren, Christen Pedersen, Mosen, Ingeborg Pedersdatter, Mosen, Karen Thomasdatter, Rægaard.”
 2. Karen Larsdatter 1.2. 1767 i Torslev/Fælmose- 9.11.1824 i Tårs/Tranget ”Forældre Lars Thomsen og Kirsten Pedersdatter til huse i Højstrup på Bjerget. Fd: Niels Christensen ibid, Xten Pedersen i Mosen, Kirsten Jensdatter, Schavange, Maren Sørensdatter, Højstrup.” (64)
 3. Maren Larsdatter 21.8.1768 i Torslev/Fælmose- ”Fd: Niels Christensen i Bieren, Jens Thomsen, Højstrup Bakken, Birthe Pedersdatter, Højstrup Nørgaard, Maren Pedersdatter, Lengsholm.” (65)
 4. Peder Larsen 24.4.1771 i Torslev/Fælmose- 1772 i Fælmose. ”Fd: Niels Christensen, H: Bjerg, Christen Pedersen af H: Mosen, Karen Christensdatter, Hedehus, Maren Pedersdatter, Mosen.” (67)
 5. Anne Larsdatter 24.1.1773 i Torslev/Fælmose – ”Fd: Lars Madsen, Vange, Niels Andersen Langodde, Karen Christensdatter, Hedehus, Johanne Nielsdatter, Skavange.” (68)
 6. Peder Larsen 27.8.1775 i Torslev/Fælmose – 1776 i Fælmose. ”Fd: Søren Simonsen, Vangkær, Jens Jensen, Snurren, Anne Laursdatter, Langholt, Karen Andersdatter, Højstrup Mose.” (79)

Lars Thomsen er begravet i 1811 i Torslev. ”Lars Thomsen Fælmose, Ø. Riis, 79 år.” (ca. 76 år)

Kirsten Pedersdatter er begravet 26.4.1795 i Torslev. ”Kirsten Pedersdatter i Fælmose, 62 år.”

Lars Thomsen har sandsynligvis to brødre, nemlig 1. Christen Thomsen, som i 1764 blev g. i Torslev med Anne Christensdatter. ”Christen Thomsen, Topholm i Lendum sogn og Anne Christensdatter, Hjortholm. 2. Niels Thomsen ca. 1730 -1817 i Hedehuset i Torslev, hmd med jord i Hedehuset, som blev g. i 1766 i Torslev med Karen Christensdatter. ”Niels Thomsen, Kadsum og Karen Christensdatter, Hjortholm.” I 1771 er Lars Thomsen i Fælmose og Christen Thomsen i Topholm fd nr. 1 og 2 ved dåben af Niels Thomsens og Karen Christensdatters Maren af Hedehuset

 

Tip 5 Peder Pedersen ca. 1640 – 1709 i Vrejlev og Kirsten Andersdatter ca. 1644 – 1718 i Vrejlev

Peder Pedersen er f. ca. 1640 i ?

Kirsten Andersdatter er f. ca. 1644 i ? Forældre er Anders Jensen ca. 1615 -1680 i Vrejlev og ukendt

Peder Pedersen er gmd i Høgsted i Vrejlev sogn. Htk i 1688 2-1-3-0 td. (Vrejlev Kloster gods)

Peder Pedersen og Kirsten Andersdatter er g. ca. 1674 i Vrejlev

Deres børn: Kb i Vrejlev fra 1667. Kb ikke ført 1671-1674

 1. Peder Pedersen Hellig Trekongersdag 1676 i Vrejlev/Høgsted- ”Fd: Anders Jensen i Høgsted, Peder Jørgensen, ibm, Søren Pedersen, ibm, Kirsten Christensdatter i Hæstrup, Johanne Anderdatter i Høgsted.” (16/1)
 2. Inger Pedersdatter 1678 i Vrejlev/Høgsted- ”Fd: Jens Pedersen ved st..broen, ?, Søren Pedersen i Høgsted, Søren Andersen, ibm, Maren Pedersdatter, ibm, Ellen Christensdatter i Gulager.” (22/2)
 3. Anders Pedersen Fastelavns søndag 1681 i Vrejlev/Høgsted- ”Fd: Erich Jensen i Høgsted, Jens Sørensen i Vandmøllen, Christen Pedersen i Høgsted, Maren Pedersdatter, ibm, Lisbeth Monsdatter, ibm.” (29/2)
 4. Laurids Pedersen 5 p trin 1681 i Vrejlev/Høgsted – Fd: Niels Jørgensen i Høgsted, Søren Nielsen ibm, Søren Pedersen ibm, Maren Pedersdatter ibm og Maren Pedersdatter ibm.” (35/1)
 5. Johanne Pedersdatter Rogate 1685 i Vrejlev/Høgsted- Festo Purificato 1737 i Vrejlev/Rønneberg. ”Fd: Velbårne Dorthe Juell på Vrejlev Kloster, Peder Pofvelsen, ibid, Anders Madsen, ibid, Niels ? af Høgsted, Johanne Andersdatter, ibid.” (40/1)

Peder Pedersen er begravet Jubilate 1709 i Vrejlev. ”Peder Pedersen af Høgsted.” Alderen ikke læselig. (96/2)

Kirsten Andersdatter er begravet 23 p Trin 1718 i Vrejlev. ”Kirsten Andersdatter af Høgsted, 74 år.” (65/3)

Tip 6 Anders Jensen ca. 1615 – 1680 i Vrejlev, gmd i Høgsted, er begravet 11.2.1680 i Vrejlev som ”Anders Jensen i Høgsted”, uden alder. (25/2). Børn: (fundne) 1. Johanne Andersdatter g. inden 1667 med Laurs Christensen Smed i Høgsted. Børn. (fundne): 1. Peder Laursen 1667 i Vrejlev/Høgsted (5/2), 2. Karen Laursdatter 13 p trin 1669 i Vrejlev/Høgsted. (11/3). 2. Kirsten Andersdatter (tip 5) ca. 1644- 1718 i Vrejlev/Rønneberg

 

Tip 5 Jens Jensen ca. 1670 -inden 1744 i Hellum og Maren Andersdatter ca. 1672 – 1751 i Hellum

Jens Jensen er f. ca. 1670 i ?. Maren Andersdatter er f. ca. 1672 i ?

Jens Jensen er gmd i Kirkegaard i Hellum

Jens Jensen og Maren Andersdatter er gift Sexages 1701 i Hellum. ”Jens Jensen af Langholt i Skæve sogn og Maren Andersdatter af Klyngen.” Forl: Anders Jensen og Niels Nielsen. (135)

Deres børn: Kb i Hellum fra 1646

 1. Jens Jensen 26 p trin 1701 i Hellum/Nørre Hede. ”Fd: Jens Stephansen i Kroge, Jens Pedersen på Nørre Hede, Christen Knudsen af Langholt i Skæve sogn, Boeld Sørensdatter i Aalgaards Odde, Mette Nielsdatter, Slettingen” (40)
 2. Maren Jensdatter Fest Michaelis 1704 i Hellum/Nørre Hede- G. 1) i 1722 i Hellum med Jacob Ottesen af Holmgaard ca. 1676 – 1728 i Hellum. G. 2) i 1728 i Hellum med Stephan Jacobsen. ”Fd: Jens Jensen i Pilgaard, Henrich Jørgensen i …stenskov, Jens Pedersen i Nørre Hede, Bodil Sørensdatter i Aalgaards Odde, Mette Mogensdatter på Nørre Hede.” (42)
 3. Ane Jensdatter Dom Septuag: 1708 i Hellum/Hellum by – inden 1765 i ?. ”Fd: Jens Jensen Pilgaard, Niels Giølbo og Jens Pedersen på Nørre hede, Birgitte Thomasdatter af St. Pajhede, Maren Jensdatter af Dall.” (45)
 4. Kirsten Jensdatter Festo 3 Nativi 1711 i Hellum/Kirkegaard -1717 i Kirkegaard. ”Fd: Niels Nielsen af Aalstrup, Michel i Langtved, Niels Nielsen af Præstegaard, Ane Nielsdatter, Langtved, og Bodil Sørensdatter af Føjting.” (50)

Jens Jensen er ikke fundet som begravet i Hellum, men er sandsynligvis død inden 1744, hvor han opkaldes ved dåben af Arild Pedersens og Ane Jensdatters Jens.

Maren Andersdatter er begravet 8.4.1751 i Hellum. ”Maren Andersdatter af Kirkegaard, 79 år.” (opslag 80)

 

Tip 5 Thomas Henrichsen ca. 1681 -1740 i Rakkeby og Johanne Laursdatter ca. 1681 -1752 i Rakkeby

Thomas Henrichsen er f. ca. 1681 i i Rakkeby. Forældre er Henrich Pedersen ca. 1650 -? og ukendt. Johanne Laursdatter er f. ca. 1681 i ?

Thomas Henrichsen er gmd i Rakkeby og er i 1719 fæster af nr. 6 i Rakkeby htk 2-7-1-2 td. (Sejlstrup). Thomas Henrichsen har overtaget fæstet efter sin far Henrich Pedersen, som i 1688 er fæster af nr. 6.

Thomas Henrichsen og Johanne Laursdatter er g. ca. 1707 i ?

Deres børn. (Fundne) Kb i Rakkeby fra 1717

 1. Anne Thomasdatter ca. 1709- 1766 i Rakkeby. G.m Knud Svenningsen ca. 1707- 1753 i Rakkeby, gmd i Rakkeby. Deres børn: 1. Niels 1739 i Rakkeby-, 2. Maren 1741 i Rakkeby-, 3. Mette 1743 i Rakkeby-, 4. Svenning 1746 i Rakkeby-, 5. Johanne 1748 i Rakkeby, 6. Johanne 1749 i Rakkeby-, 7. Thomas 1753 i Rakkeby
 2. Margrethe Thomasdatter ca. 1711- ? G.m Oluf Madsen, gmd i Rakkeby. Deres børn: 1. Margrethe 1740 i Rakkeby-1748 i Rakkeby, 2. Thomas 1743 i Rakkeby-, 3. Johanne 1745 i Rakkeby-1747 i Rakkeby, 4. Maren 1747 i Rakkeby-, 5. Jens 1750 i Rakkeby-, 6. Mads 1755 i Rakkeby
 3. Peder Thomsen ca. 1714 -? Peder Thomsen er i ft i 1787 73 år og gmd i Rakkeby. G. i 1743 i Rakkeby med Mads Jensens datter, Maren Madsdatter ca. 1715-1777 i Rakkeby. Deres børn: 1. Johanne 1745 i Rakkeby-, 2, Thomas 1747 i Rakkeby-, 3. Henrich 1749 i Rakkeby. Peder Thomsen fæster i 1740 gård i Rakkeby, som hans far Thomas Henrichsen fradøde, htk 2-7-1-2 td og skal af sønlig pligt huse og forsørge sin gamle mor Johanne Laursdatter, der skal være til tjeneste og nytte, det bedste hun kan afstedkomme.
 4. Maren Thomasdatter 1716 i Rakkeby – 1794 i Rakkeby. Kb i Rakkeby begynder i 1717 og 17.1.1717 introduceres Thomas Henrichsens hustru, som sandsynligvis er efter fødsel af Maren Thomasdatter
 5. Kirsten Thomasdatter 23.7.1719 i Rakkeby (45/2)- 1777 i Rakkeby. G.m Mads Christensen Smed ca. 1723- 1762 i Rakkeby. Deres børn: 1. Christen 1751 i Rakkeby-, 2. Peder 1753 i Rakkeby-, 3. Lars 1756 i Rakkeby-, 4. Maren 1759 i Rakkeby-, 5. Anne 1761 i Rakkeby-

Thomas Henrichsen er begravet 24.1.1740 i Rakkeby. ”Thomas Henrichsen i Rakkeby, 58 år.” (82/6). Johanne Laursdatter er begravet 16.4.1752 i Rakkeby. ”Thomas Henrichsens enke Johanne Laursdatter, 70 år.” (85/2)

Der er ikke skifte fra Sejlstrup efter Thomas Henrichsen og Johanne Laursdater. Der er skifter fra Sejlstrup fra 1773

Tip 6 Henrich Pedersen ca. 1650 – ? er i matriklen i 1688 fæster af nr. 6 i Rakkeby, htk 2-7-1-2 td. (Catrine von Vitting)

 

Tip 5. Povel Jørgensen ca. 1677 i Albæk -1741 i Albæk og ukendt

Povel Jørgensen er f. ca. 1677 i Albæk/Fauerholt. Forældre er Jørgen Povelsen ca. 1640 -inden 1717 i Albæk og Margrethe Jensdatter ca. 1648 -1722 i Albæk/Fauerholt

Povel Jørgensen er gmd i Fauerholt i Albæk sogn.(Asdal). Fæstere fra Asdal er ikke i lægdsrullen fra 1724 i Albæk sogn. Der er skifter fra Asdal 1790-1799

Povel Jørgensen er g. 1) med ukendt. Navnet kan være Maren baseret på navnene på Jørgen Povelsens og tip 4 Christen Povelsens døtre

Deres børn. Kb i Albæk fra 1717

 1. Christen Povelsen ca. 1714 i Albæk/Fauerholt-6.5.1785 i Albæk/Holdensgaard

Povel Jørgensen døde 4.5.1741 i Albæk. “Povel Jørgensen af Fauerholt, 64 år.” (93). Ukendt er ikke fundet som begravet i Albæk. Povel Jørgensen i Fauerholt er i 1718 og 1720 fd. i Albæk for Jørgen Simonsens og  Karen Jørgensdatters (hans søster) Johanne og Mette i Strengholtet

Povel Jørgensen er g. 2) 7.2.1724  med Anne Pedersdatter, Peder Kolds datter i Lyngsaa. Forlovere: Jørgen Simonsen i Strengholtet og Christen Povelsen i Stidsholt i Volstrup sogn

Deres børn:

 1. Margrethe Povelsdatter 3.5.1724 i Albæk/Fauerholt- (23)
 2. Jørgen Povelsen 25.7.1727 i Fauerholt-(28)-1793 i Fauerholt. Gmd i Fauerholt. G. i 1771 i Albæk med Anne Margrete Nielsdatter. Forlovere: Morten Pedersen i Neder Holbæk og Jens Povelsen i Elkær
 3. Peder Povelsen 20.5.1729 i Fauerholt (32)- 1740 i Fauerholt
 4. Jens Povelsen 21.4.1732 i Fauerholt- 1794 i Albæk/Elkær. Gmd i Elkær. G. i 1780 i Albæk med Ellen Sørensdatter. Forlovere Christen Jacobsen i Faldt og Christen Christensen i Holdensgaard. (= tip 3 Christen Christensen, hvis far er tip 4 Christen Povelsen)
 5. Maren Povelsdatter ca. 1734 i Fauerholt- Dåb ikke i kb. Gift i 1780 i Albæk med Anders Larsen i Dorfgade i Dronninglund sogn. Forlovere: Christen Povelsen i Fauerholt og Jens Larsen i ? broen i i Dronninglund. I ft i 1787 i Dronninglund er Maren Povelsdatter 58 år. I 1801 er hun 72 år.
 6. Anne Povelsdatter 19.7.1737 i Fauerholt-(54). G. 1771 i Albæk med Mads Jensen i Blæsbjerg. Forlovere Christen Mørch i Torup i Dronninglund og Christen Povelsen i Fauerholt. (159)

Anne Pedersdatter døde i 1774 i Albæk. “Anne Pedersdatter, Mogens Hansens h: i Faurholt, 81 år.” (110). Anne Pedersdatter er g. 2) i 1743 i Albæk med Mogens Hansen. Forlovere: Søren Nielsen i Fauerholt og Christen Povelsen ibm.” (140

 

Tip 5 Hans Jensen ca. 1674 -1735 i Hørby og Ane Ipsdatter ca. 1675 -1740 i Hørby

Hans Jensen er f. ca. 1674 i ? Ane Ipsdatter er f. ca. 1675 i?. Parret er g. ca. 1700 i ?

Hans Jensen og Ane Ipsdatter bor i Hørbylund Skov i Hørby sogn. Hans Jensen findes ikke i Hørby sogn i landlægdsrullen fra 1724

Deres børn. Fundne

 1. Christen Hansen ca. 1704 -1769 i Hørbylund Mølle i Hørby, begravet som 65 år. Møller i Hørbylund Mølle. G. i 1741 i Hørby med Anne Margrethe Pederdatter af Hørbylund Mølle. (394). Skifte Hørbylund i 1669 efter Christen Hansen, s. 355
 2. Jens Hansen ca. 1708 – ? Bor ifølge skiftet efter Christen Hansen i Volstrup sogn og by. Fd i 1742 i Hørby for Laurids Christensens og Maren Hansdatters Ane i Hørbylund Skov og i 1761 for Jeppe Hansens og Kirsten Larsdatters Anne Marie i Hale i Hørby
 3. Anne Hansdatter ca. 1715 -1784 i Fauerholt i Albæk sogn
 4. Kirsten Hansdatter ca. 1717 -1786 i Gærum, begravet som 69 år. G. i 1754 i Hørby med Jens Madsen ca. 1731- efter 1787, gmd i Bøgstade i Gærum sogn. 1754 døbt i Hørby Jens Madsens og Kirsten Hansdatters Else i Haal. (355)
 5. Maren Hansdatter ca. 1719 – ?. G. i 1741 i Hørby med Laurids Christensen Skrædder ca. 1702 – 1764 i Hørby. (439). Skifte Hørbylund i 1764 efter Laurids Christensen Rugholm i Hørbylund Skov
 6. Jeppe Hansen ca. 1721 – 1786 i Hale i Hørby sogn, begravet som 65 år. Gmd i Hale. G. i 1757 i Hørby med Kirsten Larsdatter

Hans Jensen er begravet 30.10.1735 i Hørby. “Hans Jensen i Hørby Skov, 61 år.” (423). Ane Ipsdatter er begravet 16.3.1740 i Hørby. “Ane Ipsdatter af Hørbylund Skov, 65 år.” (425)

Der er ikke skifte fra Hørbylund efter Hans Jensen og Ane Ipsdatter. Der er skifter fra Hørbylund fra 1741

 

Tip 5 Lars Jensen Kolbro ca. 1661 -1737 i Albæk og Maren Jørgensdatter ca. 1680 -1765 i Albæk

Lars Jensen Kolbro er f. ca. 1661 i ?

Maren Jørgensdatter er f. ca. 1680 i ?

Lars Jensen Kolbro og Maren Jørgensdatter er g. inden 1717

Lars Jensen Kolbro er gmd i Faldt i Albæk sogn.

Deres børn: (fundne). Kb i Albæk fra 1717

 1. Jens Larsen 1.11.1717 i Albæk/Faldt -14.12.1790 i Albæk/Faldt, begravet som Jens Kolbro i Faldt, 73 år. Skifte Asdal gods i 1791 efter Jens Kolbro, folio 7. ”Fd: Christen Dahl i Heselt, Jens Pedersen i Holdensgaard, Pofvel Jørgensen i Stidsholt, Johanne Peder Smeds h: i Faldt, Maren Jørgensdatter i Faldt.” (opslag 4)
 2. Jørgen Larsen 28.9.1719 i Albæk/Faldt – 1719 i Albæk/Faldt. (9)
 3. Peder Larsen 20.5.1724 i Albæk/Faldt – 15.5.1789 i Albæk/Holdensgaard. ”Fd: Peder Christensen Dahl i Heselt, Jens Nielsen i Holdensgaard, Christen Nielsen, Langeland, Mette Dahls i Fæbroen, Maren Peders h: i Holt.” (20)

Lars Jensen er begravet 6.8.1737 i Albæk. ”Lauritz Jensen Kolbro i Faldt, 76 år.” (92)

Maren Jørgensdatter er begravet 8.12.1765 i Albæk. ”Maren Jørgensdatter, sl Lars Jensen Kolbros enke i Faldt, 85 ¾ år.” (109)

Lars Jensen Kolbros bror Peder Jensen Kolbro i Faldt er begravet i 1718 i Albæk ”Peder Jensen Kolbro i Faldt, 42 ½ år.”

 

Tip 5 Jørgen Christensen ca. 1669- 1749 i Albæk og Kirsten Jensdatter ca. 1690 -1766 i Albæk

Jørgen Christensen er f. ca. 1669 i ?

Kirsten Jensdatter er f. ca. 1690 i Friismose i Albæk sogn. Forældre er Jens Larsen ca. 1638 -1720 i Albæk og Mette NN ca. 1648 -1720 i Albæk

Jørgen Christensen og Kirsten Jensdatter blev gift Jubilate i 1721 i Albæk. ”Jørgen Christensen, enkemand i Holdensgaard og Kirsten Jensdatter Friismose.” Forl: Christen Thomsen i Holbech og Anders Brani i Faldt. (126)

Jørgen Christensen er gmd i Holdensgaard i Albæk sogn

Deres børn:

 1. Jens Jørgensen 26.10.1721 i i Albæk/Holdensgaard – 1721 i Holdensgaard. ”Fd: Christen Thomsen i Holbech, Zacharias Larsen i Fæbroen, Christen Jensen i Holdensgaard, Margrethe i Friismose (= Margrethe Andersdatter g.m Kirsten Jensdatters bror Lars Jensen ca. 1682 i Albæk/Friismose- 1740 i Friismose, hmd i Friismose), Ingeborg Thomasdatter i Holt.”
 2. Thomas Jørgensen 22.5.1723 i Albæk/Holdensgaard- ”Fd: Christen Thomsen i Holbech, Peder Snedkers h: i Faldt, Lars Elkær, Anne Catrine Thomasdatter i Kringelhede, Sophie Nielsdatter af Rugtved.”
 3. Jens Jørgensen 19.9.1725 i Albæk/Holtensgaard-
 4. Anne Jørgensdatter 1730 i Albæk/Holdensgaard- 1795 i Albæk/Holdensgaard. Fd: Christen Thomsen i Neder Holbech, Zachrias Larsen og Christen Dahl i Fæbroen, Maren Nielsdatter, Lars Elkærs h: i Faurholt, Helle Nielsdatter, Lars Rasmussens h: i Elkær.”

Jørgen Christensen døde 7.4.1749 i Albæk/Holdensgaard. ”Jørgen Christensen af Holdensgaard, 80 år gl.” (100)

Kirsten Jensdatter døde Die Vind 1766 i Albæk. ”Kirsten Jensdatter, enke af Holdensgaard, 81 år gl.” (ca. 75 år)

Jørgen Christensen er g. 1) med Anne Thomasdatter ca. 1677 – 1721 i Albæk/Holdensgaard

Deres børn. (Fundne) 1. Anne Jørgensdatter ca. 1709 i Holdensgaard- 1766 i Albæk/Fæbroen. 2. Thomas Jørgensen ca. 1711 i Albæk/Holdensgaard- 1719 i Albæk/Holdensgaard. 3. Christen Jørgensen ca. 1712 i Albæk/Holdensgaard -1775 i Albæk/Holdensgaard. 4. Laurs Jørgensen ca. 1716 i Albæk/Holdensgaard-

 

Tip 5 Thomas Steffensen ca. 1663 -1733 i Tårs og Karen Laursdatter ca. 1675 -?

Thomas Steffensen er f. ca. 1663 i ? Karen Laursdatter er født ca. 1675 i ?

Thomas Steffensen og Karen Laursdatter er gift 16 p trin 1697 i Vrejlev sogn. ”Thomas Steffensen af Bastholm og Karen Laursdatter af Tieret” (opslag 21/1)

Thomas Stephansen er hmd i Tårs by i Tårs sogn. I 1716 er Karen Laursdatter i Tårs fd for broderen Jens Laursens Povel i Tårs/Sæsing og i 1719 er Thomas Steffensen fd for Jens Laursens Birgitte i Sæsing.

Deres Børn: (fundne). Kb i Tårs fra 1715

 1. Maren Thomasdatter ca. 1701 – 1778 i Harridslev/Sdr. Harridslev. G. i 1737 i Vrejlev/Tieret med Jens Thøgersen ca. 1706- 1759 i Harridslev/Sdr Harridslev. Deres børn: 1. Thomas 1738 i Harridslev/Sdr Harridslev-, 2. Anne 1740 i Sdr Harridslev-, 3. Margrethe 1745 i Sdr Harridslev-
 2. Mads Thomsen ca. 1705 – 1777 i Tårs by i Tårs
 3. Stephan Thomsen ca. 1710 – ?. Ikke fundet som begravet i Tårs sogn. Bor i Kæret og i Graum i Tårs sogn. G. 1) i 1746 i Tårs med Margrethe Christensdatter af Kolbro ca. 1711-1759 i Tårs. Deres børn: 1. Thomas 1749 i Tårs/Kæret-, 2. Thomas 1750 i Kæret-, 3. Lars 1755 i Kæret-, 4. Maren 1758 i Kæret. Stephan Thomsen er g. 2) ca. 1759 med Gertrud Mortensdatter. Deres børn: 1. Karen 1761 i Tårs/Graum-, 2. Maren 1767 i Graum – 1767 i Graum
 4. Jens Thomsen Smed ca. 1715- 1761 i Sønder Vrå i Vrå sogn. Gmd i Sdr Vrå. G. 1) i 1742 i Vrå Jens Thomsen af Tårs og enken Maren Jensdatter ? -1743 i Tårs. Barn : Mogens 1743 i Vrå/Sdr Vrå-. G. 2) i 1744 i Vrå med Anne Nielsdatter. Deres børn: 1. Jens 1746 i Vrå/Sdr Vrå-, 2. Karen 1748 i Sdr Vrå, 3. Johanne 1751 i Sdr Vrå-, 4. Margrethe 1754 i Sdr Vrå-, 5. Kirsten 1757 i Sdr Vrå

Thomas Steffensen er begravet 1. feb 1733 i Tårs. ”Thomas Steffensen af Tårs, 70 år.” Karen Larsdatter er ikke fundet som begravet i Tårs. Karen Laursdatter er måske begravet 1.3.1741 i Harridslev sogn som ”Karen Larsdatter, 68 år.”

Tip 5 Karen Laursdatter brødre. Oplysningerne stammer fra et skifte i 1757 efter Morten Larsen, (Morten Larsen ca. 1675 – 1757 i Harridslev, begravet som 82 år), Maren Lauridsdatters bror og hans hustru Kirsten Pedersdatter i Sdr Harridslev i Harridslev sogn (Åstrup gods). Hans arvinger: broderen Jens Larsens (Jens Larsen ca. 1674 –1748 i Tårs/Graum, begravet som 74 år). Børn: 1. Anders Jensen i Smechen i Jerslev, 2. Anne Jensdatter i Graum i Tårs sogn, 3. Maren Jensdatter g.m Thomas Christensen, ibm, 4. Birthe Jensdatter g.m Michel Michelsen i Fladkier i Skæve sogn. Søsteren Karen Lauridsdatters børn: 1. Jens Thomsen i Sdr Vraa, 2. Maren Thomasdatter g.m Jens Thøgersen i Sdr Harridslev, 3. Stephan Thomsen på Kæret i Tårs, 4. Mads Thomsen i Tårs by

 

Tip 5 Christen Nielsen ca. 1700 -1765 i Tårs og Maren Jensdatter ca. 1695 -efter 1765

Christen Nielsen er f. ca. 1700 i ? Maren Jensdatter er født ca. 1695 i ?

Christen Nielsen og Maren Jensdatter er g. ca. 1725 i ? Deres trolovelse og vielse er søgt i en række sogne, men uden resultat

Christen Nielsen er hmd i Tårs i Skovhusene (Aas gods)

Deres børn: (Fundne)

 1. Ane Christensdatter ca. 1725 – 24.9.1775 i Tårs ?
 2. Jens Christensen ca. 1727 – ?. Tjener i 1765 på Aas gods
 3. Kirsten Christensdatter ca. 1730 -? Tjener i 1765 i Øster Krabdrup

Dåb af de tre børn er søgt i en række sogne, men uden resultat

Christen Nielsen er begravet 6.1.1765 i Tårs. ”Christen Nielsen af Skovhusene, 65 år.” (98). Maren Jensdatter er ikke fundet som begravet i Tårs efter 1765

Skifte 14.1.1765, s.131 efter hmd Christen Nielsen i Søndergaards Skovhuse i Tårs. (Aas gods). Hustru Maren Jensdatter. Børn 1. Jens Christensen ca. 38 år, tjener på Aas, 2. Anne Christensdatter g.m Mads Skrædder i Tårs (= tip 4 Mads Thomsen ca. 1705 – 1777 i Tårs), 3. Kirsten Christensdatter tjener i Øster Krabdrup, hvis tilsynsværge er Christen Laursen i Holmkjær af Vrejlev sogn.

 

Tip 5 Peder Christensen ca. 1695 i Torslev -1760 i Torslev og Maren Madsdatter 1693 i Lendum -1761 i Torslev

Peder Christensen er f. ca. 1695 i Torslev sogn. Forældre er Christen Pedersen ca. 1665 -efter 1724 i Torslev sogn og ukendt.

Maren Madsdatter er døbt 29.3.1693 i Milbachen i Lendum sogn. Forældre er Mads Christensen ca. 1655 -efter 1725 i Lendum og Inger Thomasdatter ca. 1665 -efter 1725 i Lendum

Peder Christensen og Maren Madsdatter er trolovede 26.12.1718 i Lendum sogn og gift 19.2.1719 i Lendum. ”Peder Christensen af Mosen i Torslev sogn og Maren Madsdatter på Fælget.” Ingen forlovere. (9).

Peder Christensen er gmd i Mosen i Torslev sogn

Deres børn: (fundne): Kb i Torslev fra 1748

 1. Christen Pedersen ca. 1729 i Torslev/Mosen – 1779 i Torslev/Højstrup Mosen. G. 1) i 1759 i Torslev med Maren Nielsdatter til huse i Vang Konggaard. G. 2) i 1767 i Torslev med Karen Andersdatter, Fuglsang. Børn: Peder 1768 i Mosen, 2. Anders 1771 i Mosen -1774 i Mosen.
 2. Kirsten Pedersdatter ca. 1733 i Torslev/Mosen- 1795 i Torslev/Fælmose
 3. Maren Pedersdatter ca. 1736 i Torslev/Mosen -1787 i Lendum/Frøkier Meller, begravet som 51 år. G. i 1773 i Lendum ”Enkemand Christen Christensen N. Frøkier M og pigen Maren Pedersdatter Højstrup Mose, som har tjent i Lengsholm…” Christen Pedersen, Højstrup Mose er forlover
 4. Mads Pedersen ? –?. Konf i 1753 i Torslev. ”Mads Pedersen i Mosen”, uden alder
 5. Ingeborg Pedersdatter ? – ?. Ingeborg Pedersdatter, Mosen er fd i 1762 i Torslev for tip 4 Lars Thomsens og Kirsten Pedersdatters Ane Marie.

Peder Christensen er begravet 1.1.1760 i Torslev. ”Peder Christensen, Mosen. 65 år.”

Maren Madsdatter er begravet 20.12.1761 i Torslev. ”Maren Madsdatter i Mosen, 72 år.” (68 år)

Tip 6 Christen Pedersen ca. 1665 – efter 1724 i Torslev er i 1724 gmd i Højstrup i Torslev sogn. Htk i 1724 3-1-1-2 td. (Ormholt).

 

Tip 6. Jørgen Povelsen ca. 1645 -inden 1717 i Albæk og Margrethe Jensdatter ca. 1648 -1722 i Albæk

Jørgen Povelsen er f. ca. 1645 i ? Margrethe Jensdatter er født ca. 1648 i ? Parret er g. ca. 1670 i ?

Jørgen Povelsen er gmd i Fauerholt i Albæk sogn. (Asdal). Htk i 1688 2-2-2-1 td

Børn. Fundne. Kb i Albæk fra 1717

 1. Christen Jørgensen ca. 1674 -1743 i Stidsholt i Volstrup sogn
 2. Johanne Jørgensdatter ca. 1675 – 1744 i Albæk/Lyngsaa. G. inden 1717 i Albæk med Jørgen Christensen, gmd i Lyngsaa
 3. Povel Jørgensen ca. 1677 – 4.5.1741 i Albæk/Fauerholt
 4. Niels Jørgensen ca. 1680 -1756 i Albæk/Lyngsaa. Gmd i Lyngsaa
 5. Karen Jørgensdatter ca. 1690 -1742 i Albæk/Strengholtet. G. 1) inden 1717 i Albæk med Jørgen Simonsen, gmd i Strengholtet. G. 2) i 1726 i Albæk med Jens Iversen, gmd i Strengholtet

Jørgen Povelen er ikke fundet som begravet i Albæk efter 1717, hvor kb begynder. Margrethe Jensdatter døde  2 pentacoses 1722 i Albæk. “Margrethe Jensdatter, sl Jørgen Povelsens enke i Fauerholt, 74 år.” (85)

 

Tip 6 Jens Larsen ca. 1638 -1720 i Albæk og Mette NN ca. 1648 -1720 i Albæk

Jens Larsen er f. ca. 1638 i ? Mette NN er f. ca. 1648 i ?

Jens Larsen er i 1688 hmd uden jord i Friismose i Albæk sogn i et hus på præstegårdens jord

Deres børn: (fundne)

 1. Lars Jensen ca. 1682 i Albæk/Friismose – 1740 i Albæk/Friismose. Hmd i Friismose. G. i 1720 i Albæk med Margrethe Andersdatter, Anders Branis datter i Faldt. Deres børn: 1. Mette 25.2.1722 i Albæk/Friismose- 1722 i Friismose, 2. Jens 15.11.1722 i Albæk/Friismose- 1722 i Friismose, 3. Jens 1724 i Albæk/Friismose – 1731 i Friismose, 4. Mette 1727 i Albæk/Friismose – 1780 i Voer/Togaard, g.m Rasmus Christensen, gmd i Togaard, 5. Sidsel 1730 i Albæk/Friismose- (36), 6. Birgitte 1733 i Albæk/Friismose- (45), 7. Kirsten 1736 i Albæk/Friismose- 1737 i Friismose, 8. Jens 1738 i Albæk/Friismose- (57)
 2. Kirsten Jensdatter ca. 1690 – Die Vind 1766 i Albæk/Holdensgaard

Jens Larsen er begravet 10.7.1720 i Albæk. ”Jens Larsen af Friismose, 82 år.” (opslag 84)

Mette NN er begravet 11 trin 1720 i Albæk som ”Mette, Enken i Friismose, 72 år”

 

Tip 6 Mads Christensen ca. 1655 – efter 1725 i Lendum og Inger Thomasdatter ca. 1665 -efter 1725 i Lendum

Mads Christensen er f. ca. 1655 i ? Inger Thomasdatter er f. ca. 1665 i ? Forældre er Thomas Christensen ca. 1626 – 1682 i Lendum og ukendt

Mads Christensen er sandsynligvis hmd med jord i Vester Milbach og i Fælget/Fælled/Fællet i Lendum sogn. (Lengsholm).

Mads Christensen og Inger Christensdatter er trolovet 5.7.1685 i Lendum. ”Mads Christensen i Vester Milbach og Inger Thomasdatter i Napstiert.” (5). Ingen forlovere.

Deres børn. Kb i Lendum fra 1668. Kb er ikke ført 1726 -1749

 1. Christen Madsen 4.4.1688 i Lendum/Milbachen – 1698 i Lendum i Fælget begravet som ”Mads Christensens søn i Fælget, 11 år. ”Fd: Peder Christensen i Milbachen, Maren Tomasdatter, Napstiert, Svend Jensen i Ørs.., Mette Olesdatter i Råsig” (31)
 2. Thomas Madsen 1691 i Lendum/Milbachen (dåb ikke i kb)- 1691 i Milbachen
 3. Maren Madsdatter 29.3.1693 i Lendum/Milbachen – 20.12.1761 i Torslev/Mosen. ”Fd: Morten Caspersen på Lengsholm, Niels Nielsen i Bremose, Maren Thomasdatter i Engsig, Karen Nielsdatter, Bremose.” (35)
 4. Anne Madsdatter 21.2. 1697 i Lendum/Vester Milbach – ”Fd: Peder Sørensen i Skovsgaard, Søren Hansen i Bremose, Kirsten Christensdatter i Øster Milbachen, Anne Mortensdatter i Bremose” (39)
 5. Svend Madsen 16.7.1702 i Lendum/Fælled -1705 i Lendum/Fælget. ”Fd: Jens Jensen i Vester Milbachen, Christen Christensen i Øster Milbachen, Velbårne Else Catrine Rodsten på Lengsholm, Jomfru Else Budde, ibm.” (44)
 6. Christen Madsen 1.3.1705 i Lendum/Fælled- ”Fd: Peder Pedersen i Kringelmose, Peder Jensen B…, Christen Christensen Milbachen, Karen Nielsdatter Katsum.”

Mads Christensen og Inger Thomasdatter er ikke fundet som begravet i Lendum inden 1726. Kb er ikke ført 1726-1749.

 

Tip 7 Thomas Christensen ca. 1626- 1682 i Lendum og ukendt

Thomas Christensen er f. ca. 1626 i ?

Thomas Christensen er hmd med jord i Napstiert i Lendum sogn

Thomas Christensen er g.m ukendt, som kan være Maren Christensdatter ca. 1633- 1683 i Napstiert i Lendum sogn.

Thomas Christensens børn. (Fundne). Kb i Lendum fra 1668

 1. Maren Thomasdatter ca. 1657 – ?. G. 20.5.1683 i Lendum med Villads Larsen, hmd i Napstiert, som overtager fæstet efter Thomas Christensen. Maren Thomasdatter kan være en halvsøster til de øvrige børn
 2. Inger Thomasdatter ca. 1665 – efter 1725 i Lendum
 3. Christen Thomsen ca. 1668 – 1690 i Lendum/Napstiert. Begravet som 22 år. Ikke fundet som døbt i Lendum sogn
 4. Maren Thomasdatter 1680 i Lendum/Napstiert- 1718 i Lendum/Fælget. Begravet som 44 år. ”Thomas Christensens barn i Napstiert Maren. Fd: Olle Jensen i Råsig, Christen Jensen i Råkier, Johanne Sørensdatter, Burholt, Maren Hansdatter i Topholt.” (opslag 25). Maren Thomasdatter er mor til tre børn f. udenfor ægteskab. 1. Maren 1707 i Lendum/Fælget (95/1)- 1707 i Fælget, 2. Christen 1712 i Lendum/Fælget- 3. Maren 1716 i Lendum/Fælget og måske også mor til Anne 1709 i Lendum/Råsig og f. udenfor ægteskab -1709 i Fælget

Thomas Christensen er begravet 24.12. 1682 i Lendum. ”Thomas i Napstiert, 56 år.” (79/4)

Maren Christensdatter, som kan være Thomas Christensens hustru er begravet 1.4.1683 i Lendum. ”Maren Christensdatter af Napstiert, 50 år.”

Villads Larsen og Maren Thomasdatter, Inger Thomasdatters søster eller halvsøster, får døbt syv børn i Lendum fra 1684- 1697, fire fra Napstiert og tre fra Engsig. I 1688 er Villads Larsen fæster af Engsig, htk 0-5-3-1 td. (Sl Frederic Torslev). Maren Thomasdatter i Napstiert er i 1688 fd for tip 6 Mads Christensen og Inger Thomasdatters Christen i Milbachen, og i 1693 er Maren Thomasdatter i Engsig fd for Mads Christensens og Inger Thomasdatter Maren i Milbachen (tip 4). I 1693 er Inger Thomasdatter i Vester Milbachen fd for Villads Larsens og Maren Thomasdatters Maren i Engsig. Ved forlovelsen med Mads Christensen i 1685 i Lendum er Inger Thomasdatter fra Napstiert, hvor hun må have boet i husstand med Villads Larsen og Maren Thomasdatter

Tip til søgning: Tryk Ctrl + F for at søge efter bestemte navne

This is default text for notification bar